ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα». Το πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της Αλγολογίας και της Ανακουφιστικής/Παρηγορικής φροντίδας, με την αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Πανεπιστημίων.