ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ

Το «Κέντρο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης» (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ) παρέχει υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης σε κάθε ενδιαφερόμενο για την αναβάθμιση του διδακτικού έργου και την ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής.

https://ctl.uth.gr