Δαφούλας Γεώργιος

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης ΕΛΚΕ Παν/μιου Θεσσαλίας, Ενδοκρινολογικής Κλινικής και Μεταβολικών Νόσων ΠΓΝ Λάρισας
Κατηγορία: Διδάσκοντες

Ο Γεώργιος E. Δαφούλας διετέλεσε ειδικευόμενος Εσωτερικής Παθολογίας  στην ΑΠΠΚ του Τμήματος Ιατρικής ΕΚΠΑ, με τρίμηνη μετεκπαίδευση στον  Σακχαρώδη Διαβήτη (Queen Elisabeth University Hospital, Birmingham,  Bρετανίας).

Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, με MBA in Health  Services Management (HSM) του Nottingham Trent University και  υποψήφιος διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με θέμα διατριβής την αξιολόγηση ιατρικής τεχνολογίας.

Έχει εργαστεί  ως κλινικός συντονιστής σε μεγάλης κλίμακας πολυκεντρικές κλινικές  μελέτες ευρωπαϊκών προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας (Renewing Health, United4Health, ΑCTIVAGE, GΑΤΕΚΕΕPER) καθώς και σε έρευνες ανάλυσης big data υγείας (ΜΙΜΙC, ΤΗΙΝ, ΕΟΠΥΥ). Έχει μετεκπαιδευτεί στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, Βρετανίας και στο CSAIL του MIT, Βοστώνη, HΠΑ σε κλινικές εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας και έχει εργαστεί ως  επιστημονικός συνεργάτης ΕΛΚΕ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου  Αθηνών, σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες ευρωπαϊκών προγραμμάτων  (Feel4Diabetes, Manage Care) για την πρόληψη και θεραπεία του  Σακχαρώδη Διαβήτη καθώς και του προγράμματος EΣΠΑ UPREVENT για  ανάπτυξη ιατροτεχνολικών προϊόντων και εφαρμογών ψηφιακής υγείας στη  διαχείριση ασθενών με διαβητικό πόδι.