Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακ. Έτος 2022-2023 [Ενημέρωση 24.01.2023]

Τα Μαθήματα του ΠΜΣ θα αρχίσουν στις 07.10.2022 με τις διαλέξεις του 1ου Εξαμήνου. Οι Εξετάσεις των Μαθημάτων θα γίνουν στις 10.03.2023, και οι διαλέξεις των μαθημάτων του 2ου Εξαμήνου θα αρχίσουν στις 10.03.2023. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

Continue Reading