ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2022-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης των ειδικών προσόντων των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαγνωστική…

Συνεχίστε την Ανάγνωση...