Μπριστιάνου Μάγδα

Θέση: Παθολόγος-Διαβητολόγος Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής ΓΝ Λαμίας Υπεύθυνη Τμήμ.Διαβ.Ποδιού
Κατηγορία: Διδάσκοντες

1.ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 30/6/1969- Λαμία Φθιώτιδος

2. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : Ελληνική

3. OIΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με ένα παιδί

4. Βασικές Σπουδές και άδεια άσκησης επαγγέλματος

Κάτοχος του υπ’ αρίθμ. 4745-21/09/1995 πτυχίο Ιατρική (Βαθμός πτυχίου : 9,25 Άριστα )

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος : 27/08/1996 Αρ. Πρωτ. 8732 Νομαρχία Φθιώτιδος.

5. Ειδικότητα Παθολογίας

Ημερομηνία λήψης τίτλου ειδικότητας : 22-07-2004 (Αρ. Πρωτ. 1616/04 Αρ. Αδείας 8732/96).

Νοσοκομεία άσκησης :

Από 1/06/1998 έως 27/10/2001 έμμισθη ειδικευόμενη βοηθός στην Παθολογική κλινική του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Λαμίας (Δ/ντης Θεοδ. Ντούρος).

Από 12/2/2002 έως 12/02/2004 έμμισθη ειδικευόμενη Ιατρός στην Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Λαϊκό Νοσοκομείο ( Καθ. Ν.Κατσιλάμπρος ).

6. Προϋπηρεσία μετά τη λήψη τίτλου ειδικότητας

– Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από 25/08/2004 έως 31/08/2006 στο βαθμό Επιμελητή Β΄ , Επικουρικός Ιατρός -στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο Γ. Ν. Καρπενησίου .

– Από 1/09/2006 – 22 Νοέμβριου 2008: Επιμελητής Β’ Παθολογίας . Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Λαμίας.

– Από 23 Νοεμβρίου 2008 – 27 Μαίου 2014: Επιμελητής Α’ Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Λαμίας.

– Από 28 Μαίου 2014 έως και σήμερα: Διευθύντρια Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Λαμίας.

7. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (Αρ.Πρωτ 1002-15/4/08) με θέμα <<Συγκριτική επίδραση ευαίσθητων και πολυανθεκτικών στελεχών Escherichia coli στα κύτταρα της μη ειδικής ανοσίας>>
 • Μετεκπαίδευση 1 (ενός) έτους, ( Κε.Σ.Υ) στο Σακχαρώδη Διαβήτη –Παχυσαρκία διάρκειας ενός έτους στο Διαβητολογικό Κέντρο της Α΄ΠΠΚ Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. ( Αρ. Πρ: Υ1/Γ.Π.155895/07).
 • Υπευθυνότητα Ιατρείου: Με την υπ’ αριθμ. Π/1568/ 20-1-11 απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝ Λαμίας για το Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού.΄
 • Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης ( Hellenic Institute For The Study of Sepsis) από το 2014 – Προέδρος του ΔΣ: Καθ. Ευάγγελος Ι. Γιαμαρέλλος – Μπουρμπούλης)

Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής στο Γ.Ν.Λαμίας της 5ης Υ.ΠΕ από 7/2/2019 μέχρι και σήμερα.

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γ.Ν.Λαμίας από 9/2020 μέχρι και σήμερα.

Συγγραφέας 204 ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια, 17 ανακοινώσεων σε Διεθνή, 16 δημοσιεύσεων σε ξένα περιοδικά (PubMed)

Συμμετοχή ως Πρόεδρος, ομιλητής – Εισηγητής σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Πρωτόκολλα:

 1. Πανελλαδική  Μελέτη Καταγραφής της Νεφρικής Νόσου σε Ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2 «REDIT-2-DIAG» (2015)
 2. Μελέτη AIDA: Μελέτη για την αποτελεσματικότητα της μινοκυκλίνης σε συνδυασμό με την ριφαμπικίνη, συγκριτικά με τη λινεζολίδη, σε λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων. (2018)
 3. GlaxoSmithKline GLP116174- ( Harmony)- Μελέτη σε διαβητικούς τύπου 2 (2017)
 4. Πρωτόκολλο Μελέτης παρατήρησης ‘’Upcoming Observational Study of TIDM and T2DM patients using Tresiba’’ – Zeincro (2017)
 5. Μελέτη DORIC/σιλοσταζόλης για την περιφερική Αγγειοπάθεια (2018)
 6. Μελέτη GLANCE : «Μια μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της εφαρμογής των εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών, αναφορικά με τους κλινικούς και εργαστηριακούς ελέγχους παρακολούθησης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2» ( 2019).
 7. Μελέτη για το MODY. (2018)
 8. Μελέτη SELECT – Επιδράσεις της semaglutide στις καρδιαγγειακές εκβάσεις σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα (2019)
 9. Μελέτη FLOW – SEMAGLUTIDE RENAL OUTCOMES TRIAL (2019)
 10. Επίδραση συμπληρώματος διατροφής από φυτικά εκχυλίσματα στα επίπεδα σακχάρου σε άτομα με προδιαβήτη – (Μια διπλή τυφλή – τυχαιοποιημένη μελέτη) ( 2020)
 11. Μελέτη DISCOVER REGISTRY- (2020)

8. ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Μέλος του Δ.Σ της Ελληνικής Ιατρικής Διαβητολογικής Εταιρείας ( ΕΔΕ) από τον Μάρτιο του 2017- Μάρτιο 2019
 • Ταμίας του ΔΣ της ΕΔΕ από τον Μάρτιο του 2019 μέχρι και σήμερα
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας
 • Μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρυνσης
 • Μέλος της Διαβητολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
 • Μέλος Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού.

9. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας