Το Μεταπτυχιακο μας

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της…

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική φροντίδα».

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και συνολικα αποδίδονται 90 ECTS.

Αλγολογια και Ανακουφιστικη / Παρηγορικη Φροντιδα

 

Διδασκοντες

Νεα

Τα Νέα του Μεταπτυχιακού

3 Μαΐου 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2022-2023 – ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα» Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,…

9 Απριλίου 2021

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακ. Έτος 2021-2022 (updated 09.12.2021)

Τα Μαθήματα του ΠΜΣ θα αρχίσουν στις 15.10.2021 με τις διαλέξεις του 1ου Εξαμήνου. Οι Εξετάσεις των Μαθημάτων θα γίνουν…

9 Απριλίου 2021

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα». Το πρόγραμμα έχει στόχο την…

8 Απριλίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική  Φροντίδα» Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,…

 

Που Βρισκομαστε

 

Τμήμα Ιατρικής – ΠΓΝΛ