ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ακ. Έτους 2023-24 [Έως 11.06.2023]

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Αλγολογία και Ανακουφιστική / Παρηγορική Φροντίδα» Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την…

Continue Reading

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακ. Έτος 2022-2023 [Ενημέρωση 24.01.2023]

Τα Μαθήματα του ΠΜΣ θα αρχίσουν στις 07.10.2022 με τις διαλέξεις του 1ου Εξαμήνου. Οι Εξετάσεις των Μαθημάτων θα γίνουν στις 10.03.2023, και οι διαλέξεις των μαθημάτων του 2ου Εξαμήνου θα αρχίσουν στις 10.03.2023. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

Continue Reading

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα». Το πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της Αλγολογίας και της Ανακουφιστικής/Παρηγορικής φροντίδας, με την αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών…

Continue Reading