Το Πρόγραμμα του ΠΜΣ για το Ακ. Έτος 2021-2022

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 (18-19/03/2022)

ΜΒ06: Ακρωτηριασμοί –Αποκατάσταση – Ορθωτική (11 ώρες)

Υπεύθυνος Καθηγητής/τρια: Γ. Κούβελος

Παρασκευή 16:00 – 20:00

  • Μείζονες και Ελάσσονες Ακρωτηριασμοί: Ενδείξεις (1 ώρα)

Κ. Καλλιγιάννη

  • Η θέση του πλαστικού χειρουργού (1 ώρα)

Ε. Δεμίρη

  • Αποκατάσταση μετά τον ακρωτηριασμό (2 ώρες )
  • Αποκατάσταση – Ομάδα Αποκατάστασης – Έννοιες Ορισμοί – Σκοποί της Αποκατάστασης – Στόχοι της ομάδας
  • Στάδια Αποκατάστασης (προεγχειρητικό – άμεσο μετεγχειρητικό – απώτερο μετεγχειρητικό)
  • Συνήθεις βλάβες μετά τον ακρωτηριασμό- Λειτουργικά ελλείμματα – Κατανόηση των προβλημάτων που θέλουν επίλυση – συννοσηρότητες -Επιπλοκές – Πόνος – ψυχικές διαταραχές- συνοδά προβλήματα από τα άλλα συστήματα
  • Αντιμετώπιση των προβλημάτων μετά τον ακρωτηριασμό – άμεσοι στόχοι – απώτεροι στόχοι
  • Σχεδιασμός του προγράμματος Αποκατάστασης – Κλινικά παραδείγματα

Μ. Σγάντζος

Σάββατο

09:00 – 13:00

  • Ορθωτικές παρεμβάσεις, βοηθήματα και Προσθετικά μέλη μετά από ακρωτηριασμό.

Π. Τσακλής (2 ώρες)

  • Διαχείριση του πόνου στο διαβητικό πόδι και μετά τον ακρωτηριασμό (2 ώρες)

Ε. ΑρναούτογλουΕ. Λάσδα

14:00 – 17:00

Επίσκεψη σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα