Επικοινωνία

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού”

Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστημίου 3, Κτίριο Βιβλιοθήκης, 1ος όροφος, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τηλ.: 2410685603, 2410685539