Το Μεταπτυχιακο μας

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της…

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική φροντίδα».

Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και συνολικα αποδίδονται 90 ECTS.

Αλγολογια και Ανακουφιστικη / Παρηγορικη Φροντιδα

 

Διδασκοντες

Νεα

Τα Νέα του Μεταπτυχιακού

27 Απριλίου 2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ακ. Έτους 2023-24 [Έως 11.06.2023]

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ…

16 Νοεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακ. Έτους 2023-24 [Ενημέρωση 16.11.2023]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ-ΕΤΟΥΣ-2023-2024Λήψη

24 Ιανουαρίου 2023

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακ. Έτος 2022-2023 [Ενημέρωση 24.01.2023]

Τα Μαθήματα του ΠΜΣ θα αρχίσουν στις 07.10.2022 με τις διαλέξεις του 1ου Εξαμήνου. Οι Εξετάσεις των Μαθημάτων θα γίνουν…

26 Απριλίου 2023

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα». Το πρόγραμμα έχει στόχο την…

 

Που Βρισκομαστε

 

Τμήμα Ιατρικής – ΠΓΝΛ