Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών θα γίνει στο 2ο Εξάμηνο και θα περιλαμβάνει: τη συμμετοχή όλων των φοιτητών σε βιωματική ομάδα για ζητήματα πόνο.

Διαίρεση των φοιτητών σε ομάδες: Α, Β, Γ, Δ (rotation) με τα παρακάτω αντικείμενα:

Α. Διαχείριση χρόνιου πόνου με βελονισμός, μαλάξεις, μουσικοθεραπεία

Β. Περιφερικοί αποκλεισμοί – Επίδειξη σε μοντέλα

Γ. Οξύς μετεγχειρητικός πόνος – Επίσκεψη σε Κλινικές

Δ. Επίσκεψη στα Ιατρεία Πόνου