Το Πρόγραμμα του ΠΜΣ για το Ακ. Έτος 2021-2022

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 (15-16/04/2022)

ΜΒ07: Παρακολούθηση ασθενών με διαβητικό πόδι, Ποιότητα ζωής,

Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις – Σχεδιασμός

πολιτικής της υγείας – Δεοντολογία (12 ώρες)

Υπεύθυνος Καθηγητής/τρια: Α. Μπαργιώτα

Παρασκευή 16:00 – 20:00

  • Παρακολούθηση ασθενών με Διαβητικό έλκος – συμβολή της

συνεργασίας ειδικών (1 ώρα)

Α. Μπαργιώτα

  • Οργάνωση Ιατρείων Διαβητικού Ποδιού (1 ώρα)

Α. Μπαργιώτα, Κ. ΜπατζαλέξηςΚ. Σπανός

– Οργάνωση πρόληψης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (1 ώρα)

Μ. Μπριστιάνου

  • Πρόληψη του διαβητικού ποδιού (1 ώρα)

Α. Μπαργιώτα

Σάββατο

09:00 – 13:00

  • Οικονομικό και κοινωνικό κόστος Διαβητικού Ποδιού –Ακρωτηριασμών (1 ώρα)

Χ. Μανές

  • Ποιότητα ζωής ασθενών με διαβητικό πόδι (1 ώρα)

Κ. Σπανός

  • Η ευεργετική δράση της άσκησης στην κυκλοφορία του ποδιού

και θεραπευτική Άσκηση (2 ώρες)

Α. Τζιαμούρτας

13:00 – 14:00 Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα

14:00 – 18:00

  • Ο ρόλος του εξειδικευμένου νοσηλευτή: Φροντίδα, πρόληψη και

ψυχοκοινωνική υποστήριξη (1,5 ώρα)

Ι. Παπαθανασίου

  • Ενημερωμένη Συναίνεση – Ιατρική και Νοσηλευτική Ευθύνη

(1,5 ώρα)

Α. Μαυροφόρου

– Διάγνωση και συμβουλευτική από απόσταση- Ψηφιακά

υποβοηθούμενη  διάγνωση- Διαχείριση και ασφάλεια ιατρικής

πληροφορίας (1 ώρα)

Κ. Θεοδώρου