ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2023-24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης των ειδικών προσόντων των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, αναρτούμε τους επιτυχόντες με αριθμό πρωτοκόλλου ακολουθώντας τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

1

148 /12-6-2023

2

150 /13-6-2023

3

151 /13-6-2023

4

154 /17-7-2023

5

155 /30-7-2023

6

156 /11-8-2023

7

157 /12-8-2023

8

158 /19-8-2023

9

159 /21-8-2023

10

160 /23-8-2023

11

161 /23-8-2023

12

162 /24-8-2023

13

163 /25-8-2023

14

164 /28-8-2023