ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2023-24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης των ειδικών προσόντων των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, αναρτούμε τους επιτυχόντες με αριθμό πρωτοκόλλου ακολουθώντας τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

α/αΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1148  /12-6-2023
2150  /13-6-2023
3151  /13-6-2023
4154   /17-7-2023
5155  /30-7-2023
6156  /11-8-2023
7157  /12-8-2023
8158  /19-8-2023
9159  /21-8-2023
10160  /23-8-2023
11161  /23-8-2023
12162  /24-8-2023
13163  /25-8-2023
14164  /28-8-2023