Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακ. Έτος 2022-2023

Τα Μαθήματα του ΠΜΣ θα αρχίσουν στις 07.10.2022 με τις διαλέξεις του 1ου Εξαμήνου. Οι Εξετάσεις των Μαθημάτων θα γίνουν στις 10.03.2023, και οι διαλέξεις των μαθημάτων του 2ου Εξαμήνου θα αρχίσουν στις 10.03.2023. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

Συνέχεια ανάγνωσης