ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2023-24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης των ειδικών προσόντων των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαγνωστική…

Συνεχίστε την Ανάγνωση...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2023-2024 [Έως 25.08.2023]

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού». Το Π.Μ.Σ. «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του…

Συνεχίστε την Ανάγνωση...