Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση»

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις 41500 Λάρισα

Τηλέφωνο: 2410685734

E-mail: msc.cardio@uth.gr