Το Μεταπτυχιακο μας

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της…

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική φροντίδα».

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και συνολικα αποδίδονται 90 ECTS.

Αλγολογια και Ανακουφιστικη / Παρηγορικη Φροντιδα

 

Διδασκοντες

Νεα

Τα Νέα του Μεταπτυχιακού

3 Μαΐου 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2022-2023 – ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα» Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,…

9 Απριλίου 2021

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακ. Έτος 2021-2022 (updated 09.12.2021)

Τα Μαθήματα του ΠΜΣ θα αρχίσουν στις 15.10.2021 με τις διαλέξεις του 1ου Εξαμήνου. Οι Εξετάσεις των Μαθημάτων θα γίνουν…

24 Ιανουαρίου 2023

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακ. Έτος 2022-2023 [Ενημέρωση 24.01.2023]

Τα Μαθήματα του ΠΜΣ θα αρχίσουν στις 07.10.2022 με τις διαλέξεις του 1ου Εξαμήνου. Οι Εξετάσεις των Μαθημάτων θα γίνουν…

9 Απριλίου 2021

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα». Το πρόγραμμα έχει στόχο την…

 

Που Βρισκομαστε

 

Τμήμα Ιατρικής – ΠΓΝΛ