Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση»

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας,

Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, Γραμματεία Καρδιολογικού,

2ος όροφος, Γραφείο 56, 

E-mail: msc.cardio@uth.gr 

Τηλέφωνο: 2413502823 (κ. Σίμου Ανθή)