Δαρδιώτης Ευθύμιος

Θέση: Αν.Καθηγητής Νευρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κατηγορία: Αν. Καθηγητές/τριες, Διδάσκοντες, Διευθυντές/τριες

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Απολυτήριο 3ου Γενικού Λυκείου Λάρισας, 1991.

 1. Εισαγωγή με υποτροφία στο Ιατρικό τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις, 1991.
 2. Πτυχίο Ιατρικού τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με βαθμό λίαν καλώς (7.81), 1997.
 3. Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, Π.Ι. Ραψάνης, Κ.Υ. Γόννων, Λαρισα (25/9/1997- 20/9/1998).
 4. Θητεία στον Ελληνικό στρατό (21/9/1998-21/8/2000) ως έφεδρος Αξιωματικός και ακολούθως ως ανθυπολοχαγός υγειονομικού με υπηρεσία σε μονάδες και στο 404 Στρατιωτικό νοσοκομείο Λάρισας.
 5. Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογίας (19/3/2001-18/12/2001) Ογκολογική κλινική, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
 6. Ειδικευόμενος Ιατρός Ψυχιατρικής (1/3/2002-31/8/2002) Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
 7. Έμμισθος υπεράριθμος ειδικευόμενος ιατρός Νευρολογίας (1/9/2002-31/8/2004) Πανεπιστημιακή Νευρολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
 8. Ειδικευόμενος ιατρός Νευρολογίας (6/12/2004-5/9/2008) Πανεπιστημιακή Νευρολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
 9. Ειδικότητα Νευρολογίας, 2008
 10. Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Άριστα, 2008
 11. Μεταπτυχιακός ερευνητής (Ι): Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, 15/9/2007-15/4/2008
 12. Μεταδιδακτορικός ερευνητής (ΙΙ): Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, 1/1/2009-30/6/2009
 13. Λέκτορας Νευρολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νευρολογική κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας (15/6/2010-22/2/13)
 14. Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας ΠΘ (23/2/13 – 15/12/19)
 15. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, με βαθμό λίαν καλώς (7.56), 2011
 16. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική», 2015

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

 1. Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 16/12/19-σήμερα.
 2. Διευθυντής Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2018-σήμερα
 3. Διευθυντής, Μονάδα Νευροεπιστημών, Εργαστήριο Νευρογενετικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2018-σήμερα.
 4. Ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Πρόληψης, Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Νευρολογία, 2011-σήμερα.
 5. Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας, (http://www.helani.gr/), 2011-σήμερα
 6. Ενεργό μέλος του Ιnternational Multiple Sclerosis Genetics Consortium (IMSGC) (http://www.imsgenetics.org/), 2015-σήμερα.
 7. Ενεργό μέλος του GEO-PD (Genetic Epidemiology of Parkinson’s disease consortium) [http://www.geopd.org/], 2006-σήμερα.
 8. Ιδρυτικό μέλος και ενεργό μέλος της ομάδας μελέτης Hellenic Longitudinal Investigation of Aging and Diet (HELIAD) η οποία διερευνά την επίδραση διατροφικών παραγόντων στην εμφάνιση νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, 2010- σήμερα.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ι. Εργαστήριο νευρογενετικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Από το 2001 έως και σήμερα συμμετέχω στις εργασίες του εργαστηρίου Νευρογενετικής της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου έχω εκπαιδευτεί σε διάφορες τεχνικές Μοριακής Βιολογίας ενώ από την πρώτη στιγμή συμμετείχα ενεργά τόσο στη διαγνωστική όσο και στην ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Νευρογενετικής. Σημαντική ήταν η συμβολή μου στη συλλογή περιστατικών από διάφορα νοσήματα και τη δημιουργία μεγάλης τράπεζας γενετικού υλικού σε νοσήματα όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η επιληψία, η νόσος Parkinson κα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων το ερευνητικό έργο της Νευρολογικής Κλινικής και ειδικότερα του εργαστηρίου Νευρογενετικής έχει αναγνωριστεί διεθνώς μέσω των δημοσιεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και της ανάπτυξης συνεργασιών με διεθνώς αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα. Στο εργαστήριο επίσης μετέφερα και εφάρμοσα τεχνογνωσία που απέκτησα από την παραμονή μου στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και το εφάρμοσα σε ερευνητικό όσο και διαγνωστικό επίπεδο. Οι πρώτες διαγνωστικές εξετάσεις που εφαρμόστηκαν αφορούσαν την ανίχνευση της μετάλλαξης της α-συνουκλεΐνης, τις παρεγκεφαλιδικές αταξίες, τη νόσο Huntington και την αταξία Friedreich ενώ σήμερα ο κατάλογος των διαγνωστικών εξετάσεων είναι αρκετά μεγάλος.

ΙΙ. Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (Cyprus Institute of Neurology and Genetics, CING)

Με την υποτροφία που έλαβα από την Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία μετά από γραπτές εξετάσεις μετέβηκα στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (CING, Cyprus Institute of Neurology and Genetics) το χρονικό διάστημα από 15/9/2007-15/4/2008 και από 1/1/2009-30/6/2009. Στο παραπάνω κέντρο εργάστηκα στο καθημερινό πρόγραμμα της Νευρολογικής κλινικής, των εξωτερικών ιατρείων και του νευροφυσιολογικού εργαστηρίου με δυνατότητα εξέτασης και παρακολούθησης ασθενών με διάφορα νοσήματα. Επιπλέον, συμμετείχα στα ειδικά ιατρεία δυστονίας-σπαστικότητας υπό την κ. Ζαμπά-Παπανικολάου Ε., των νευρομυϊκών νοσημάτων υπό τον κ. Κυριακίδη Θ., επιληψίας υπό τον κ. Παπακώστα Σ. και σκλήρυνσης κατά πλάκας υπό τον κ. Παντζαρή Μ. Υπό την καθοδήγηση του κ. Κυριακίδη είχα την δυνατότητα παρακολούθησης ενός σημαντικού αριθμού ασθενών με νευρομυϊκά νοσήματα, νευροφυσιολογικού ελέγχου τους (NCS, EMG, Q-EMG, single fiber EMG) ενώ επίσης ασχολήθηκα με την εκτίμηση βιοψιών περιφερικού νεύρου και μυός. Το

τμήμα χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα τεχνικών συμπεριλαμβανομένων της ανοσοιστοχημείας και του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Επιπλέον, είχα τη δυνατότητα να εκπαιδευτώ στο εργαστήριο Νευρογενετικής του Ιστιτούτου υπό την καθοδήγηση της κ. Χριστοδούλου Κ. σε διάφορες τεχνικές Μοριακής βιολογίας και στη χρήση αποκωδικοποιητών DNA (Beckman Coulter, ABI). Μερικές από τις τεχνικές αυτές (fragment analysis για μέτρηση τρινουκλεοτιδικών επαναλήψεων, sequencing) τις εφάρμοσα σε διαγνωστικό επίπεδο στο εργαστήριο νευρογενετικής του ΠΘ και στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΒΕΤ) Λάρισας. Τέλος, σε ερευνητικό επίπεδο είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα νευρογενετικής (J Neurol Sci. 2009;284(1-2):158-62), σε μια επιδημιολογική μελέτη (Amyloid. 2009;16(1):32-7), και σε δύο μελέτες σε ζωικά μοντέλα (transgenic ALS model, knockout C1q-transthyretin transgenic model) στο αντίστοιχο εργαστήριο. Έτυχα μηνιαίας χρηματικής αποζημίωσης από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.

Στο εργαστήριο αυτό έκτοτε έχω μεταβεί αρκετές φορές για ποικίλα χρονικά διαστήματα μιας και βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά ερευνητικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα του εργαστήριου Νευρογενετικής του ΠΘ.

ΙΙΙ. Εργαστήριο ανοσολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας :

Από τον Ιούλιο του 2009 και για ένα έτος υπό την επίβλεψη του Καθ. Ανοσολογίας κ. Γερμενή Α. εκπαιδεύτηκα στο εργαστήριο ανοσολογίας σε διάφορες τεχνικές κυτταροκαλλιεργείων και μοριακής βιολογίας. Συγκεκριμένα συμμετείχα σε ένα πρωτόκολλο μελέτης της επίδρασης επιγενετικού φαρμάκου πάνω στον ανοσοφαινότυπο και τη λειτουργία των Τ λεμφοκυττάρων. Ο δεύτερος τομέας με τον οποίο ασχολήθηκα είναι η μελέτη της επίδρασης στα μόρια έκφρασης των Τ-λεμφοκυττάρων μετά από χορήγηση ανοσοτροποποιητικής αγωγής.

ΙV. Εργαστήριο Βιομετρίας-Βιομαθηματικών ΠΘ

Το 2015 με την ευκαιρία παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος

«Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική» είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Καθηγητή Βιομετρίας-Βιομαθηματικών κ. Ζιντζαρά Η. και να εκπαιδευτώ σε διάφορα θέματα στατιστικής μεθοδολογίας όπως το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση Κλινικών Μελετών, την επεξεργασία και ερμηνεία Βιοϊατρικών

(και Γενετικών) Δεδομένων, τη διαχείριση Βιοϊατρικών Δεδομένων και τη Λήψη Αποφάσεων βασισμένων στην Συστηματική Ανασκόπηση και Μέτα-ανάλυση.

V. Cambridge, Addebroke’s Hospital, UK

Το Σεπτέμβιο 2012 μετέβην για 1.5 μήνα στο Cambridge, Addebroke’s Hospital στο τμήμα του Dr Forsyth ο οποίος εξειδικεύεται στη άνοια και έχουμε συναργαστεί στη συνδιοργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Νευρολογίας. Από τη μετάβασή μου αυτή αποκόμισα κλινική και εκπαιδευτική εμπειρία για την οργάνωση του εξωτερικού ιατρείου άνοιας το οποίο είχα αναλάβει.

VΙ. Εργαστήριο νευροφυσιολογίας, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.

Κατά το χρονικό διάστημα από 15/9/2004 έως και 30/11/2004 εκπαιδεύτηκα στο νευροφυσιολογικό εργαστήριο (ταχύτητες αγωγής, προκλητά δυναμικά, ηλεκτρομυογράφημα) στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν υπό την καθοδήγηση των νευρολόγων Στ. Δωρή και Δ. Αναστασόπουλου. Το εργαστήριο αυτό δεχόταν καθημερινά 8-

10 ασθενείς για νευροφυσιολογικό έλεγχο και ως εκ τούτου είχα τη δυνατότητα να εκπαιδευτώ σε μεγάλο αριθμό και ποικιλία περιστατικών με νευρομυϊκά νοσήματα.

VΙΙ. Rehabilitation Center Villa Beretta, Valduce Hospital, Costa Masnaga, Italy.

Το Σεπτέμβριο του 2006 (18-22/9/06) είχα τη δυνατότητα μετάβασης στο κέντρο αποκατάστασης Villa Beretta, Valduce Hospital, Costa Masnaga, που βρίσκεται κοντά στο Μιλάνο της Ιταλίας όπου εκπαιδεύτηκα στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας, τη χορήγηση Botulinum toxin A και την ανάλυση της βάδισης σε ένα πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών. Κατά την παραμονή μου σε αυτό το κέντρο αποκατάστασης είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε όλη την πορεία αποκατάστασης νευρολογικών ασθενών και ειδικά τη φιλοσοφία επιλογής των εκάστοτε μεθόδων, με ιδιαίτερη έμφαση στη χορήγηση της αλλαντικής τοξίνης.

VΙΙΙ. Β’ κλινική αποκατάστασης ΕΣΥ, Εθνικό κέντρο αποκατάστασης, Αθήνα.

Συμμετείχα σε έξι μετεκπαιδευτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του 2007 (9-2-07, 9-3-07, 30-3-07, 18-4-07, 25-5-07 και 8-6-07) 6ωρης διάρκειας η καθεμία στη Β’ κλινική αποκατάστασης ΕΣΥ, Εθνικό κέντρο αποκατάστασης, Αθήνα που περιελάμβαναν θεωρητική και πρακτική άσκηση για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας ασθενών με ΑΕΕ, με ενδομυϊκή έκχυση αλλαντοτοξίνης υπό ηλεκτρομυογραφική καταγραφή. Η εκπαίδευση έγινε

υπό την καθοδήγηση των Ιατρών αποκατάστασης κ. Πετροπούλου Κ. και κ. Ραπίδη Χ. Ιδιαίτερη έμφαση στα σεμινάρια αυτά δόθηκε στην κλινική εκτίμηση της σπαστικότητας των ασθενών για την επιλογή των κατάλληλων μυών και δόσεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σπαστικότητας.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 1. Υποτροφία εισαγωγής στο Ιατρικό τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1991). (30.000 δρχ.)
 2. Υποτροφία για την συνέχιση και ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής από την Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία. 1.500€ (2003)
 3. Έξοδα μετακίνησης (Travel grant) από την Ευρωπαϊκή Νευρολογική Εταιρεία (European Neurological Society-ENS) για μετακίνηση και παρουσίαση εργασίας στο 14th ENS Meeting, 26-30 June 2004, Barcelona.
 4. Χρηματική αποζημίωση από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και γενετικής Κύπρου (Cyprus Institute of Neurology and Genetics-CING) κατά τη διάρκεια της παραμονής μου
 5. Υποτροφία ετήσιας μετεκπαίδευσης στο Εξωτερικό της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας μετά από γραπτές εξετάσεις (Μάιος 2007). 15.000€

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Είμαι ειδικός Νευρολόγος από το 2008.

Μετά το διορισμό μου εως Λέκτορα (15-6-2010) και μέχρι σήμερα εκτελώ χρέη ειδικού Νευρολόγου στο Π.Γ.Ν. Λάρισας συμμετέχοντας ενεργά στη λειτουργία της Νευρολογικής κλινικής, των εξωτερικών ιατρείων και του νευροφυσιολογικού εργαστηρίου συμπεριλαμβανομένων και των εφημεριών. Από την 1/5/2018 έχω αναλάβει τη Διεύθυνση της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να σημειωθεί ότι η Νευρολογική κλινική του Π.Ν.Λάρισας είναι η μοναδική στην 5η υγειονομική περιφέρεια της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (1.3 εκατομμύρια πληθυσμό) με 23 κλίνες και πληρότητα που υπερβαίνει το 150% και συχνές διακομιδές από όλη την υγειονομική περιφέρεια. Το 2018 νοσηλεύθηκαν >2500 ασθενείς και εκτελέστηκαν πέραν των 1500 νευροφυσιολογικών εξετάσεων.

Σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου το 2013 ως Επίκουρος Καθηγητής μου ανατέθηκε η οργάνωση και ανάπτυξη του ειδικού ιατρείου άνοιας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών με άνοια σε όλη την υγειονομική περιφέρεια. Η προσέγγιση των περιστατικών με έκπτωση των νοητικών λειτουργιών σε αυτό το ειδικό ιατρείο περιλαμβάνει τη διαγνωστική διερεύνηση, μια εκτεταμένη νευροψυχολογική εκτίμηση, τη θεραπευτική αγωγή και παρακολούθησή τους, ενώ στις άμεσες προτεραιότητες είναι η ανάπτυξη ερευνητικού πρωτοκόλλου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Διευθυντή της Νευρολογικής κλινικής ιδρύθηκε και οργανώθηκε το Κέντρο Πολλαπλής σκλήρυνσης (http://www.uhl.gr/sklirinsi/index.html) με συμμετοχή γιατρών πολλών ειδικοτήτων και το κέντρο Νευροαποκατάστασης. Επιπλέον ιδρύθηκε και οργανώθηκε το κέντρο κεφαλαλγίας και νευρολογικής παρέμβασης το οποίο θα περιλαμβάνει χορήγηση αλλαντικής τοξίνης ή διηθήσεων με αναλγητικά.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Phase II/ III

 1. Bousser et al. Terutroban versus aspirin in patients with cerebral ischaemic events (PERFORM): a randomised, double-blind, parallel-group trial. Lancet. 2011 Jun 11;377(9782):2013-22. (site PI. Prof Papadimitriou, Position: Investigator)
 2. Kappos et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomised, phase 3 study. Lancet. 2018 Mar 31;391(10127):1263-1273. (Potition: site P.I. Dardiotis E)
 3. Diener et al. Dabigatran for Prevention of Stroke after Embolic Stroke of Undetermined Source. N Engl J Med. 2019 May 16;380(20):1906-1917. (Potition: site P.I. Dardiotis E)
 4. Moves-PD: Phase 2 trial to study the safety and efficacy of GZ/SAR402671 for treating Parkinson’s disease (PD) in patients carrying a mutation in the GBA gene. ACT14820/MOVES-PD. (Potition: site PI: Dardiotis E)
 5. A Study of Efficacy and Safety of M2951 in Subjects With Relapsing Multiple Sclerosis, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02975349. (Potition: site PI: Dardiotis E)
 6. An Open-Label, Randomized, Multicenter, Active-Controlled, Parallel-Group Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Efficacy of BIIB017 in Pediatric Subjects Aged 10 to Less Than 18 Years for the Treatment of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis, With Optional Open-Label Extension. 105MS306, 2018-003008-38. (Potition: site PI: Dardiotis E)

Phase IV:

 1. International LEMTRADA Pregnancy Exposure Cohort in Multiple Sclerosis: This post authorisation safety study (PASS) is an international, observational (registry) study of pregnancy outcomes in women with multiple sclerosis (MS) who had been taking to LEMTRADA (alemtuzumab) during pregnancy. (Potition: National Coordinator: Dardiotis E)
 2. International AUBAGIO Pregnancy Exposure Cohort in Multiple Sclerosis: (Potition: National Coordinator: Dardiotis E)
 3. Demographic data and clinical and disease characteristics of patients under Rebif® in Greece: A retrospective observational study. 2014, NE 168, THISEAS, EMR200136_592, (Potition: site P.I. Dardiotis E)
 4. Non interventional, prospective, observational stuDy assesIng safety and quAlity of life of a Greek population of patients with Multiple sclerOsis under treatmeNt with Gilenya (fingolimoD) DIAMOND”.DIAMOND, CFTY720DGR03, (Potition: site P.I. Dardiotis E)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 1. Από το 2018 είμαι Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδράζεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και διαθέτει 23 κρεββάτια νοσηλείας. Σε αυτήν υπηρετούν έξι ειδικοί νευρολόγοι (πέντε του ΕΣΥ και ένα μέλος ΔΕΠ), επτά ειδικευόμενοι στη Νευρολογία, 12 αδελφές νοσοκόμες και δύο γραμματείς. Λειτουργούν καθημερινά εξωτερικά ιατρεία γενικής νευρολογίας και ειδικά ιατρεία πολλαπλής σκλήρυνσης, άνοιας, επιληψίας, νευρομυϊκών νοσημάτων, αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, κινητικών διαταραχών και νευρογενετικής. Στα πλαίσια της Νευρολογικής Κλινικής λειτουργούν και τρία διαγνωστικά εργαστήρια: (1) ηλεκτρομυογραφίας και προκλητών δυναμικών, (ΙΙ) ηλεκτροεγκεφαλογραφίας με ειδικό χώρο για video-EEG και (ΙΙΙ) διαγνωστικό εργαστήριο νευρογενετικής. Εκτός από τα κλινικά μου καθήκοντα είμαι υπεύθυνος διαχείρισης του ετήσιου κλινικού και ερευνητικού προϋπολογισμού της κλινικής καθώς και για το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ιδρύθηκε και οργανώθηκε το Κέντρο Πολλαπλής σκλήρυνσης (http://www.uhl.gr/sklirinsi/index.html) με συμμετοχή γιατρών πολλών ειδικοτήτων και το κέντρο Νευροαποκατάστασης. Επιπλέον ιδρύθηκε και οργανώθηκε το κέντρο κεφαλαλγίας και νευρολογικής παρέμβασης το οποίο θα περιλαμβάνει χορήγηση αλλαντικής τοξίνης ή διηθήσεων με αναλγητικά.
 2. Συμμετοχή στην οργάνωση του Εργαστηρίου Νευρογενετικής του Π.Θ. (σε ερευνητικό και διαγνωστικό επίπεδο) στο παρελθόν ως μέλος και ως Διευθυντής από το 2018.
 3. Ενεργό μέλος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Πανεπιστημιακού Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Παν. Θεσσαλίας με έδρα στη Λαμία
 4. Ενεργό μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων του Παν. Γενικού νοσοκομείου Λάρισας
 5. Ενεργό μέλος της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής για τις νευροψυχικές νόσους, αρμόδια για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με έδρα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (2017 έως σήμερα)
 6. Ενεργό μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων φοιτητών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, Π.Γ. Ν. Λάρισας, 2018 – σήμερα.
 7. Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων για απόκτηση τίτλου ειδικότητας στη νευρολογία, 2018 – σήμερα, και μέλος τα έτη 2017-2018.
 8. Μέλος σε πολλά εκλεκτορικά σώματα για θέσεις μελών ΔΕΠ σε όλα τα Τμήματα Ιατρικής της Ελλάδος.
 9. Μέλος πολλών συμβουλευτικών επιτροπών, μετά από πρόσκληση, φαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 10. Μέλος στο παρελθόν της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Παν. Θεσσαλίας
 11. Μέλος στο παρελθόν της δευτεροβάθμιας Υγειονομικής επιτροπής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (2ετής θητεία)
 12. Οργάνωση και λειτουργία του ειδικού ιατρείου Άνοιας στο Π.Γ.Ν. Λάρισας το 2013
 13. Συμμετοχή στην οργάνωση του Εργαστηρίου Νευρογενετικής του ΙΒΕΤ (Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας & Τεχνολογίας, Λάρισα) και του εργαστηρίου Νευρογενετικής του ΠΘ.
 14. Παρακολούθηση διδακτορικών διατριβών ως επιβλέπων είτε ως μέλος τριμελών ή επταμελών επιτροπών.
 15. Συμμετοχή ως ταμίας, μέλος στο Ινστιτούτο Πρόληψης, εκπαίδευσης & έρευνας νευρολογικών νοσημάτων που έχει οργανώσει με επιτυχία Νευρολογικά συνέδρια και σεμινάρια.
 16. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Συνεδρίων “Ημέρες Νευρολογίας”. 2010-σήμερα
 17. Συμμετοχή στην οργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων νευρολογίας σε συνεργασία με το Cambridge University Hospitals (από το 2011 έως σήμερα).
 18. Μέλος των Επιτροπών Αξιολόγησης προσφορών υλικών με διαπραγμάτευση του ΠΓΝΛαρισας (Αρ.Πρωτ 5997/7-2-2012)
 19. Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας 2012.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ (CITATIONS) (8/6/2019), ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ

Pubmed δημοσιεύσεις: 169

Συνολικές ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις: 173 (4 non-pubmed) Pubmed δημοσιεύσεις σε περιοδικά με IF: 155 (92%)

Συνολικός Impact Factor: 785.459

Σύνολο αναφορών Web of science, 8/6/19: 2.576 h-index_Web of science=24

Σύνολο αναφορών Scopus, 8/6/19: 2719 h-index_Scopus = 26

Σύνολο αναφορών Google Scholar, 8/6/19: 3.792 h-index_google Scholar=30

i10-index = 77