1ο Εξάμηνο

Στο Πρώτο εξάμηνο (30 ECTS) των σπουδών τους οι φοιτητες του ΠΜΣ θα διδαχθούν για την “Ανακουφιστική / Παρηγορική φροντίδα τις βασικές αρχές αλλά και τη Διαχείριση και θεραπεία. Επίσης για όλα τα θέματα τις “Αλγολογίας”…

ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΑΠιστωτικές Μονάδες
ΜΑ01Ανακουφιστική/ Παρηγορική φροντίδα: Βασικές αρχές.7,5
ΜΑ02Ανακουφιστική/Παρηγορική φροντίδα: Διαχείριση και θεραπεία.7,5
ΜΑ03Αλγολογία: Βασικές αρχές5
ΜΑ04Αλγολογία: Διαχείριση και θεραπεία Προσέγγιση του Πόνου Θεραπεία: Φαρμακευτική παρέμβαση Ι5
ΜΑ05Αλγολογία: Διαχείριση και Θεραπεία Θεραπεία: Φαρμακευτική παρέμβαση ΙΙ Θεραπεία: Επεμβατική παρέμβαση Θεραπεία: Συμπληρωματική παρέμβαση5
ΣΥΝΟΛΟ30