Πόνος

Ο πόνος είτε είναι οξύς είτε χρόνιος αποτελεί μείζον πρόβλημα τόσο για τον άνθρωπο που τον βιώνει όσο και για τα συστήματα υγείας, καταναλώνοντας υπηρεσίες υγείας ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτών και επαγγελματιών συναφών επαγγελμάτων, όπως φυσικοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων. Μελέτες έχουν δείξει ότι ένας στους πέντε Ευρωπαίους πολίτες υποφέρει από χρόνιο πόνο, ενώ η νόσος αυτή κοστίζει στα εθνικά συστήματα υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της σχεδιαζόμενης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος αποτελεί η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στον χρόνιο πόνο και την αντιμετώπισή του.