ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2022-23

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης των ειδικών προσόντων των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, αναρτούμε τους επιτυχόντες με αριθμό πρωτοκόλλου ακολουθώντας τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

1

52/24-5-2022

2

54/11-7-2022

3

55/14-7-2022

4

56/19-7-2022

5

57/20-7-2022

6

58/17-8-2022

7

59/18-8-2022

8

62/22-8-2022

9

63/5-9-2022

10

92/5-10-2022

11

96/14-10-2022