Εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2024 [29.06.2024]
Εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2024 [29.06.2024]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024 [έως 15.07.2024]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2024 [έως 15.07.2024]
Πρόγραμμα Μαθημάτων 2023-2024 [Ενημέρωση 15.05.2024]
Πρόγραμμα Μαθημάτων 2023-2024 [Ενημέρωση 15.05.2024]
Έντυπα
Έντυπα
previous arrow
next arrow
 • Γίνονται Δεκτοί…

  απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών …

 • Διάρκεια Σπουδών…

  Το Π.Μ.Σ.  διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη …

 • Αντικείμενο και Σκοπός

  Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού …

 • Παρακολούθηση…

  Τα μαθήματα του ΠΜΣ «Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή αποκατάσταση» προγραμματίζονται να γίνονται κυρίως Παρασκευή και Σάββατο προς διευκόλυνση …

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2022-2023 [Ενημέρωση 05.04.2023]

Από 14.10.2022 έως και 03.06.2023

ΠερισσοτεραDownload pdf

Τελευταία Νέα

Τα τελευταία νέα του ΠΜΣ Καρδιακή Ανεπάρκεια, Καρδιο-ογκολογία, Καρδιαγγειακή αποκατάσταση.