Το Πρόγραμμα του ΠΜΣ για το Ακ. Έτος 2021-2022

ΜΑΪΟΣ 2022 (27-28/05/2022)

ΜΒ08: Μεθοδολογία έρευνας – Παραβάσεις στις επιστημονικές δημοσιεύσεις – Καθορισμός θέματος διπλωματικής εργασίας – Παρουσίαση κλινικών περιστατικών (10 ώρες)

Υπεύθυνος Καθηγητής/τρια: Α. Γιαννούκας

Παρασκευή 16:00 – 20:00

  • Είδη επιστημονικών μελετών (1 ώρα)

Κ. Σπανός

  • Συστηματική ανασκόπηση (1 ώρα)

Α. Μπρότης

  • Μεθοδολογία επιστημονικής παρουσίασης (1 ώρα)

Γ. Κούβελος

Τεχνητή νοημοσύνη – διαγνωστικοί και θεραπευτικοί αλγόριθμοι

(1 ώρα)

Ι. Τσούγκος

Σάββατο

09:00 – 11:00

Εξετάσεις Α’ και Β’ εξαμήνου

11:00 – 13:00

– Δεοντολογία και παραβάσεις στις επιστημονικές δημοσιεύσεις

(1 ώρα)

Ν. Παπάνας

– Καθορισμός θέματος διπλωματικής εργασίας (1 ώρα)

Α. Γιαννούκας

13:00 – 14:00 Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα

14:00 – 18:00

– Παρουσίαση κλινικών περιστατικών

  • Κλινικά περιστατικά: αντιμετώπιση διαβητικής αρτηριοπάθειας (2 ώρες)

Δ. Τσέτης, Κ. Παπάζογλου, Χ. Κάρκος, Θ. Μπίσδας, Γ. Κούβελος, Κ. Σπανός, Χ.Καραθάνος, Κ. Μπατζαλέξης

  • Κλινικά περιστατικά: αντιμετώπιση λοίμωξης μαλακών μορίων, οστεομυελίτιδας και άρθρωσης Charcot (2 ώρες)

Α. Μπαργιώτα, Ν. Παπάνας, Θ. Καραχάλιος, Σ. Βαρυτιμίδης, Κ. Μπαργιώτας