2ο Εξάμηνο

Στο Δευτερο εξάμηνο (30 ECTS) των σπουδών τους οι φοιτητες του ΠΜΣ θα διδαχθούν για την “Αλγολογία και τα είδη Πόνου” (Καρκινικός Πόνος, Χρόνιος Καλοήθης Πόνος, Προσέγγιση Ειδικών Ομάδων) και θα κάνουν Πρακτική Άσκηση…

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές Μονάδες

ΜΒ05

Αλγολογία: Είδη Πόνου

Καρκινικός Πόνος

7,5

ΜΒ06

Αλγολογία: Είδη Πόνου

Χρόνιος Καλοήθης Πόνος

7,5

ΜΒ07

Αλγολογία: Προσέγγιση Ειδικών Ομάδων

5

ΜΒ08

Πρακτική Άσκηση

i. Συμμετοχή όλων των φοιτητών σε βιωματική ομάδα για ζητήματα πόνου

ii. Διαίρεση σε ομάδες: Α, Β, Γ, Δ (rotation)

Α. Διαχείριση χρόνιου πόνου με βελονισμός, μαλάξεις, μουσικοθεραπεία

Β. Περιφερικοί αποκλεισμοί – Επίδειξη σε μοντέλα

Γ. Οξύς μετεγχειρητικός πόνος – Επίσκεψη σε Κλινικές

Δ. Επίσκεψη στα Ιατρεία Πόνου

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

30