Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση των οκτώ (8) υποχρεωτικών μαθημάτων (60 ECTS) καθώς και την εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).