Το Μεταπτυχιακο μας

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της…

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική φροντίδα».

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και συνολικα αποδίδονται 90 ECTS.

Αλγολογια και Ανακουφιστικη / Παρηγορικη Φροντιδα

 

Διδασκοντες

Νεα

Τα Νέα του Μεταπτυχιακού

16 Νοεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακ. Έτους 2023-24 [Ενημέρωση 17.06.2024]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ-ΕΤΟΥΣ-2023-2024Λήψη

18 Απριλίου 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ακ. Έτους 2024-25 [Έως 16.06.2024]

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα» Το Τμήμα…

 

Που Βρισκομαστε

 

Τμήμα Ιατρικής – ΠΓΝΛ