Γεωργούλιας Παναγιώτης

Θέση: Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κατηγορία: Διδάσκοντες, Καθηγητές/τριες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Διεύθυνση Κατοικίας:

Διεύθυνση Εργασίας:

Τηλέφωνο Εργασίας:

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:

Γεωργούλιας Παναγιώτης Αναστάσιος

11 Αυγούστου 1967 Αθήνα

Αναστασοπούλου 60, Λάρισα

Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Τμήμα Ιατρικής,

Βιόπολις, Λάρισα, 41110

241350-2918

pgeorgoul@med.uth.gr georgoulias@hotmail.com

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

 1. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 2. Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
 3. Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδακτορική Διατριβή

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: ‘’Μελέτη της βελτίωσης της αιματώσεως και λειτουργικότητας του μυοκαρδίου με τομογραφικό (SPECT) σπινθηρογράφημα (με Θάλλιο-201 σε κόπωση και ηρεμία) και ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία (σε ηρεμία και μετά ισομετρική άσκηση) σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο πριν και μετά την αγγειοπλαστική’’.

Επιβλέπων: Καθηγητής Νικόλαος Καρκαβίτσας.

Τίτλος Διδάκτορα Πυρηνικής Ιατρικής, Διάκριση ‘’Άριστα’’, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1998.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

 1. Εξειδίκευση στις εφαρμογές ΡΕΤ-ΡΕΤ/CT για συνολικό χρονικό διάστημα 10 μηνών (2004-2016), PET/CT Department, University Hospital of Berlin (Charité Campus Virchow-Klinikum), Germany.
 2. Τίτλος Ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής, 1996.
 3. Ειδικότητα Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (1993-1996).
 4. Ειδικότητα Παθολογίας (στο πλαίσιο της ειδίκευσης στην Πυρηνική Ιατρική), Παθολογική Κλινική, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κρεστένων (1991-1992).

Προπτυχιακές Σπουδές

 • Πτυχίο Ιατρικής, Διάκριση ‘’Λίαν Καλώς’’, Βαθμός Πτυχίου: 8,1 (1991) – Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος IA11743/91 (30.12.1991).
 • Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1985).

Γυμνασιακές Σπουδές

Απολυτήριο Λυκείου, Διάκριση ‘’Άριστα’’, Βαθμός Απολυτηρίου: 19,8, 10ο Λύκειο Αθηνών, Αττική, 1985.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ & ΓΝΩΣΗ Η/Υ

Ξένες Γλώσσες:

Χρήση Η/Υ:

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ως ειδικευμένος Πυρηνικός Ιατρός.

ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2018-σήμερα).
 • Γνωστικό Αντικείμενο: ‘’Πυρηνική Ιατρική’’.
 1. Επιστημονικός Υπεύθυνος – Διευθυντής, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (2004-σήμερα).
 • Τοποθέτηση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με την υπ’ αρ. 3322/25-11- 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 • Υπεύθυνος για την οργάνωση (εξοπλισμό, στελέχωση, εκπαίδευση τεχνολόγων – παραϊατρικού προσωπικού) και τη λειτουργία του Εργαστηρίου, το οποίο αποτελεί το πρώτο νοσοκομειακό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
 1. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2014-2018).
 • Γνωστικό Αντικείμενο: ‘’Πυρηνική Ιατρική’’
 1. Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2009-2014).
 • Γνωστικό Αντικείμενο ‘’Πυρηνική Ιατρική’’.
 1. Συμμετοχή στις εργασίες του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, του Τμήματος PET/CT για την απόκτηση εμπειρίας σε μελέτες PET και PET/CT για συνολικό χρονικό διάστημα 10 μηνών, PET/CT Department, University Hospital of Berlin (Charité Campus Virchow-Klinikum), Germany.
 2. Λέκτορας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2004-2009).
 • Γνωστικό Αντικείμενο ‘’Πυρηνική Ιατρική’’.
 1. Διδάσκων του Ν. 407/80, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.(2003-2004)
 • Γνωστικό Αντικείμενο ‘’Πυρηνική Ιατρική’’.
 • Υπεύθυνος για τη διδασκαλία (και εξέταση) της ύλης της Πυρηνικής Ιατρικής στο πλαίσιο του Υποχρεωτικού Μαθήματος ‘’Απεικονιστική Διαγνωστική II’’ (8ο Εξάμηνο), Υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Φεζουλίδης.
 1. Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (1998-σήμερα).
 • Συμμετοχή στις εργασίες (κλινικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές) του Τμήματος ως ειδικευμένος Πυρηνικός Ιατρός.
 • Ιδιαίτερη ενασχόληση με τις κλινικές και ερευνητικές εργασίες του Τμήματος που σχετίζονται με την Πυρηνική Καρδιολογία.
 1. Υπεύθυνος Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Διαγνωστικό Κέντρο «Χρήστος Χρήστου ΑΕ» (1998-2004).
 • Πλήρης ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος (διαμόρφωση χώρου, επιλογή και εγκατάσταση εξοπλισμού, επιλογή και εκπαίδευση τεχνολόγων και λοιπού παραϊατρικού προσωπικού).
 • Πλήρης επιστημονική ευθύνη για όλες τις εξετάσεις («in vivo» συνολικού αριθμού πολλών χιλιάδων και «in vitro» συνολικού αριθμού δεκάδων χιλιάδων) Πυρηνικής Ιατρικής.
 1. Ειδικευμένος Πυρηνικός Ιατρός (οπλίτης), Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (1997-1998).
 • Πλήρης και ενεργός συμμετοχή στις εργασίες (κλινικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές) του Τμήματος, ως οπλίτης ειδικευμένος Πυρηνικός Ιατρός, εκτελώντας χρέη Επιμελητή Πυρηνικής Ιατρικής.
 1. Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (1996).
 • Συμμετοχή στις εργασίες (κλινικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές) του Τμήματος ως ειδικευμένος Πυρηνικός Ιατρός, με ιδιαίτερη έμφαση στο αντικείμενο της Πυρηνικής Καρδιολογίας.
 1. Ειδίκευση στην Πυρηνική Ιατρική, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (1993-1996).
 • Απόκτηση εμπειρίας στο σύνολο των «in vitro» και «in vivo» διαγνωστικών εφαρμογών, καθώς και των θεραπευτικών εφαρμογών στο γνωστικό πλαίσιο της ειδικότητας της Πυρηνικής Ιατρικής.
 • Πλήρης και ενεργός συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκπαίδευση φοιτητών ΤΕΙ Αθηνών, εκπαίδευση τεχνολόγων και λοιπού παραϊατρικού προσωπικού), στη λειτουργική εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας (τομογραφική γ-camera δύο ανιχνευτικών κεφαλών – από τις πρώτες στην Ελλάδα, μηχάνημα μέτρησης οστικής πυκνότητας, αυτόματος γ-counter), καθώς και στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.
 1. Ειδίκευση στην Παθολογία, Παθολογική Κλινική, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κρεστένων (1991-1992).
 • Συμμετοχή στις καθημερινές ιατρικές επισκέψεις των νοσηλευόμενων ασθενών, καθώς και καθημερινή συμμετοχή στα Εξωτερικό Ιατρείο της Κλινικής.
 • Συμμετοχή στις επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής.
 • Πραγματοποίηση περίπου 130 ενεργών εφημεριών.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

 1. Διευθυντής Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (2009-σήμερα).
 2. Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (2004-2009).
 3. Μέλος Επιτροπών Προδιαγραφών, Αξιολόγησης & Παραλαβής Συστημάτων (PET/CT camera, γ-camera, αξονικός τομογράφος κ.α.) και Αναλωσίμων Ειδών που άπτονται της ειδικότητας της Πυρηνικής Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (2004-σήμερα).
 4. Ίδρυση Μονάδας Ραδιοϊσοτοπικών Θεραπειών στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ευρωπαϊκή Ένωση Πυρηνικής Ιατρικής (European Association of Nuclear Medicine, EANM)

 1. Member of the ‘’Cardiovascular Committee’’, EANM (2017-σήμερα).
 2. Guidelines Representative, Cardiovascular Committee, EANM (2017-σήμερα).

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης

 1. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (2016-σήμερα).
 2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (2004-2008, 2010-σήμερα).
 3. Ταμίας της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (2004- 2008).
 4. Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (2013-2016).
 5. Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πυρηνικής Ιατρικής (ΕΑΝΜ) (2002-2004).
 6. EANM National Liaison (Cardiovascular Working Group) της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πυρηνικής Καρδιολογίας (European Council of Nuclear Cardiology) (2007-2011).

Ειδικές Θέσεις

 1. Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 2. Μέλος των Εξεταστικών Επιτροπών της Ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής με έδρα την Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη (2015-σήμερα).
 3. Μέλος Τριμμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων για μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο ‘’Πυρηνική Ιατρική’’ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ιούνιος 2020).
 4. Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής ΟΜΕΑ Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2016-2017).
 5. Μέλος Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων & Επιτροπής Αναβαθμολογητών Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2005-σήμερα).
 6. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (2017-σήμερα).
 7. Αξιολογητής του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Κύπρου (2017-σήμερα).
 8. Αξιολογητής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (2017-σήμερα).
 9. Αξιολογητής στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» – Α Κύκλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (2017-σήμερα).
 10. Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας για την Ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής.
 11. Μέλος της Ειδικής Επιτροπής που προβλέπεται στον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας – περ. 1.1.7.1.3.
 12. National Lead, 2nd ECNC (European Council of Nuclear Cardiology) Survey of Myocardial Perfusion Scintigram in Europe (2007-2008).
 13. National Lead, 1st ECNC (European Council of Nuclear Cardiology) Survey of Myocardial Perfusion Scintigram in Europe (2006-2007).

Θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα Υπηρεσιών Υγείας

 • Οργάνωση και Υπευθυνότητα του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής, Διαγνωστικό Κέντρο ‘’Χρήστος Χρήστου ΑΕ’’ (1998-2004).

Διοργάνωση – Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Συνεδρίων & Συμποσίων

 1. Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2010–2021). Το πρόγραμμα μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits), σύμφωνα με τα Κριτήρια EACCME – UEMS.
 2. Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Καρδιολογία & Νευρολογία’’, Λάρισα, 19 Δεκεμβρίου 2019.
 3. Διοργάνωση Ημερίδας Πυρηνικής Νευρολογίας, Λάρισα, 21 Σεπτεμβρίου 2019.
 4. Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο ‘’Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής σε παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος: Όγκοι εγκεφάλου και παρκινσονικά σύνδρομα΄΄, Λάρισα, 04 Απριλίου 2019.
 5. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Ηράκλειο – Κρήτης, 14-17 Ιουνίου, 2018
 6. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ‘’Genome 2018 – International Conference and Exhibition on Genome Science’’, Las Vegas, USA, January 29-31, 2018.
 7. Διοργάνωση (με την Dr. Μ. Κουτελού) του 2ου Συμποσίου Πυρηνικής Καρδιολογίας, Αθήνα, 2-3 Δεκεμβρίου, 2017.
 8. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διημερίδας ‘’Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2017, SPECT/PET, CT, CMR’’, Θεσσαλονίκη, 2-3 Ιουνίου, 2017.
 9. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου ‘’Intracranial Glioma Workshop: Comprehensive Management, Practical Guide from A to Z’’, Larissa, Greece, April 6-8, 2017.
 10. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 17-20 Ιουνίου, 2016.
 11. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου με θέμα: ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδριά μας (SNM, EANM)’’, Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου, 2016.
 12. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου “International Congress on Cardiovascular Technologies”, Lisbon, Portugal, November 16-17, 2015.
 13. Διοργάνωση (με την Dr. Μ. Κουτελού) του 1ου Συμποσίου Πυρηνικής Καρδιολογίας, Αθήνα, 7-8 Νοεμβρίου, 2015.
 14. Πρόεδρος (με την κα. Ν. Καραβίδα) της Οργανωτικής Επιτροπής και Μέλος της Επιτροπής Βράβευσης της 27ης Σύγχρονης Ενημερωτικής Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής με θέμα: ‘’Θεραπευτικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής’’, Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου, 2015.
 15. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου με θέμα: ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδριά μας (SNM, EANM)’’, Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου. 2015.
 16. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ειδικευομένων Πυρηνικών Ιατρών, Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης, Αθήνα, 13-14 Δεκεμβρίου, 2014.
 17. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου “International Congress on Cardiovascular Technologies”, Rome, Italy, October 25-26, 2014.
 18. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ειδικευομένων Πυρηνικών Ιατρών, Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης, Αθήνα, 14-15 Ιουνίου, 2014.
 19. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου, 2014.
 20. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου με θέμα: ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδριά μας (SNM, EANM)’’, Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου, 2014.
 21. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας με θέμα: ‘’Τι ζητάει ο κλινικός νευρολόγος από την Πυρηνική Ιατρική’’, Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου, 2013.
 22. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου “International Congress on Cardiovascular Technologies”, Vilamoura, Portugal, September 19-23, 2013.
 23. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας με θέμα: ‘’Ο Ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στη Μελέτη των Παθήσεων του Εγκεφάλου’’, Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου, 2013.
 24. Πρόεδρος του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου ‘’Εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής στη Νευρολογία’’, Λάρισα, 6 Μαρτίου, 2013.
 25. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ειδικευομένων Πυρηνικών Ιατρών, Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης, Αθήνα, 6-8 Δεκεμβρίου, 2013.
 26. Μέλος της Οργανωτικής Επιστροπής του Σεμιναρίου με θέμα: «Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδριά μας (SNM, EANM)», Αθήνα, 24 Νοεμβρίου, 2012.
 27. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Αθήνα, 30 Μαΐου – 1 Απριλίου, 2012.
 28. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 22ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή, Αλεξανδρούπολη, 8-10 Απριλίου, 2011.
 29. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Καλαμπάκα, 10-12 Σεπτεμβρίου, 2010.
 30. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 21ου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου, 2010.
 31. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας με θέμα: ‘’Νευρο-απεικόνιση στην Πυρηνική Ιατρική’’, Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου, 2010.
 32. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή, Θεσσαλονίκη, 7-9 Νοεμβρίου, 2008.
 33. Πρόεδρος (με τον κ. Β. Πρασσόπουλο) του τριήμερου Συμποσίου με θέμα ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική’’, Βόλος, 12-14 Σεπτεμβρίου, 2008.
 34. Διοργάνωση, σε συνεργασία με την Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, της «Εκπαιδευτικής Ημερίδας Ομάδας Πωλήσεων» της GE HEALTHCARE Medical Diagnostics Hellas SA, Λάρισα, 21 Φεβρουαρίου. 2007.
 35. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 12ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Λάρισα, 5-7 Μαΐου, 2006.
 36. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Αθήνα, 4-5 Απριλίου, 1998.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 1. European Association of Nuclear Medicine (EANM).
 2. EANM Cardiovascular Committee.
 3. Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης.
 4. Ομάδα Εργασίας Πυρηνικής Καρδιολογίας.
 5. Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής.

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

 1. Nuclear Medicine Communications.
 2. Hellenic Journal of Nuclear Medicine.
 3. Nuclear Medicine and Radiology Journal.
 4. Scientific Journal of Nuclear Medicine & Radiation Therapy.
 5. HSOA Journal of Nuclear Medicine, Radiology and Radiation Therapy.
 6. Journal of Clinical Images and Case Reports.
 7. Journal of Interventional Radiology and Nuclear Medicine.
 8. ARC Journal of Cardiology.
 9. Advanced Journal of Vascular Medicine.
 10. Journal of Biomedical Graphics and Computing.
 11. World Journal of Radiology.
 12. World Journal of Diabetes.
 13. Biomedical and Pharmacology Journal.
 14. Jacobs Journal of Molecular and Translational Medicine.
 15. International Journal of Cardiology and Cardiovascular Medicine.
 16. World Journal of Cardiovascular Surgery.
 17. Journal of Nuclear Medicine & Imaging
 • Recent Patents on Medical Imaging (2009-2015).
 • Hellenic Journal of Nuclear Medicine (Σύμβουλος, 2007- 2011).
 • Ακτινοτεχνολογία (Yπεύθυνος Ύλης και Μέλος Συντακτικής Ομάδας, 1998-1999).

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Κριτής σε 33 μελέτες που κατατέθηκαν προς δημοσίευση στο 34th Annual EANM Congress (Virtual Event).
 2. Κριτής σε 27 μελέτες που κατατέθηκαν προς δημοσίευση στο 33rd Annual EANM Congress (Virtual Event).
 3. Κριτής σε 42 μελέτες που κατατέθηκαν προς δημοσίευση στο 32nd Annual EANM Congress (Barcelona, Spain).
 4. Κριτική ανασκόπηση των υποκεφαλαίων ‘’Cardiovascular System’’ και ‘’Respiratory System’’ του κεφαλαίου ‘’Diagnostic Nuclear Medicine’’ κατά τη συγγραφή του Master EANM UEMS NM Guide Diagnostic.
 5. Κριτής σε 33 μελέτες που κατατέθηκαν προς δημοσίευση στο 31st Annual EANM Congress (Düsseldorf, Germany).

Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Nuclear Medicine Communications.
 2. Hellenic Journal of Nuclear Medicine.
 3. Heart and Vessels.
 4. Radiation Oncology.
 5. Cardiovascular Diabetology.
 6. International Journal of Cardiology
 7. American Journal of Gastroenterology.
 8. Molecular and Cellular Endocrinology.
 9. Biology of Reproduction.
 10. Current Alzheimer Research.
 11. Respiration.
 12. Computer Methods and Programs in Biomedicine.
 13. The Quarterly Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.
 14. International Research Journal of Public and Environmental Health.
 15. Primary Care Diabetes.
 16. BMC Medical Imaging.
 17. Southern Medical Journal.
 18. Journal of Neurology and Epidemiology.
 19. World Journal of Cardiology.
 20. World Journal of Cardiovascular Surgery.
 21. World Journal of Diabetes.
 22. Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences.
 23. SM Musculoskeletal Disorders.
 24. Arabian Journal of Chemistry.
 25. Egyptian Journal of Medical Human Genetics.
 26. Journal of Biomedical Graphics and Computing.
 27. Recent Patents on Medical Imaging.
 28. Journal of Nuclear Medicine, Radiology & Radiation Therapy.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προπτυχιακή Διδασκαλία

 1. Υπεύθυνος – Διδάσκων του Κατ΄ Επιλογή Υποχρεωτικού Μαθήματος ‘’Στοιχεία Πυρηνικής Ιατρικής’’, το οποίο διδάσκεται στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής (9ο Εξάμηνο) από το Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006 έως σήμερα.
 2. Διδασκαλία της Ύλης της Πυρηνικής Ιατρικής στο πλαίσιο των Υποχρεωτικών Μαθημάτων ‘’Απεικονιστική Διαγνωστική Ι & ΙΙ’’ (8ο & 9ο Εξάμηνο, Υπεύθυνος: Καθηγητής Ι. Φεζουλίδης), κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2003-2004 ως διδάσκων του Ν. 407/80, 2004-2009 ως Λέκτορας Πυρηνικής Ιατρικής, 2009-2014 ως Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής και 2014-σήμερα ως Αναπληρωτής Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής.
 3. Συμμετοχή στη Διδασκαλία του Κατ΄ Επιλογή Υποχρεωτικού Μαθήματος ‘’Ακτινοπροστασία’’ κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2009-2010 έως σήμερα.
 4. Νοσοκομειακή άσκηση και εκπαίδευση φοιτητών Ακτινολογίας κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2019-2020 και 2020-2021.
 5. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ για την ανταλλαγή φοιτητών με άλλα Τμήματα Ιατρικής Ευρωπαϊκών Χωρών.
 6. Συμμετοχή στη Διδασκαλία του Υποχρεωτικού Μαθήματος ‘’Ιατρική Ευθύνη και Ηθική’’ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013.
 7. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011.
 8. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007.
 9. Συμμετοχή με παρουσιάσεις φοιτητών στα Επιστημονικά Συνέδρια Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος.
 10. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ‘’Open Days’’ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που περιλαμβάνει την παρουσίαση του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής σε μαθητές Γυμνασίων & Λυκείων.
 11. Υπεύθυνος της Νοσοκομειακής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθηνών στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 1994-1995 και 1997– 1998.

Μεταπτυχιακή Διδασκαλία

 1. European School of Multimodality Imaging & Therapy (ESMIT) Speaker (ESMIT Speaker Database για την παροχή διαλέξεων σε ESMIT courses & schools) μετά από παρακολούθηση του ‘’ESMIT Faculty Training’’ (Οκτώβριος 2018).
 2. Συμμετοχή στο Διεθνές Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική μέσω της συνεργασίας του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο ‘’Interdepartmental Post-Graduate Programme of Studies in Medical Physics», ως Διδάσκων του Γνωστικού Αντικειμένου ‘’Nuclear Cardiology’’ (2006-σήμερα).
 3. Αναγνώριση του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ως κατάλληλου για την Ειδίκευση Ιατρών στην Ειδικότητα της Πυρηνικής Ιατρικής (18 Ιουλίου 2014).
 4. Εκπαίδευση Ειδικευομένων Καρδιολόγων στην ‘’Πυρηνική Καρδιολογία’’ (2015-σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί 19 Ειδικευόμενοι Καρδιολόγοι έως σήμερα).
 5. Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2010-σήμερα).
 6. Συμμετοχή στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα των Ειδικευομένων Πυρηνικών Ιατρών, τα οποία οργανώνονται από την Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (1998-σήμερα).
 7. Εκπαιδευτής στο Σεμινάριο με θέμα: ‘’Πυρηνική Ιατρική’’, 14ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, Ιωάννινα, 28-30 Ιουνίου 2018.
 8. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων & Κλινικοεργαστηριακών Συναντήσεων του Εργαστηρίου Ακτινολογίας – Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2007-2008, 2012-2013, 2015-2016, 2018-2019).
 9. Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά Μαθήματα της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2012-σήμερα).
 10. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Μαθήματα Ειδικευμένων Στελεχών) της Κλινικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής & Τραύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2005- 2006, 2006-2007, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017).
 11. Συμμετοχή στην Δ΄ Εκπαιδευτική Ενότητα Μαθημάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων (2011- 2017).
 12. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ομάδας Εργασίας Πυρηνικής Καρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2005-2012).
 13. Συμμετοχή στο 4ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2011-2012, 2016-2017).
 14. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2009-2010).
 15. Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2009-2010).

Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές – Μεταδιδακτορικές Διατριβές Επιβλέπων Διδακτορικής Διατριβής

 1. ‘’Εφαρμογή του SPECT σπινθηρογραφήματος αιματώσεως εγκεφάλου σε ασθενείς με άνοια. Εκτίμηση της αιμάτωσης των περιοχών Brodmann με χρήση του αυτοματοποιημένου προγράμματος ανάλυσης δεδομένων Neurogam.’’ Διδάκτωρ: Βαρβάρα Βαλοτάσιου, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2016).
 2. ‘’Κατασκευή εξειδικευμένων συστημάτων γ-κάμερας απεικόνισης πειραματόζωων και μικρών οργάνων.’’ Διδάκτωρ: Μαρία Γεωργίου, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. (Ολοκληρώθηκε: 2016).
 3. ‘’Διερεύνηση χωροκατακτητικών εξεργασιών του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) με Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) – Χρήση νεότερων ραδιο-φαρμάκων.’’ Υπ. Διδάκτωρ: Αλεξάνδρα Νικάκη, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2020).
 4. ‘’Βελτιστοποίηση της λειτουργίας συστημάτων Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET).’’ Υπ. Διδάκτωρ: Λάμπρος Θεοδωράκης, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2020).
 5. ‘’Συσχέτιση πολυμορφικών θέσεων γονιδίων που εμπλέκονται στην Παθοφυσιολογία της ισχαιμίας του μυοκαρδίου.’’ Υπ. Διδάκτωρ: Γεώργιος Αγγελίδης, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2020).
 6. ‘’Εφαρμογή εξελιγμένων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στην κλινική αξιολόγηση του σπινθηρογραφήματος (SPECT) αιματώσεως μυοκαρδίου.’’ Υπ. Διδάκτωρ: Σταυρούλα Γιαννακού, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Επιβλέπων Μεταδιδακτορικής Διατριβής

‘’Development of a non-invasive system for the early detection of melanoma with the combined use of acoustic microscopy from 50 up to 100MHz, probe microscopy, optical microscopy and diffuse reflectance spectroscopy and imaging from 0.4μm up to 10μm.’’ Μεταδιδάκτορας Ερευνητής: Γεώργιος Καραγιάννης, Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2015).

Μέλος Τριμελούς Επιτροπής Διδακτορικής Διατριβής

 1. ‘’Επίδραση της αντιμυλλεριανικής ορμόνης (AMH) και διαφόρων μορφογενετικών παραγόντων (BMP) στη στεροειδογένεση από καλλιέργειες ανθρωπίνων κοκκωδών κυττάρων.’’ Διδάκτωρ: Ερμιόνη-Δήμητρα Πράπα, Τομέας Μητέρας & Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2016).
 2. ‘’Συνδυασμός και αξιολόγηση εξελιγμένων τεχνικών απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού και τεχνικών απεικόνισης Πυρηνικής Ιατρικής στη διαφορική διάγνωση εξεργασιών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.’’ Διδάκτωρ: Βασιλική Τσίτσια, Τομέας Βασικών Επιστημών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2019).
 3. Υπ. Διδάκτωρ: Σωτηρίου Σωτήριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 4. ‘’Ο ρόλος της συνδυασμένης απεικόνισης με MRI-HMRS και SPECT στην προεγχειρητική εκτίμηση ενδοκρανιακών όγκων.’’ Υπ. Διδάκτωρ: Ιωάννης Σιάσσιος, Τομέας Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 5. ‘’Σχέση επιπέδων ορού πρωτεΐνης S-100-A και ιστολογικού τύπου ενδοκρανιακών όγκων.’’ Υπ. Διδάκτωρ: Χαράλαμπος Γάτος, Τομέας Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 6. ‘’Ανάπτυξη τρισδιάστατου υπολογιστικού συστήματος σχεδιασμού θεραπείας και εσωτερικής δοσιμετρίας σε ασθενείς Πυρηνικής Ιατρικής με χρήση λειτουργικής και ανατομικής απεικόνισης.’’ Υπ. Διδάκτωρ: Προκόπιος Μπαρμπαγιαννίδης, Τομέας Βασικών Επιστημών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 7. ‘’Εκτίμηση παραμέτρων καρδιαγγειακής νόσου σε ψωριασικούς ασθενείς και συσχέτιση με φλεγμονώδεις παράγοντες.’’ Υπ. Διδάκτωρ: Ανδρέας Μήτσιος, Τομέας Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 8. ‘’Διερεύνηση στεφανιαίας κυκλοφορίας με coronary artery calcium scoring και σπινθηρογράφημα αιματώσεως μυοκαρδίου (SPECT/MRI) σε ασθενείς με σκληρόδερμα.’’ Υπ. Διδάκτωρ: Αστέριος Βαρδάτσικος, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Μέλος Επταμελούς Επιτροπής Διδακτορικής Διατριβής

 1. ‘’Μελέτη-αξιολόγηση μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας’’. Διδάκτωρ: Αριστείδης Αλεξιάς, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2021).
 2. ‘’Η επίδραση της μετφορμίνης στο ενδομήτριο γυναικών με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών’’, Διδάκτωρ: Χρήστος Δραγαμεστιάνος, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2020).
 3. ‘’Ο ρόλος χαμηλών δόσεων γκρελίνης στην έκκριση της αυξητικής ορμόνης σε γυναίκες υπό διάφορες συνθήκες οιστρογονικής επίδρασης’’, Διδάκτωρ: Μαρία Μαλανδρή, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2020).
 4. ‘’Επίδραση ενός GnRH ανταγωνιστή στην έκκριση της LH φυσιολογικών γυναικών’’, Διδάκτωρ: Σεραφείμ Πούσιας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2019).
 5. ‘’Σχέση αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων και αγγειακών επιπλοκών στους αιμοκαθαιρόμενους διαβητικούς ασθενείς.’’, Διδάκτωρ: Φώτιος Κατσαρός, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2017).
 6. ‘’Η συμβολή της ΗΚΓ/φικα συγχρονισμένης τομογραφικής απεικόνισης – Gated SPECT στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου’’, Διδάκτωρ: Σωτηρία Αλεξίου, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών (Ολοκληρώθηκε: 2016).
 7. ‘’Συστηματική φλεγμονή και παράμετροι καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).’’, Διδάκτωρ: Παρθένα Μυστρίδου, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2015).
 8. ‘’Η επίδραση της άσκησης στη χρήση αλκοόλ’’, Διδάκτωρ: Καλλιόπη Γεωργακούλη, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2015).
 9. ’Ανάλυση πολυμορφισμών και προσδιορισμός γονιδίων στην οστεοπόρωση.’’, Διδάκτωρ: Θεοδώρα Κορομηλά, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ολοκληρώθηκε: 2012).
 10. ‘’Ghrelin και αναπαραγωγή.’’, Διδάκτωρ: Δημήτριος Σούρλας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2011).
 11. ‘’Σύσταση μάζας σώματος σε ασθενείς με άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): Συσχέτιση με μεταβολικές και λειτουργικές παραμέτρους.’’, Διδάκτωρ: Μάρκος Μηνάς, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2010).
 12. ‘’Απεικονιστική διερεύνηση λεμφωμάτων με το ραδιοσημασμένο ανάλογο της σωματοστατίνης 99mTc depreotide,’’, Διδάκτωρ: Νικόλαος Παπανδριανός, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (Ολοκληρώθηκε: 2010).
 13. ‘’Monte Carlo techniques for electron radiotherapy.’’, Διδάκτωρ: Omer Hiba, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2009).
 14. ‘’In vivo δοσιμετρία σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινολογικές εξετάσεις. Ανάλυση δόσης και καθορισμός διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς.’’, Διδάκτωρ: Θεόφιλος Τοπαλτζίκης, Τμήμα Ιατρικής, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2009).
 15. ‘’Μελέτη της τρισδιάστατης κατανομής δόσης στην Ακτινοθεραπεία, παρουσία ετερογενειών στο ανθρώπινο σώμα με τη χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης σε Η/Υ και σύγκριση υπαρχόντων αλγορίθμων υπολογισμού δόσης με τεχνικές Monte Carlo.’’, Διδάκτωρ: Μιλτιάδης Τσιάκαλος, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ολοκληρώθηκε: 2005).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κύριοι άξονες ερευνητικής δραστηριότητας:

  • Πυρηνική Καρδιολογία.
  • Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
  • Εφαρμογές Ποζιτρονιακής Τομογραφίας.
  • Κλινικές εφαρμογές Ραδιοανοσομετρικών Αναλύσεων.
  • Προκλινική ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή λογισμικού και τεχνολογίας στο πεδίο της Πυρηνικής Ιατρικής.

Πιστοποιητικό ‘’ICH Good Clinical Practice E6 (R2)’’, Global Health Trainning Center, April 01, 2020.

Πιστοποιητικό ‘’Good Clinical Practice Training for Investigational Sites’’ (Minimum criteria for ICH E6 GCP Investigator Site Personnel Training), Boehringer Ingelheim – TransCelerate BioPharma Inc., October 02, 2018.

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

 1. “Αξιολόγηση Ραδιοφαρμάκων – Ραδιενεργών Αντιδραστηρίων και Απεικονιστικών Συστημάτων” (2020-σήμερα, κωδικός έργου 5298, Προϋπολογισμός: 15.000 ευρώ,

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Γεωργούλιας).

 1. Έργο με αριθμό 5451 – Χορήγηση Υποτροφίας Υποψηφίου Διδάκτορα (ΕΛΙΔΕΚ),

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Γεωργούλιας.

 1. ‘’Πρόγραμμα ICI Through’’ (2014-σήμερα, κωδικός έργου 645710, Προϋπολογισμός:

828.000 ευρώ). Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη μη επεμβατική εκτίμηση της δραστηριότητας του φαιού λιπώδη ιστού, η οποία θεωρείται κρίσιμη παράμετρος για την αντιμετώπιση διαταραχών του μεταβολισμού (π.χ. παχυσαρκία), αλλά είναι αξιοποιήσιμη και σε πολλές άλλες εφαρμογές (π.χ. βιομηχανία τροφίμων, φαρμακευτική βιομηχανία).

 1. ‘’Αξιολόγηση νεότερων διαγνωστικών και προγνωστικών παραμέτρων στο σπινθηρογράφημα αιματώσεως του μυοκαρδίου. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών’’ (2011- 2016, κωδικός έργου 4153, Προϋπολογισμός: 40.000 ευρώ, Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Π. Γεωργούλιας). Σκοπός του ερευνητικού πρωτοκόλλου είναι η κλινική εκτίμηση της διαγνωστικής και προγνωστικής αξίας νέων παραμέτρων του τομογραφικού σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου (Single Photon Emission Computed Tomography – SPECT) σε συνδυασμό με εργομετρική δοκιμασία κόπωσης.

 1. ‘’Αξιολόγηση και ποιοτικός έλεγχος ραδιενεργών αντιδραστηρίων, και σχεδιασμός επιστημονικών – ερευνητικών μελετών’’ (2013-σήμερα, κωδικός έργου 4634,

Προϋπολογισμός: 15.000 ευρώ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Γεωργούλιας). Σκοπός του προγράμματος είναι ο ποιοτικός έλεγχος ραδιοφαρμάκων, ραδιενεργών αντιδραστηρίων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η αξιολόγηση επιστημονικών – ερευνητικών μελετών και η μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω εκπαιδευτικών/μετεκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 1. ‘’Exercise, smoking & alcohol: Investigation of mechanisms & interventions for prevention, cessation & awareness – ESCAPEE’’ (2011-2016, χρηματοδότηση από το πρόγραμμα

«Θαλλής», Προϋπολογισμός: 525.000 ευρώ). Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και εφαρμοσμένου πλαισίου υποστήριξης και αυτοελέγχου καπνιστών και αλκοολικών με στόχο την παύση του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοόλ. Διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικής έντασης άσκησης (ήπια, μέτρια, έντονη) σε βιοχημικούς και φυσιολογικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόληψη του καπνίσματος και στην κατανάλωση αλκοόλ. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος ασκήσεων βάσει βέλτιστων επιπέδων εντάσεως άσκησης που έχουν τις πιο αποτελεσματικές επιδράσεις σε καπνιστές και αλκοολικούς, λαμβανόμενης υπόψη της αποχής. Το πρόγραμμα ασκήσεων συνδυάζεται με τεχνικές Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης με σκοπό την ενθάρρυνση της απασχόλησης με την άσκηση και την αποθάρρυνση του καπνίσματος και της κατανάλωσης αλκοόλ.

 1. Optimization of clinical protocols for personalized cancer diagnosis and treatment using advanced anthropomorphic phantoms, Πρόγραμμα «Αρχιμήδης ΙΙΙ» (2012-2015,

Προϋπολογισμός: 81.000 ευρώ). Σκοπός του πρωτοκόλλου είναι η βελτιστοποίηση διαγνωστικών τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων σε καρκινοπαθείς, με τη χρήση εξελιγμένων ανθρωπόμορφων ομοιωμάτων.

 1. ‘’Μελέτη των γονιδιακών μεταλλαγών του Toll-like Receptor-4 και της φετουίνης Α στην παθογένεση, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου και των ιδιοπαθών φλεγμονωδών εντερικών νόσων’’ (2011-2015, χρηματοδοτούμενο πρωτόκολλο από την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, αρ. πρωτ. 5496,

Προϋπολογισμός: 20.000 ευρώ). Μελετήθηκε η σχέση των TLR-4 γονιδιακών μεταλλαγών (Asp299Gly και Thr399Ile) με α) το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ), β) ΙΦΕΝ, γ) καρκίνο του παχέος εντέρου (ΚΠΕ), δ) την ανταπόκριση στις θεραπείες για ΚΠΕ – χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, επεμβάσεις – υπό το πρίσμα μιας TLR-4 -επαγόμενης μειονεκτικής ανοσολογικής απόκρισης έναντι παθογόνων, εμμένουσας φλεγμονής και της εμφάνισης προ- και καρκινικών βλαβών και ε) υγιείς μάρτυρες (ΥΜ). Επιπλέον, μελετήθηκαν τα επίπεδα της φετουίνης Α σε ασθενείς με ΣΕΕ, ΙΦΕΝ, ισχαιμική και λοιμώδη κολίτιδα, KΠΕ και σε υγιή άτομα και η συσχέτισή τους με χαρακτηριστικά της νόσου ή των ασθενών (π.χ. ενεργότητα, εντόπιση, οστεοπόρωση, ουρολιθίαση, επασβεστώσεις / αποτιτανώσεις).

 1. ‘’Ανάπτυξη ενός μη επεμβατικού συστήματος πρώιμης ανίχνευσης του μελανώματος με χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών’’ (Acoustic microscopy (50-100MHz), probe microscopy, optical microscopy, diffuse reflectance spectroscopy and imaging (0.4- 10μm) (2012-2015, ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, κωδικός έργου 4524,

Προϋπολογισμός: 150.000 ευρώ, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Γεωργούλιας). Οι τεχνικές μελετήθηκαν σε πειραματόζωα μετά από ανάπτυξη νεοπλασιών με χρήση κυττάρων μελανώματος του ανθρώπου.

 1. ‘’Ανάπτυξη τρισδιάστατου υπολογιστικού συστήματος θεραπείας και εσωτερικής δοσιμετρίας σε ασθενείς Πυρηνικής Ιατρικής και Ακτινοθεραπείας «Πυθαγόρας II». Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας’’ (2005-2008, κωδικός υπουργείου 52211.06, Προϋπολογισμός: 80.000 ευρώ). Πρόκειται για την ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή νέου πρωτότυπου συστήματος υπολογισμού της τρισδιάστατης κατανομής δόσης και εσωτερικής δοσιμετρίας στο πεδίο της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ακτινοθεραπείας με χρήση τρισδιάστατης απεικόνισης και ανακατασκευής εικόνας.
 2. Συμμετοχή στην πολυκεντρική / πολυεθνική μελέτη με τίτλο «Πολυκεντρική Τυχαιοποιημένη Μελέτη Επιβιώσεως μετά από Ραδιοανοσοθεραπεία με Μονοκλωνικό Αντίσωμα. Πολυεθνική Μελέτη σε Ασθενείς με Καρκίνο Ωοθηκών με το Αντίσωμα HMFG1 επισημασμένο με Ύττριο-90» (Smart Study, 1999-2004, Προϋπολογισμός: 102.400

ευρώ). Πρόκειται για τυχαιοποιημένη μελέτη αξιολόγησης της ενδοπεριτοναϊκής χορήγησης επισημασμένου με Ύττριο-90 μονοκλωνικού αντισώματος HMFG1, στην επιβίωση των ασθενών. Ραδιοεπισήμανση του υπό μελέτη φαρμάκου, χορήγηση στις ασθενείς και υπευθυνότητα για όλους τους χειρισμούς και την παρακολούθηση που απαιτεί το πρωτόκολλο, κατά την παραμονή των ασθενών στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

 1. Συμμετοχή στην ερευνητική κλινική μελέτη με τίτλο «Σπινθηρογραφική Απεικόνιση Καρκίνου του Πνεύμονος με Πορφυρίνη επισημασμένη με Τεχνήτιο-99m» (1998-1999,

Προϋπολογισμός: 40.000 ευρώ). Πρόκειται για πρόδρομη κλινκή μελέτη (phase I) απεικόνισης καρκίνου του πνεύμονα με επισημασμένη (με τεχνήτιο-99m) πορφυρίνη. Υπευθυνότητα για τη ραδιοεπισήμανση του υπό μελέτη φαρμάκου, τη χορήγηση στους ασθενείς και τις σπινθηρογραφικές απεικονίσεις.

Λοιπή Ερευνητική Δραστηριότητα

 1. Συμμετοχή στη μελέτη RETTRACE με αντικείμενο: ‘’Επιπολασμός και χαρακτηριστικά της καρδιακής αμυλοείδωσης τρανσθυρετίνης (TTR) στην Ελλάδα – A low interventional study’’ (Pfizer).
 2. Συμμετοχή σε πολυκεντρική μελέτη με αντικείμενο: ‘’Multi-center, randomized, double- blind, placebo-controlled study to assess the efficacy, safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of GZ/SAR402671 in patients with early-stage Parkinson’s disease carrying a GBA mutation or other pre-specified variant’’ (Protocol: ACT14820 MOVES- PD, Sanofi Genzyme).
 3. Συμμετοχή σε πολυκεντρική μελέτη με αντικείμενο: ‘’Xenera-1: A multi-centre, double- blind, placebo-controlled, randomised phase II trial to compare efficacy of xentuzumab in combination with everolimus and exemestane versus everolimus and exemestane in post-menopausal women with HR+ / HER2- metastatic breast cancer and non-visceral disease’’ (Protocol: NCT03659136, Boehringer Ingelheim).
 4. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκή μελέτη κατά την οποία 174 ασθενείς υποβλήθηκαν σε σπινθηρογράφημα αιματώσεως μυοκαρδίου (σε κόπωση και ηρεμία) με χρήση D-SPECT και συμβατικής SPECT κάμερας. Σκοποί ήταν: 1) η σύγκριση των δύο καμερών αναφορικά με την ποιότητα της εικόνας, την ύπαρξη artifacts, τη βεβαιότητα της ερμηνείας των ευρημάτων και την έκταση της ισχαιμίας/ουλής (AHA 17 segment model),

2) η διερεύνηση της συμφωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων ειδικών σε σχέση με τα δύο απεικονιστικά συστήματα, 3) η σύγκριση των ανωτέρω σε τρεις ομάδες συμμετεχόντων ειδικών (5 ειδικοί με εμπειρία στη D-SPECT κάμερα, 5 ειδικοί με εμπειρία στη συμβατική κάμερα, 5 νεότεροι πυρηνικοί ιατροί) και 4) αξιολόγηση της διαγνωστικής ακρίβειας σε 20 ασθενείς για τους οποίους ήταν διαθέσιμα στεφανιογραφικά δεδομένα.

 1. Μελέτη στεφανιαίων ασθενών που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική με Τομογραφικό Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου και Ραδιοϊσοτοπική Κοιλιογραφία (1993-σήμερα). Πρόκειται για κλινική εφαρμογή του σπινθηρογραφήματος αιματώσεως του μυοκαρδίου και της ραδιοϊσοτοπικής κοιλιογραφίας σε στεφανιαίους ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική. Με τις παραπάνω μεθόδους μελετάται η βελτίωση που επιτυγχάνεται με την επαναγγείωση, τόσο στην αιμάτωση όσο και στη λειτουργία της καρδιάς (αριστεράς κοιλίας). Επιπλέον, διερευνάται η κλινική αξία του σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου στην ανίχνευση της επαναστένωσης μετά την επέμβαση, καθώς και η προγνωστική αξία της μεθόδου συγκριτικά και με άλλες παραμέτρους.
 2. Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης ασθενών με ισχαιμία του μυοκαρδίου (2005-σήμερα). Συσχετίζεται η γονιδιακή έκφραση ασθενών που υποβάλλονται σε τομογραφικό (SPECT) σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (κόπωσης/ηρεμίας) με τη μυοκαρδιακή αιμάτωση, όπως απεικονίζεται στη σπινθηρογραφική μελέτη, μελετώντας τη σχέση συγκεκριμένων πολυμορφισμών με σπινθηρογραφικές παραμέτρους.
 3. Χρήση του ραδιοφαρμάκου Tc-99m-tetrofosmin σε μελέτες αιματώσεως και λειτουργίας του μυοκαρδίου (1994-σήμερα). Αξιολογήθηκε το Tc-99m tetrofosmin ως ραδιοφάρμακο για την εκτέλεση σπινθηρογραφήματος αιματώσεως του μυοκαρδίου. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το παραπάνω ραδιοφάρμακο διερευνήθηκε η δυνατότητα συνδυασμού της σπινθηρογραφικής απεικόνισης της μυοκαρδιακής αιμάτωσης με λειτουργική μελέτη της αριστεράς κοιλίας (τεχνική gated-SPECT). Μελετάται επίσης η κλινική σημασία του λόγου συγκέντρωσης του ραδιοφαρμάκου στον αριστερό πνεύμονα προς τη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου στο μυοκάρδιο, ως δείκτη εκτεταμένης ισχαιμίας του μυοκαρδίου και πολυαγγειακής στεφανιαίας νόσου.
 4. Εφαρμογή φαρμακολογικών δοκιμασιών σε συνδυασμό με τομογραφικό σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (1994-σήμερα). Μελετάται η χρήση φαρμακολογικών δοκιμασιών ως υποκατάστατα της εργομετρικής δοκιμασίας κόπωσης, σε συνδυασμό με τομογραφικό (SPECT) σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, για την εκτίμηση της μυοκαρδιακής αιμάτωσης και την ανίχνευση – αξιολόγηση της στεφανιαίας νόσου.
 5. Μελέτη νέων προγνωστικών παραμέτρων της δοκιμασίας κοπώσεως (2001-σήμερα). Μελετάται η προγνωστική αξία του βαθμού αποκατάστασης του καρδιακού ρυθμού (Heart Rate Recovery), καθώς και χρονότροπων μεταβλητών της δοκιμασίας κοπώσεως, συσχετίζοντας τις παραπάνω παραμέτρους με τα ευρήματα του σπινθηρογραφήματος (SPECT) αιμάτωσης του μυοκαρδίου.
 6. Διερεύνηση του ρόλου της γρελίνης, της λεπτίνης και της αντιπονεκτίνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (2007-2015). Μελετήθηκε, σε συνεργασία με την Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η μεταβολή των επιπέδων γρελίνης, λεπτίνης και αντιπονεκτίνης (πλάσμα/ορός) σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, καθώς και ο

συσχετισμός αυτών με το περικαρδιακό λίπος, τα επίπεδα των κατεχολαμινών και άλλες βιολογικές παραμέτρους.

 1. Εφαρμογή του σπινθηρογραφήματος διάχυσης του εγκεφάλου σε ασθενείς με μετωποκροταφική άνοια και νόσο του Alzheimer (2005-σήμερα). Μελετάται η κλινική αξία του τομογραφικού (SPECT) σπινθηρογραφήματος διάχυσης εγκεφάλου σε συνδυασμό με τη «χαρτογράφηση» περιοχών Broadman, με εφαρμογή εξελιγμένου λογισμικού, σε ασθενείς με μετωποκροταφική άνοια και νόσο του Alzheimer.
 2. Αξιολόγηση του σπινθηρογραφήματος εγκεφάλου σε ασθενείς με νόσο του Parkinson (2004-σήμερα). Μελετάται η κλινική εφαρμογή του τομογραφικού (SPECT) σπινθηρογραφήματος εγκεφάλου με τα νεώτερα ραδιοφάρμακα απεικόνισης των ντοπαμινεργικών υποδοχέων στη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία ασθενών με νόσο του Parkinson.
 3. Πιστοποίηση της εγκυρότητας τριών διαφορετικών μεθόδων (infrared thermal camera, iButtons, heat flow sensors) για τη μέτρηση του ανθρώπινου φαιού λιπώδους ιστού, χρησιμοποιώντας την “gold standard” μεθοδολογία της Ποζιτρονικής Αξονικής Τομογραφίας (2017-σήμερα).
 4. Αξιολόγηση των επιπέδων νευροδιαβιβαστών και ενζύμων ως δείκτες του ψυχοκινητικού status μετατραυματικών ασθενών (2006-2014). Μελετήθηκε, σε συνεργασία με τη Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα σεροτονίνης και Neuron-Specific Enolase (NSE) στον ορό ασθενών μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση, με τις διαταραχές της προσωπικότητας και του ψυχισμού, καθώς και η προγνωστική αξία των παραπάνω βιολογικών δεικτών.
 5. Αξιολόγηση του φλεγμονώδους παράγοντα S-100A12 σε ασθενείς με αυτόματη υπαραχνοειδή αιμορραγία (2007-2014). Μελετήθηκε, σε συνεργασία με τη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο συσχετισμός των επιπέδων του παράγοντα S-100A12, στον ορό και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών με αυτόματη υπαραχνειδή αιμορραγία, με την κλινική εικόνα και την εκδήλωση αγγειόσπασμου των εγκεφαλικών αγγείων. Επιπλέον, αξιολογείται η προγνωστική αξία των επιπέδων συγκέντρωσης της πρωτεΐνης S-100 A12.
 6. Αξιολόγηση του φλεγμονώδους παράγοντα S-100A12 σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (2007-2015). Μελετήθηκε, σε συνεργασία με τη Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο ρόλος του παράγοντα S-100 A12 στη διαφορική διάγνωση ασθενών με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Chron, συσχετίζοντας τα επίπεδα στον ορό με το ιστορικό των ασθενών, την κλινική εικόνα, τα ιστολογικά ευρήματα και τη συγκέντρωση άλλων φλεγμονωδών παραγόντων.
 7. Μελέτη των επιπέδων της φετουίνης σε ασθενείς με ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (2008-2014). Διερευνήθηκε, σε συνεργασία με τη Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, η κλινική σημασία των επιπέδων της φετουίνης στον ορό ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn.
 8. Διερεύνηση χωροκατακτητικών εξεργασιών του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) με Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) (2011-σήμερα). Μελετάται, σε συνεργασία με το Θεραπευτήριο «Υγεία», η χρήση νεότερων ραδιοφαρμάκων για την PET απεικόνιση πρωτοπαθών και μεταστατικών όγκων του εγκεφάλου.
 9. Βελτιστοποίηση της λειτουργίας συστημάτων Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) (2011-σήμερα). Μελετώνται τρόποι βελτιστοποίησης της λειτουργίας των συστημάτων PET/CT, χρησιμοποιώντας λογισμικό προσομοίωσης της λειτουργίας των συστημάτων, πειράματα με ομοιώματα σε κλινικά συστήματα καθώς και ειδικές κατασκευές για την αξιολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων αυτών.
 10. Κατασκευή εξειδικευμένων συστημάτων γ-κάμερας απεικόνισης πειραματόζωων και μικρών οργάνων (2010-σήμερα). Μελετάται η δυνατότητα ανάπτυξης τριών απεικονιστικών συστημάτων με βέλτιστες επιδόσεις, τόσο για την απεικόνιση πειραματόζωων, όσο και μικρών δομών του ανθρωπίνου σώματος.
 11. Development and evaluation of an open-source software for the iterative reconstruction and attenuation-scatter correction of SPECT images (2009-σήμερα).
 12. Κλινική αξιολόγηση γρελίνης, λεπτίνης και αντιπονεκτίνης σε ασθενείς με βροχικό άσθμα (2007-2015). Μελετήθηκε, σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε γυναίκες ασθματικούς ασθενείς με σταθεροποιημένη νόσο, η συσχέτιση των επιπέδων γρελίνης, λεπτίνης και αντιπονεκτίνης (πλάσμα/ορός) με τη βαρύτητα της νόσου, τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά των ασθενών και τα επίπεδα φλεγμονωδών παραγόντων και οιστρογόνων.
 13. Διερεύνηση του ρόλου της γρελίνης, της λεπτίνης και της αντιπονεκτίνης στην παρόξυνση του άσθματος (2007-2015). Μελετήθηκε, σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο ρόλος της γρελίνης, της λεπτίνης και της αντιπονεκτίνης στην παρόξυνση του βροχικού άσθματος, συσχετίζοντας τα επίπεδα αυτών (πλάσμα/ορός) με τη βαρύτητα του επεισοδίου, φλεγμονώδεις δείκτες και παράγοντες θρέψης.
 14. Συνεργασία στην κλινική μελέτη με τίτλο «Επίδραση της εφαρμογής μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού στις μεταβολικές διαταραχές ασθενών με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια» (2009-2015). Διερευνήθηκε, σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η μεταβολή των επιπέδων λεπτίνης, αντιπονεκτίνης και ινσουλίνης σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, με την εφαρμογή μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού.
 15. Διερεύνηση του ρόλου της λεπτίνης και της αντιπονεκτίνης σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα (2008-2014). Διερευνήθηκε, σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η προγνωστική αξία των επιπέδων λεπτίνης και αντιπονεκτίνης στον ορό ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, πριν την έναρξη της αγωγής, καθώς και η δυνατότητα πρόβλεψης της ανταπόκρισης σε αυτή.
 16. Αξιολόγηση της λεπτίνης, της αντιπονεκτίνης, της οστεοκαλσίνης και του παράγοντα IGF- 1 σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (2008-2014). Διερευνήθηκε, σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο ρόλος της λεπτίνης, της αντιπονεκτίνης, της οστεοκαλσίνης και του παράγοντα IGF-1 σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καθώς και ο συσχετισμός των επιπέδων αυτών στον ορό με την παρόξυνση του πνευμονικού εμφυσήματος.
 17. Συμμετοχή στην κλινική μελέτη με τίτλο «Μελέτη γενετικού προφίλ της ομοφυλοφιλίας και της σχιζοφρένειας» (2008-2014). Πρόκειται για κλινική μελέτη διερεύνησης της γονιδιακής συσχέτισης της σχιζοφρένειας με την ομοφυλοφιλία, καθώς και της πιθανότητας φυλοεξαρτώμενης μεταβίβασης της ομοφυλοφιλίας. Επιπροσθέτως, μελετήθηκαν τα επίπεδα σεροτονίνης, γρελίνης και προλακτίνης στον ορό των συμμετεχόντων στη μελέτη. Η μελέτη διεξήχθη από τη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Προηγήθηκε υποβολή στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου προς έγκριση διεξαγωγής της μελέτης (αρ. πρωτ. 73/23-5-2008).
 18. Συνεργασία στη μελέτη των βιοχημικών δεικτών της καχεξίας σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα (2008-2014). Διερευνήθηκε, σε συνεργασία με τις Ογκολογικές Κλινικές των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Κρήτης, η συσχέτιση βιοχημικών δεικτών (αιμοσφαιρίνη, αλβουμίνη, CRP, γρελίνη, αντιπονεκτίνη, λεπτίνη και IGF-I) με την καχεξία και την πρόγνωση ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του πνεύμονα.
 19. Μελέτη παραγόντων οστεοπόρωσης (2007-2014). Διερευνήθηκε, σε συνεργασία με την Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο συνδυασμός γενετικών και μεταβολικών παραγόντων στην εμφάνιση οστεοπόρωσης. Συμμετοχή στο “GEFOS Project” που διεξήχθη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “GENOMOS”.
 20. Συνεργασία στη μελέτη με τίτλο «Ο ρόλος της γρελίνης στην έκκριση της προλακτίνης και των γοναδοτροφινών ορμονών σε γυναίκες» (2007-2011). Μελετήθηκε ο ρόλος τη γρελίνης στην έκκριση της προλακτίνης και των γοναδοτροφινών ορμονών σε υγιείς γυναίκες ηλικίας 20-35 ετών. Η μελέτη διερεύνησε τη διέγερση της έκκρισης των ορμονών PRL, LH, FSH, GH και κορτιζόλης από τη γρελίνη σε διαφορετικές φάσεις του γεννητικού κύκλου, τη διέγερση της έκκρισης της PRL από τη γρελίνη σε σύγκριση με την ορμόνη ΤRH και τον συνδυασμό TRH / Ghrelin, τη διέγερση της έκκρισης της ορμόνης PRL από τη γρελίνη σε σύγκριση με την αντι-ντοπαμινεργική ουσία μετοκλοπραμίδη και τον συνδυασμό της τελευταίας με γρελίνη, τη διέγερση της έκκρισης της ορμόνης PRL από τη γρελίνη μετά από προηγούμενη χορήγηση της ντοπαμινεργικής ουσίας βρωμοκρυπτίνης και τέλος τη διέγερση της έκκρισης των γοναδοτροφινών FSH και LH από τη γρελίνη σε σύγκριση με την ορμόνη GnRH και τον συνδυασμό GnRH / Ghrelin.
 21. Συσχέτιση του καπνίσματος και της ηλικίας στα επίπεδα της AMH (2008-2010). Μελετήθηκε, σε συνεργασία με τις Γυναικολογικές Κλινικές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η επίπτωση της ηλικίας και του καπνίσματος στη συγκέντρωση της αντιμυλλέρειας ορμόνης (ΑΜΗ).
 22. Μελέτη του ρόλου της γρελίνης στο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας (2008-2010). Διερευνήθηκε, σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο ρόλος της γρελίνης (πλάσματος και υδατοειδούς υγρού) στο γλαύκωμα ανοικτής γωνίας.
 23. Πειραματική μελέτη απεικόνισης θρόμβων με δεκαπεπτίδιο επισημασμένο με τεχνήτιο (Tc-99m) (1998-2000). Πρόκειται για ερευνητική μελέτη παρασκευής, επισήμανσης και δοκιμαστικής χορήγησης σε πειραματόζωα ενός νέου δεκαπεπτιδίου επισημασμένου με Tc-99m, για την απεικόνιση θρόμβων.
 24. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η επίδραση της σκελετικής έλξης στην αγγείωση της μηριαίας κεφαλής. Πειραματική μελέτη σε κόνικλους» (1999-2001). Πρόκειται για μελέτη αξιολόγησης πειραματικού μοντέλου για την πρόκληση οστεονέκρωσης της μηριαίας κεφαλής σε κόνικλους με τη χρήση του σπινθηρογραφήματος οστών τριών φάσεων. Υπευθυνότητα για τη ραδιοϊσοτοπική μελέτη της βιωσιμότητας της μηριαίας κεφαλής. Η μελέτη τιμήθηκε με υποτροφία από την Piedmont Society του Πανεπιστημίου Duke των ΗΠΑ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΟΛΕΣ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Συνεργασίες με άλλα Τμήματα & Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 1. Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 2. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συνεργασίες με Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού (εκτός Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας)

 1. PET/PET-CT, PET-CT Department, University Hospital of Berlin (Charité Campus Virchow-Klinikum), Germany.
 2. University of Heidelberg, Germany, Πρόγραμμα Erasmus+.
 3. Colorobbia Italia S.p.A, Ce.Ri.Col. Centro Ricerche Colorobbia, Vinci, Italy.
 4. Technical University of Darmstadt, Germany.
 5. University of Porto, Portugal.
 6. Nuklearmedizinische Klinik des Klinikums rechts der Isar, Munich, GERMANY
 7. Royal Brompton Hospital, London, UNITED KINGDOM
 8. University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, UNITED STATES OF AMERICA
 9. Fondazione Policlinico Universitario – IRCSS- “A. Gemelli”, Rome, ITALY
 10. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, SPAIN
 11. Nuclear Medicine Unit, Department of Experimental and Clinical Biomedical Sciences ‘‘Mario Serio’’, Florence, ITALY
 12. Heart Centre, Singapore, SINGAPORE
 13. University Hospital Essen, Department of Nuclear Medicine, Essen, GERMANY
 14. Department of Cardiology, West German Heart and Vascular Center, University Hospital, Essen, GERMANY,
 15. University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA, UNITED STATES OF AMERICA
 16. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών.
 17. Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
 18. Καρδιολογική Κλινική Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
 19. Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 20. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 21. Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 22. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ραδιοφαρμάκων, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος».
 23. Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 24. Παιδοορθοπεδικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ.
 25. Τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών.
 26. Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιοι Ανάργυροι».
 27. Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιατρικό Αθηνών».
 28. Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θράκης.
 29. Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 30. Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καρδίτσας.
 31. Θεραπευτήριο «Υγεία» (Αθηνών).

ΣΥΜΠΟΣΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διοργάνωση – Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Συνεδρίων & Συμποσίων

 1. Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2010–2021). Το πρόγραμμα μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME credits), σύμφωνα με τα Κριτήρια EACCME – UEMS.
 2. Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο ‘’Πυρηνική Καρδιολογία – Ανάλυση δεδομένων στην Πυρηνική Νευρολογία’’, Διαδικτυακή Εκδήλωση, 17 Δεκεμβρίου 2020.
 3. Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο ‘’Σπινθηρογραφική απεικόνιση στην Καρδιολογία και στην Ενδοκρινολογία’’, Λάρισα, 16 Ιουλίου 2020.
 4. Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Καρδιολογία & Νευρολογία’’, Λάρισα, 19 Δεκεμβρίου 2019.
 5. Διοργάνωση Ημερίδας Πυρηνικής Νευρολογίας, Λάρισα, 21 Σεπτεμβρίου 2019.
 6. Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο ‘’Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής σε παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος: Όγκοι εγκεφάλου και παρκινσονικά σύνδρομα΄΄, Λάρισα, 04 Απριλίου 2019.
 7. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Ηράκλειο – Κρήτης, 14-17 Ιουνίου, 2018.
 8. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ‘’Genome 2018 – International Conference and Exhibition on Genome Science’’, Las Vegas, USA, January 29-31, 2018.
 9. Διοργάνωση (με την Dr. Μ. Κουτελού) του 2ου Συμποσίου Πυρηνικής Καρδιολογίας, Αθήνα, 2-3 Δεκεμβρίου, 2017.
 10. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διημερίδας ‘’Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2017, SPECT/PET, CT, CMR’’, Θεσσαλονίκη, 2-3 Ιουνίου, 2017.
 11. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου ‘’Intracranial Glioma Workshop: Comprehensive Management, Practical Guide from A to Z’’, Larissa, Greece, April 6-8, 2017.
 12. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 17-20 Ιουνίου, 2016.
 13. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου με θέμα: ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδριά μας (SNM, EANM)’’, Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου, 2016.
 14. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου “International Congress on Cardiovascular Technologies”, Lisbon, Portugal, November 16-17, 2015.
 15. Διοργάνωση (με την Dr. Μ. Κουτελού) του 1ου Συμποσίου Πυρηνικής Καρδιολογίας, Αθήνα, 7-8 Νοεμβρίου, 2015.
 16. Πρόεδρος (με την κα. Ν. Καραβίδα) της Οργανωτικής Επιτροπής και Μέλος της Επιτροπής Βράβευσης της 27ης Σύγχρονης Ενημερωτικής Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής με θέμα: ‘’Θεραπευτικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής’’, Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου, 2015.
 17. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου με θέμα: ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδριά μας (SNM, EANM)’’, Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου. 2015.
 18. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ειδικευομένων Πυρηνικών Ιατρών, Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης, Αθήνα, 13-14 Δεκεμβρίου, 2014.
 19. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου “International Congress on Cardiovascular Technologies”, Rome, Italy, October 25-26, 2014.
 20. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Κύκλου Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Ειδικευομένων Πυρηνικών Ιατρών, Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης, Αθήνα, 14-15 Ιουνίου, 2014.
 21. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου, 2014.
 22. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Σεμιναρίου με θέμα: ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδριά μας (SNM, EANM)’’, Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου, 2014.
 23. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας με θέμα: ‘’Τι ζητάει ο κλινικός νευρολόγος από την Πυρηνική Ιατρική’’, Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου, 2013.
 24. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου “International Congress on Cardiovascular Technologies”, Vilamoura, Portugal, September 19-23, 2013.
 25. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας με θέμα: ‘’Ο Ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στη Μελέτη των Παθήσεων του Εγκεφάλου’’, Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου, 2013.
 26. Πρόεδρος του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου ‘’Εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής στη Νευρολογία’’, Λάρισα, 6 Μαρτίου, 2013.
 27. Μέλος της Οργανωτικής Επιστροπής του Σεμιναρίου με θέμα: «Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδριά μας (SNM, EANM)», Αθήνα, 24 Νοεμβρίου, 2012.
 28. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Αθήνα, 30 Μαΐου – 1 Απριλίου, 2012.
 29. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 22ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή, Αλεξανδρούπολη, 8-10 Απριλίου, 2011.
 30. Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Καλαμπάκα, 10-12 Σεπτεμβρίου, 2010.
 31. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 21ου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου, 2010.
 32. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ημερίδας με θέμα: ‘’Νευρο-απεικόνιση στην Πυρηνική Ιατρική’’, Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου, 2010.
 33. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή, Θεσσαλονίκη, 7-9 Νοεμβρίου, 2008.
 34. Πρόεδρος (με τον κ. Β. Πρασσόπουλο) του τριήμερου Συμποσίου με θέμα ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική’’, Βόλος, 12-14 Σεπτεμβρίου, 2008.
 35. Διοργάνωση, σε συνεργασία με την Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, της «Εκπαιδευτικής Ημερίδας Ομάδας Πωλήσεων» της GE HEALTHCARE Medical Diagnostics Hellas SA, Λάρισα, 21 Φεβρουαρίου. 2007.
 36. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 12ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Λάρισα, 5-7 Μαΐου, 2006.
 37. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πυρηνικής Ιατρικής, Αθήνα, 4-5 Απριλίου, 1998.

Προεδρεύων σε Ομιλίες – Στρογγυλές Τράπεζες – Παρουσιάσεις

 1. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα ‘’Υβριδικές τεχνικές SPECT/CT, PET/CT στην Ογκολογία’’ στο Masterclass Πυρηνικής Ιατρικής και Ογκολογίας, Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021.
 2. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα ‘’Tumorigenesis from diagnostic applications of ionizing radiation. Facts and fiction’’ στο 15th Panhellenic Congress of Nuclear Medicine, Διαδικτυακή Εκδήλωση, 27-30 Μαϊου 2021.
 3. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Η συμβολή της Πυρηνικής Ιατρικής σε συχνά κλινικά ερωτήματα’’ στο 47ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-22 Μαϊου 2021.
 4. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα ‘’Πυρηνική Καρδιολογία’’ στη Ημερίδα με τίτλο ‘’Πυρηνική Καρδιολογία – Ανάλυση δεδομένων στην Πυρηνική Νευρολογία’’, Διαδικτυακή Εκδήλωση, 17 Δεκεμβρίου 2020.
 5. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Πυρηνική Καρδιολογία’’ στο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης ‘’Παρουσίαση Ενδιαφερόντων Περιστατικών’’, Διαδικτυακή Εκδήλωση, 28 Νοεμβρίου 2020.
 6. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Αγγειακές και Ανοϊκές Διαταραχές του ΚΝΣ’’ στην Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης ‘’Απεικονιστικές Εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής στη Νευρολογία και στη Νευροχειρουργική’’, Διαδικτυακή Εκδήλωση, 31 Οκτωβρίου 2020.
 7. Προεδρείο στην παρουσίαση e-Posters με τίτλο: ‘’The Best of Cardiovascular Imaging in Short’’, 2020 EANM Annual Congress, Virtual Event, 22-30 Οκτωβρίου 2020.
 8. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Απεικονιστικές τεχνικές στον έλεγχο ισχαιμίας και βιωσιμότητας’’ στην Ημερίδα ‘’Η Πυρηνική Ιατρική στον καρδιολογικό ασθενή’’, Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2020.
 9. Προεδρείο στην Ημερίδα με τίτλο ‘’Σπινθηρογραφική απεικόνιση στην Καρδιολογία και στην Ενδοκρινολογία’’, Λάρισα, 16 Ιουλίου 2020.
 10. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Εξελίξεις από το ΕΑΝΜ’’ στη Ημερίδα με τίτλο ‘’Ενδιαφέρουσες Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική από τα Διεθνή Συνέδρια (EANM, SNMMI, RSNA)΄΄, Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2020.
 11. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα ‘’RADIOMICS και Πυρηνική Ιατρική’’, Ημερίδα ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Καρδιολογία & Νευρολογία’’, Λάρισα, 19 Δεκεμβρίου 2019.
 12. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα ‘’Εξελίξεις στη Μοριακή Απεικόνιση των Παθήσεων του Εγκεφάλου’’, Ημερίδα ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Καρδιολογία & Νευρολογία’’, Λάρισα, 19 Δεκεμβρίου 2019.
 13. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα ‘‘Απεικόνιση Αιμάτωσης Μυοκαρδίου με Νεότερα Συστήματα SPECT & SPECT/CT’’, Ημερίδα ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Καρδιολογία & Νευρολογία’’, Λάρισα, 19 Δεκεμβρίου 2019.
 14. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα ‘’Η συμβολή της Πυρηνικής Ιατρικής στις ανοϊκές διαταραχές (PET/SPECT)’’, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας, Πορταριά Πηλίου, 14-17 Νοεμβρίου 2019.
 15. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’ Tips and Tricks in the Interpretation of Cardiac PET’’, 2019 ΕΑΝΜ Annual Congress, Barcelona, Spain, 12-16 Οκτωβρίου 2019.
 16. Προεδρείο στην παρουσίαση e-Posters με τίτλο: ‘’Cardiovascular: Searching for Myocardial Ischemia’’, 2019 ΕΑΝΜ Annual Congress, Barcelona, Spain, 12-16 Οκτωβρίου 2019.
 17. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα ‘’Άνοια’’, Ημερίδα Πυρηνικής Νευρολογίας, Λάρισα, 21 Σεπτεμβρίου 2019.
 18. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα ‘’Integrated Diagnostic Approach of Patients with Gliomas’’, Intracranial Glioma Workshop – From A to Z, Αθήνα, 09-11 Μαϊου 2019.
 19. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα ‘’ Απεικόνιση Όγκων Εγκεφάλου με Νεότερες Τεχνικές MRI και Μεθόδους Πυρηνικής Ιατρικής’’, Ημερίδα ‘’Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής σε παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος: Όγκοι εγκεφάλου και παρκινσονικά σύνδρομα΄΄, Λάρισα, 04 Απριλίου 2019.
 20. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα ‘’ Παρκινσονικά Σύνδρομα: Ο Ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στη Διάγνωση και Διαφορική Διάγνωση’’, Ημερίδα ‘’Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής σε παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος: Όγκοι εγκεφάλου και παρκινσονικά σύνδρομα΄΄, Λάρισα, 04 Απριλίου 2019.
 21. Προεδρείο στην παρουσίαση e-Posters με τίτλο: ‘’Cardiovascular: Different Aspects of Cardiovascular Imaging II’’, 2018 EANM Annual Congress, Düsseldorf, Germany, October 13-17, 2018.
 22. Προεδρείο στην Ημερίδα με τίτλο: ‘’10 χρόνια μαγνητικός τομογράφος 3Tesla στο ΠΓΝ Λάρισας’’, Λάρισα, 7 Σεπτεμβρίου 2018.
 23. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Τεχνικές απεικόνισης της μυοκαρδιακής αιμάτωσης’’ στην Ημερίδα με τίτλο: ‘’Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στον χειρισμό του καρδιολογικού ασθενούς’’, Οργάνωση GE HEALTHCARE Medical Diagnostics Hellas SA, Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018.
 24. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα: ‘’Myocardial Innervation Assessment seems to be Essential for ICD Patient Selection’’, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ηράκλειο Κρήτης, 14-17 Ιουνίου 2018.
 25. Συντονιστής στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής’’ στην Ημερίδα με τίτλο: ‘’Καρκίνος Προστάτη’’, Αθήνα, 31 Μαρτίου 2018.
 26. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Σημαντικές ανακοινώσεις από τα SNM και RSNA’’ στην Ημερίδα με τίτλο: ‘’Ενδιαφέρουσες Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική από τα Διεθνή Συνέδρια (EANM, SNM, RSNA)’’, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου, 2018.
 27. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα: ‘’Σπινθηρογράφημα του μυοκαρδίου στην κλινική πράξη’’ στην Ημερίδα με τίτλο: ‘’Κλινικές Εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής στην Καρδιολογία και στη Νευρολογία’’, Οργάνωση GE HEALTHCARE Medical Diagnostics Hellas SA, Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου, 2017.
 28. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα: ‘’Άνοια και παρκινσονικά σύνδρομα – Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής’’ στην Ημερίδα με τίτλο: ‘’Κλινικές Εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής στην Καρδιολογία και στη Νευρολογία’’, Οργάνωση GE HEALTHCARE Medical Diagnostics Hellas SA, Λάρισα, 21 Δεκεμβρίου, 2017.
 29. Πρόεδρος στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Καρδιακή Ανεπάρκεια’’ στο 2ο Συμπόσιο Πυρηνικής Καρδιολογίας, Αθήνα, 2-3 Δεκεμβρίου, 2017.
 30. Πρόεδρος στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Nuclear Cardiology’’, 6th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Sofia, Bulgaria, April 20-23, 2017.
 31. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Λοιμώξεις στην Καρδιολογία’’ στην Ημερίδα με τίτλο: ‘’Πυρηνική Ιατρική & Theranostics – Εφαρμογές στις Λοιμώξεις – Φλεγμονές’’, Αθήνα, 8 Απριλίου, 2017.
 32. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Diagnosis of gliomas – Part II’’, Intracranial Glioma Workshop: From A to Z, Larisa, Greece, April 6-8, 2017.
 33. Συντονιστής στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Σπινθηρογράφημα (SPECT) Αιματώσεως μυοκαρδίου’’ στην Ημερίδα με τίτλο: ‘’SPECT Σπινθηρογράφημα Αιματώσεως Μυοκαρδίου & Εγκεφάλου’’, Οργάνωση GE HEALTHCARE Medical Diagnostics Hellas SA, Λάρισα, 13 Δεκεμβρίου, 2016.
 34. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Άνοια και Νόσος Alzheimer’’ στην Ημερίδα με τίτλο: ‘’Πυρηνική Ιατρική & Νευρολογία – Λειτουργικές & Μοριακές Τεχνικές – Νεότερες Εξελίξεις’’, Ηράκλειο, Κρήτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2016.
 35. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Invited Lectures – Ηosted by EANM’’, 5th Balkan & 13th National Congress of Nuclear Medicine, Thessaloniki, Greece, June 17-20, 2016.
 36. Σχολιαστής στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Cardiology’’, 5th Balkan & 13th National Congress of Nuclear Medicine, Thessaloniki, Greece, June 17-20, 2016.
 37. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’ΕΑΝΜ’’, Ημερίδα ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδριά μας (SNM, EANM)’’, Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου, 2016.
 38. Πρόεδρος στο Σεμινάριο ‘’Νευροακτινολογίας’’, Συνέδριο με τίτλο: ‘’Ημέρες Νευρολογίας 2015’’, Λάρισα, 4-6 Δεκεμβρίου, 2015.
 39. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Perfusion Imaging of the Heart – SPECT & PET’’, 4th Balkan Congress of Nuclear Medicine, Ohrid, FYROM, September 3-6, 2015.
 40. Προεδρείο στην Προσκεκλημένη Ομιλία με Θέμα: ‘’Δέκα άγνωστα ιατρικά σύνδρομα χρήσιμα στην Πυρηνική Ιατρική’’, 27η Σύγχρονη Ενημερωτική Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου, 2015.
 41. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’ΕΑΝΜ’’, Ημερίδα ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδριά μας (SNM, EANM)’’, Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου, 2015.
 42. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’PET/CT imaging and optimization’’, 8th European Conference on Medical Physics, Athens, Greece, September 11-13, 2014.
 43. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Λειτουργική – Μοριακή Απεικόνιση της Αιμάτωσης και Βιωσιμότητας του Μυοκαρδίου – Εξελίξεις – Προοπτικές’’, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου, 2014.
 44. Προεδρείο στη Διάλεξη με θέμα: ‘’Κυτταρική Θεραπεία Ισχαιμικής και Μη Ισχαιμικής Αιτιολογίας Καρδιακής Ανεπάρκειας’’, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ιωάννινα, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου, 2014.
 45. Προεδρείο σε Στρογγυλή Τράπεζα, Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: ‘’Treatment of Epilepsies II’’, Larissa, Greece, 16-18 Μαΐου, 2014.
 46. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’SNM’’, Ημερίδα ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδριά μας (SNM, EANM)’’, Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου, 2014.
 47. Πρόεδρος στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Νευροεκφυλιστικές Άνοιες’’, Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘’Εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής στη Νευρολογία’’, Λάρισα, 6 Μαρτίου, 2013.
 48. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’SNM’’, Σεμινάριο ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Ιατρική: Highlights από τα Διεθνή Συνέδρια μας (SNM, EANM)’’, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου, 2012.
 49. Σχολιαστής στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Συνδυαστική Απεικόνιση: Παρουσίαση Ενδιαφερόντων Περιστατικών’’, 7ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, Πύλος, 24-26 Μαΐου, 2012.
 50. Πρόεδρος στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα ‘’Μελέτες στην Καρδιολογία’’, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, Αθήνα, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου, 2012.
 51. Πρόεδρος στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Ας Θυμηθούμε τα Βασικά’’ της Ομάδας Εργασίας Πυρηνικής Καρδιολογίας και Αξονικής Τομογραφίας, Ετήσια Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου, 2012.
 52. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Κλασική Πυρηνική Ιατρική’’, 15ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Βιολογίας, Αθήνα, 21 Ιανουαρίου, 2012.
 53. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Ο Ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στην Απεικόνιση Όγκων του Εγκεφάλου’’, 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή, Αλεξανδρούπολη, 8-10 Απριλίου, 2011.
 54. Πρόεδρος στη Στρογγυλή Τράπεζα Προφορικών Ανακοινώσεων, 21ο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής με Διεθνή Συμμετοχή, Θεσσαλονίκη, 7-9 Μαΐου, 2010.
 55. Πρόεδρος στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Epilepsy: From basic science lab to the clinical practice’’, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘’Treatment of Epilepsies’’, Larissa, Greece, May 25-27, 2010.
 56. Πρόεδρος στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: ‘’Σπινθηρογράφημα Αιματώσεως Μυοκαρδίου: Ραδιοφάρμακα, Πρωτόκολλα, Απεικόνιση, Τεχνικές’’, Ημερίδα Πυρηνικής Καρδιολογίας, Αθήνα, 24 Μαΐου, 2008.
 57. Πρόεδρος στην Ομιλία του Eπ. Kαθηγητή Α. Ζησιμόπουλου με τίτλο: ‘’Οι Ραδιοανοσολογικές και Ραδιοανοσομετρικές Εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής, η Κλινική τους Σημασία στη Διάγνωση του Καρκίνου και η Εμπειρία μας’’, 18η Επιστημονική Εκδήλωση ‘’Μεταπτυχιακά Διδακτικά και Ερευνητικά Θέματα Πυρηνικής Ιατρικής’’, Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου, 2007.
 58. Πρόεδρος στο “Myoview Club Meeting” (εκ των εισηγητών ήταν ο Καθηγητής Ι. Carrio, Πρόεδρος της European Association of Nuclear Medicine), Loutraki, Greece, 28-30 Σεπτεμβρίου, 2006.
 59. Προεδρείο στην Ομιλία του προσκεκλημένου ομιλητή Dr J. van Isselt με τίτλο: ‘’Implications of Iodine Metabolism for Radioiodine Treatment of Grave’s Hyperthyroidism’’, 3ο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής Β. Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, Θεσσαλονίκη, 4-6 Νοεμβρίου, 2005.
 60. Προεδρείο στην Ομιλία του προσκεκλημένου ομιλητή Dr. A.J. Tousimis με τίτλο: “Near Infrared and Short Wave-Length Photon Radiation for Imaging and Destruction of Malignant Tumors in Homo Sapiens”, 3ο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής Β. Ελλάδος με Διεθνή Συμμετοχή, Θεσσαλονίκη, 4-6 Νοεμβρίου, 2005.

Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Σεμινάρια – Συνέδρια – Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

 1. Ομιλία με τίτλο: ‘’Πυρηνική Ιατρική & Καρδιολογία’’, Διαδικτυακή Εκδήλωση ‘’Η Πυρηνική Ιατρική στην COVID- εποχή’’, Οργάνωση Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης, 29 Μαϊου 2020.
 2. Ομιλία με τίτλο: ‘’Κυριες Κλινικές Εφαρμογές του SPECT Σπινθηρογραφήματος Αιματώσεως του Μυοκαρδίου’’, Πρόγραμμα Μαθημάτων Καρδιολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, Βόλος, 19 Απριλίου 2019.
 3. Ομιλία με τίτλο: ‘’Κύριες Κλινικές Εφαρμογές του SPECT Σπινθηρογραφήματος Αιματώσεως του Μυοκαρδίου’’, Πρόγραμμα Μαθημάτων Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2018-2019, Λάρισα, 17 Ιανουαρίου 2019.
 4. Ομιλία με τίτλο: ‘’Κύριες Κλινικές Εφαρμογές του SPECT Σπινθηρογραφήματος Αιματώσεως του Μυοκαρδίου’’, 14ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, Ιωάννινα, 28-30 Ιουνίου 2018.
 5. Ομιλία με τίτλο: ‘’Μονάδες θεραπείας, οδηγίες, επείγουσες καταστάσεις’’, Σεμινάριο ‘’Ακτινοβολίες & Ακτινοπροστασία΄΄, Λάρισα, 13 Μαϊου 2018.
 6. Ομιλία με τίτλο: ‘’ SPECT σπινθηρογράφημα αιμάτωσης. Κλινικές εφαρμογές’’, Κύκλος Φροντιστηριακών Μαθημάτων Προηγμένης Καρδιαγγειακής Απεικόνισης ΚΕΒΕ, Θεσσαλονίκη, 28 Φεβρουαρίου 2018.
 7. Ομιλία με τίτλο: ‘’Τεχνικές, ραδιοφάρμακα και artifacts του SPECT μυοκαρδίου’’, Εκπαιδευτικά Μαθήματα 2017-2018 Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 30 Ιανουαρίου, 2018.
 8. Ομιλία με τίτλο: ‘’Σπινθηρογράφημα του μυοκαρδίου στην κλινική πράξη’’, Ημερίδα με τίτλο: ‘’Κλινικές Εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής στην Καρδιολογία και στη Νευρολογία’’, Οργάνωση GE HEALTHCARE Medical Diagnostics Hellas SA, Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου, 2017.
 9. Ομιλία με τίτλο: ‘’Η κλινική συμβολή του SPECT σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου στη διάγνωση & πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου’’ στο Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής 2017-2018, Λάρισα, 8 Νοεμβρίου, 2017.
 10. Ομιλία με τίτλο: ‘’SPECT στην κλινική πράξη’’ στη Διημερίδα ‘’Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2017, SPECT/PET, CT, CMR’’, Θεσσαλονίκη, 2-3 Ιουνίου, 2017.
 11. Ομιλία με τίτλο: “Μυοκαρδιακή βιωσιμότητα: Παθοφυσιολογία, διάγνωση, κλινική σημασία”, Εκπαιδευτικά Μαθήματα 2016-2017 Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 31 Ιανουαρίου, 2017.
 12. Ομιλία με τίτλο: ‘’Η συµβολή της Πυρηνικής Ιατρικής στη διαφοροδιάγνωση των νόσων του θυρεοειδούς’’ στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2016-2017), Λάρισα, 19 Ιανουαρίου, 2017.
 13. Ομιλία με τίτλο: ‘’Ραδιοφάρμακα αιματώσεως μυοκαρδίου – Τεχνικές – Artifacts – Κύριες κλινικές εφαρμογές’’, Ημερίδα με τίτλο: ‘’SPECT Σπινθηρογράφημα Αιματώσεως Μυοκαρδίου & Εγκεφάλου’’, Οργάνωση GE HEALTHCARE Medical Diagnostics Hellas SA, Λάρισα, 13 Δεκεμβρίου, 2016.
 14. Ομιλία με τίτλο: ‘’SPECT αιματώσεως μυοκαρδίου: Ραδιοφάρμακα, Πρωτόκολλα Απεικόνισης, Τεχνικές Επεξεργασίας’’, Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ειδικευόμενων Πυρηνικών Ιατρών, Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου, 2016.
 15. Ομιλία με τίτλο: ‘’The role of genes’ polymorphisms in myocardial perfusion’’, BIT’s 7th World Gene Convention, Shanghai, China, 3-5 Νοεμβρίου, 2016.
 16. Ομιλία με τίτλο: ‘’Βασικές αρχές και κύριες εφαρμογές του PET-CT στο μυοσκελετικό’’ στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2015-2016 του Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 31 Μαρτίου, 2016.
 17. Ομιλία με τίτλο: “ Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης του μυοκαρδίου: Ραδιοφάρμακα – Τεχνικές – Artifacts – Κύριες εφαρμογές”, Εκπαιδευτικά Μαθήματα 2015-2016 Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 23 Φεβρουαρίου, 2016.
 18. Ομιλία με τίτλο: ‘’Ραδιοϋμενόλυση’’ στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2015-2016 της Κλινικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής & Τραύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 8 Φεβρουαρίου, 2016.
 19. Ομιλία με τίτλο: ‘’Μελέτες (SPECT) αιματώσεως του μυοκαρδίου – Αρχές απεικόνισης – Τεχνικές επεξεργασίας – Artifacts’’ στον 3ο Κύκλο Μαθημάτων Ειδικευομένων Πυρηνικών Ιατρών, Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου, 2014.
 20. Ομιλία με τίτλο: ‘’Κύριες κλινικές εφαρμογές του (SPECT) σπινθηρογραφήματος αιματώσεως του μυοκαρδίου’’ στο Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής 2014-2015, Λάρισα, 10 Δεκεμβρίου, 2014.
 21. Ομιλία με τίτλο: ‘’Βασικές αρχές του σπινθηρογραφήματος οστών στην Ορθοπεδική’’ στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2014-2015 της Κλινικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής & Τραύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 17 Νοεμβρίου, 2014.
 22. Ομιλία με τίτλο: ‘’Βασικές αρχές του PET (positron emission tomography) –εφαρμογές σε όγκους του μυοσκελετικού’’ στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013-2014 της Κλινικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής & Τραύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 13 Ιανουαρίου, 2014.
 23. Ομιλία με τίτλο: “ Ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές στη στεφανιαία Νόσο” Εκπαιδευτικά Μαθήματα 2013-2014 Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 17 Δεκεμβρίου, 2013
 24. Ομιλία με τίτλο: ‘’Βασικές αρχές SPECT σπινθηρογραφήματος αιματώσεως του μυοκαρδίου – Ραδιοφάρμακα – Τεχνικές’’ στο Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής 2013-2014, Λάρισα, 5 Νοεμβρίου, 2013.
 25. Ομιλία με τίτλο: ‘’Βασικές Αρχές SPECT Σπινθηρογραφήματος Αιματώσεως του Μυοκαρδίου – Τεχνικές – Ραδιοφάρμακα’’, Εκπαιδευτικά Μαθήματα 2012-2013 Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 23 Ιανουαρίου, 2013.
 26. Ομιλία με τίτλο: ‘’Μελέτες (SPECT) Αιμάτωσης του Μυοκαρδίου – Αρχές Απεικόνισης – Τεχνικές Επεξεργασίας – Artifacts’’, Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ειδικευόμενων Πυρηνικών Ιατρών 2012-2013, Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου, 2012.
 27. Ομιλία με τίτλο: ‘’Βασικές Αρχές και Ενδείξεις Πυρηνικής Ιατρικής’’, Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα & Κλινικο-εργαστηριακές Συναντήσεις Εργαστηρίου Ακτινολογίας – Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 20 Νοεμβρίου, 2012.
 28. Ομιλία με τίτλο: ‘’Η Μελέτη με SPECT της Αιμάτωσης του Μυοκαρδίου: An Overview’’, 24η Εκπαιδευτική & Σύγχρονη Ενημερωτική Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου, 2012.
 29. Ομιλία με τίτλο: ‘’Το Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου στην Κλινική Πράξη’’, 2ος Κύκλος Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 24 Ιανουαρίου, 2012.
 30. Ομιλία με τίτλο: ‘’Βασικές Αρχές PET στην Ογκολογία’’, 20ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Λάρισα, 10-13 Νοεμβρίου, 2011.
 31. Ομιλία με τίτλο: ‘’Υποξεία Θυρεοειδίτιδα De Quervain: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στη Διάγνωση’’, 4ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012), Λάρισα, 10 Νοεμβρίου, 2011.
 32. Ομιλία με θέμα: ‘’Κλινικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής’’, Δ΄ Εκπαιδευτική Ενότητα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων (Λάρισα, Ακαδημαϊκά Έτη 2011-2017).
 33. Ομιλία με θέμα: ‘’Βασικές Αρχές PET-CT. Κλινικές Εφαρμογές σε Όγκους του Μυοσκελετικού’’, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2010-211 (Μαθήματα Ειδικευμένων Στελεχών) Κλινικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής & Τραύματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 21 Μαρτίου, 2011.
 34. Ομιλία με θέμα: ‘’Πρωτόκολλα Μελετών Αιμάτωσης του Μυοκαρδίου (SPECT) – Τεχνικές Επεξεργασίας – Artifacts’’, Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ειδικευόμενων Πυρηνικών Ιατρών 2010-2011, Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου, 2011.
 35. Διάλεξη με θέμα: ‘’Βασικές Αρχές PET’’, Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2010-2011 Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 18 Φεβρουαρίου, 2010.
 36. Ομιλία στη Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: ‘’Η Συμβολή των Απεικονιστικών Μεθόδων στις Παθήσεις του Διαβητικού Ποδιού – Σπινθηρογράφημα’’, 9η Πανελλήνια Διημερίδα ‘’Διαβητικό Πόδι – Έλκη στα Κάτω Άκρα, Πρόληψη Ακρωτηριασμών’’, Λάρισα, 10-12 Δεκεμβρίου, 2010.
 37. Ομιλία με θέμα: ‘’Κλινικές Εφαρμογές Σπινθηρογραφήματος Αιματώσεως Μυοκαρδίου’’, Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2010-2011, Λάρισα, 24 Νοεμβρίου, 2010.
 38. Ομιλία με θέμα: ‘’Ραδιοφάρμακα Αιματώσεως Μυοκαρδίου’’, Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής 2010-2011, Λάρισα, 26 Οκτωβρίου, 2010.
 39. Ομιλία με θέμα: ‘’Πυρηνική Ιατρική και Αιματολογία’’, Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Αιματολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2009-2010, Λάρισα, 4 Δεκεμβρίου, 2009.
 40. Ομιλία με θέμα: ‘’Σπινθηρογράφημα Αιμάτωσης Μυοκαρδίου: Αρχές, Ραδιοφάρμακα, Artifacts, Πρωτόκολλα Κόπωσης, Κλινική Αξία’’, Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ειδικευόμενων Πυρηνικών Ιατρών, Αθήνα, 6 Απριλίου, 2009.
 41. Ομιλία με θέμα: ‘’Προοπτικές Πυρηνικής Καρδιολογίας – Απεικόνιση Εύθραυστης Αθηρωματικής Πλάκας’’, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2008-2009 Ομάδας Εργασίας Πυρηνικής Καρδιολογίας & Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 23 Ιανουαρίου, 2009.
 42. Ομιλία με θέμα: ‘’Η Συμβολή του SPECT Σπινθηρογραφήματος Μυοκαρδίου στην Κλινική Πράξη’’, 18ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας, Ιωάννινα, 15 Νοεμβρίου, 2008.
 43. Ομιλία με θέμα: ‘’Μοριακή Απεικόνιση’’, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2007-2008 Ομάδας Εργασίας Πυρηνικής Καρδιολογίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 23 Μαΐου, 2008.
 44. Ομιλία (σε συνεργασία με την Eπ. Kαθηγήτρια Ε. Καψαλάκη) με θέμα: ‘’Η Συμβολή της PET-CT στην Διαφορική Διάγνωση των Παθήσεων της Άνω Κοιλίας. Τεχνική – Ενδείξεις και Κλινικές Εφαρμογές’’, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 2007-2008 Εργαστηρίου Ακτινολογίας-Ιατρικής Απεικόνισης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 17 Απριλίου, 2008.
 45. Ομιλία με θέμα: ‘’Ανίχνευση Πρωτοπαθών Όγκων και Λοιμώξεων του Μυοσκελετικού με το Σπινθηρογράφημα’’, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2006-2007 (Μαθήματα Ειδικευμένων Στελεχών) Κλινικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής & Τραύματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 12 Μαρτίου, 2007.
 46. Ομιλία με θέμα: ‘’Ραδιοφάρμακα Αιματώσεως του Μυοκαρδίου’’, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2006-2007 Ομάδας Εργασίας Πυρηνικής Καρδιολογίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου, 2007.
 47. Ομιλία με θέμα: ‘’SPECT Αιματώσεως Μυοκαρδίου. Σημαντικότερα Ραδιοφάρμακα – Τεχνικές – Κλινική Συμβολή’’, Εκπαιδευτική Ημερίδα Ομάδας Πωλήσεων GE HEALTHCARE Medical Diagnostics Hellas SA, Λάρισα, 21 Φεβρουαρίου, 2007.
 48. Ομιλία με θέμα: ‘’Αναγνώριση Τεχνημάτων και Εξωκαρδιακής Πρόσληψης του Ιχνηθέτη στο Σπινθηρογράφημα Αιματώσεως του Μυοκαρδίου’’, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2005- 2006 Ομάδας Εργασίας Πυρηνικής Καρδιολογίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 19 Μαΐου, 2006.
 49. Παρουσίαση ως εισηγητής ενδιαφέρουσας περίπτωσης με τίτλο: ‘’Αμφοτερόπλευρη Πρόσληψη Θαλλίου στους Μαστούς σε Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου’’, Κύκλος Σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 2005-2006 – Ενδιαφέροντα Περιστατικά στην Πυρηνική Ιατρική, Αθήνα, 08 Απριλίου, 2006.
 50. Ομιλία με θέμα: ‘’Βασικές Αρχές του Σπινθηρογραφήματος Οστών στην Ορθοπεδική’’, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2005-2006 (Μαθήματα Ειδικευμένων Στελεχών) Κλινικής Ορθοπεδικής Χειρουργικής & Τραύματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 30 Ιανουαρίου, 2006.
 51. Ομιλία με θέμα: ‘’Διάγνωση Στεφανιαίας Νόσου με Ραδιοϊσοτοπική Απεικόνιση της Μυοκαρδιακής Αιμάτωσης’’ στο Στρογγυλό Τραπέζι ‘’Απεικονιστικές Τεχνικές στη Στεφανιαία Νόσο’’, 8ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας, Λάρισα, 21-23 Οκτωβρίου, 2005.
 52. Ομιλία με θέμα: ‘’Εξελίξεις στην Πυρηνική Καρδιολογία’’, Επιστημονική Εκδήλωση Εταιρείας GE Healthcare, Αθήνα, 06 Μαΐου, 2005.
 53. Ομιλία με θέμα: ‘’Ραδιοϋμενόλυση’’, Ημερίδα με τίτλο ‘’Θεραπευτικές Εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής’’, Αθήνα, 10 Ιανουαρίου, 2004.
 54. Παρουσίαση ως εισηγητής ενδιαφέρουσας περίπτωσης με τίτλο: ‘’Τομογραφικό Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου’’, Κύκλος Σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 2002-2003 – Ενδιαφέροντα Περιστατικά στην Πυρηνική Ιατρική, Αθήνα, 10 Μαΐου, 2003.
 55. Παρουσίαση ως εισηγητής ενδιαφέρουσας περίπτωσης με τίτλο ‘’Τομογραφικό Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου’’, 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημερίδα Παρουσίασης & Συζήτησης Χαρακτηριστικών Καρδιολογικών Περιπτώσεων, Αθήνα, 26 Μαΐου, 2001.
 56. Παρουσίαση ως εισηγητής ενδιαφέροντος καρδιολογικού περιστατικού, 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Ημερίδα Παρουσίασης & Συζήτησης Χαρακτηριστικών Καρδιολογικών Περιπτώσεων, Αθήνα, 26 Μαΐου, 2001.
 57. Συμμετοχή ως σχολιαστής στην Ημερίδα – Σεμινάριο Καρδιολογικών Περιστατικών, Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Βιολογίας, Αθήνα, 26 Μαΐου, 2001.
 58. Ομιλία με θέμα: ‘’Ραδιοϊσοτοπική Αρθροϋμενόλυση’’, Μετεκπαιδευτική Κοινή Ημερίδα ‘’Πυρηνική Ιατρική και Ορθοπεδική’’, 6ος Κύκλος Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων, Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Βιολογίας, Ιωάννινα, 31 Μαρτίου, 2001.
 59. Παρουσίαση ως εισηγητής ενδιαφέροντος περιστατικού σπινθηρογραφήματος οστών τριών φάσεων, 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης – Παρουσίαση & Συζήτηση Ενδιαφερόντων Περιστατικών, Αθήνα, 18 Νοεμβρίου, 2000.
 60. Ομιλία με θέμα: ‘’Υ-90 Ενδαρθρικώς και σε Συλλογές’’, Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο ‘’Θεραπευτικές Εφαρμογές των Ραδιοϊσοτόπων (εκτός Θυρεοειδούς) στον Ελλαδικό χώρο. Τελευταίες εξελίξεις’’, 5ος Κύκλος Σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Πυρηνική Ιατρική, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου, 1999.
 61. Παρουσίαση ως εισηγητής ενδιαφέροντος καρδιολογικού περιστατικού, 2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο – Ημερίδα Παρουσίασης & Συζήτησης Χαρακτηριστικών Καρδιολογικών Περιπτώσεων, 5ος Κύκλος Σεμιναρίων – Ημερίδων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 08 Μαΐου, 1999.
 62. Παρουσίαση ως εισηγητής ενδιαφέρουσας περίπτωσης τομογραφικού σπινθηρογραφήματος μυοκαρδίου, Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης με τίτλο ‘’Παρουσίαση Ενδιαφερόντων Διαγνωστικών Περιστατικών’’, 4ος Κύκλος Σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Πυρηνική Ιατρική, Αθήνα, 03 Οκτωβρίου, 1998.
 63. Παρουσίαση ως εισηγητής ενδιαφέρουσας περίπτωσης με τίτλο: ‘’Ανίχνευση Χολοπεριτοναίου με Χολοσπινθηρογράφημα’’, Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης με τίτλο ‘’Παρουσίαση Ενδιαφερόντων Διαγνωστικών Περιστατικών’’, 4ος Κύκλος Σεμιναρίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Πυρηνική Ιατρική, Αθήνα, 03 Οκτωβρίου, 1998.
 64. Παρουσίαση ως εισηγητής ενδιαφέροντος καρδιολογικού περιστατικού, Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης με τίτλο ‘’Παρουσίαση Χαρακτηριστικών Καρδιολογικών Περιπτώσεων’’, Αθήνα, 30 Μαΐου, 1998.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Διεθνές Βιβλίο με τίτλο: ‘’Frontiers in Heart Failure’’ (Editor: P. Georgoulias)

 • Volume I: ‘’Clinical Issues’’.
 • Volume II: ‘’Molecular Imaging and Related Topics’’.

ISSN: 2468-8045 (Print), ISSN: 2468-8053 (Online), Bentham Science Publisher (2016). [https://ebooks.benthamscience.com/book-series/24688053/]

Βιβλίο με τίτλο: ‘’Πυρηνική Ιατρική και Στεφανιαία Νόσος’’ (Π. Γεωργούλιας, Ν. Καρκαβίτσας).

Ιατρικές Εκδόσεις Παρισιάνος, 2004.

Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. Κεφάλαιο με τίτλο: ‘’Myocardial Perfusion (SPECT) Imaging: Radiotracers and Techniques’’ (P. Georgoulias, G. Angelidis, A. Zisimopoulos, I. Tsougos).

Σύγραμμα: ‘’Frontiers in Heart Failure’’ (Vol. II – ‘’Molecular Imaging and Related Topics’’). ISSN: 2468-8045 (Print), ISSN: 2468-8053 (Online), Bentham Science Publisher (2016).

 1. Κεφάλαιο με τίτλο: ‘‘Artifacts and Pitfalls in Cardiac Molecular Imaging’’ (I. Tsougos, P. Georgoulias).

Σύγραμμα: ‘’Frontiers in Heart Failure’’ (Vol. II – ‘’Molecular Imaging and Related Topics’’). ISSN: 2468-8045 (Print), ISSN: 2468-8053 (Online), Bentham Science Publisher (2016).

 1. Συγγραφή των διαγνωστικών αλγόριθμων που αφορούν τις ραδιοϊσοτοπικές διαγνωστικές εξετάσεις στο πεδίο της Πυρηνικής Καρδιολογίας.

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (2012).

 1. Κεφάλαιο με τίτλο: ‘’Clinical significance of tetrofosmin extracardiac uptake during myocardial perfusion imaging’’ (P. Georgoulias, V. Valotassiou, I. Tsougos, G. Angelidis, N. Demakopoulos).

Σύγγραμα: ‘’Coronary Angiography’’ / Book 2″.

ISBN 979-953-307-235-6, Intech Open Access Publisher (2011).

 1. Κεφάλαιο με τίτλο: ‘’The clinical use of SPECT and PET molecular imaging in Alzheimer’s disease’’ (V. Valotassiou, N. Sifakis, J. Papatriantafyllou, G. Angelidis, P. Georgoulias). Σύγγραμμα: ‘’The Clinical Spectrum of Alzheimer’s Disease – The Change Towards Comprehensive Diagnostic and Therapeutic Strategies’’.

ISBN 978-953-307-993-6, Intech Open Access Publisher (2011).

 1. Κεφάλαιο με τίτλο: ‘’Εφαρμογές SPECT και PET/CT απεικόνισης εγκεφάλου σε ασθενείς ΜΕΘ’’ (Β. Βαλοτάσσιου, Π. Γεωργούλιας).

Στο σύγγραμμα (σελ. 861-871) των Γ.Ι. Μπαλτόπουλου, Α.Χ. Γαβαλά, Ε.Β. Τσίγκου. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης (2009).

 1. Κεφάλαιο με τίτλο: ‘’Internal radionuclide dosimetry using quantitative 3-D nuclear medical imaging’’ (I. Tsougos, G. Loudos, P. Georgoulias, K. Nikita, K. Theodorou).

Σύγγραμμα (σελ. 213-228): ‘’Handbook of Research on Advanced Techniques in Diagnostic Imaging and Biomedical Applications’’.

IDEA Group Inc. Global (2009).

 1. Κεφάλαιο με τίτλο: ‘’Εφαρμογή της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων (Positron Emission Tomography – PET) στην Ακτινοθεραπεία’’ (Π. Γεωργούλιας, Β. Βαλοτάσιου).

Στο σύγγραμμα (σελ. 229-246) του Επίκουρου Καθηγητή Γ. Πλατανιώτη με τίτλο “Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία’’.

Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (2009).

 1. Συμβολή στην εκπόνηση του συγγράμματος ‘’Εγκυμοσύνη και Ιατρική Ακτινοβολία’’, (Κ. Κάππας, Κ. Θεοδώρου, Π. Μαυροειδής, Γ. Κομισόπουλος).

Annals of the ICRP Publication 84.

Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2006.

 1. Κεφάλαιο με τίτλο: ‘’Η συμβολή της Πυρηνικής Ιατρικής στις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης’’ (Π. Γεωργούλιας, Χ. Γιαννακόπουλος).

Στο σύγγραμμα (σελ. 41-58) του Καθηγητή Γ. Σάπκα με τίτλο ‘’Επίκαιρα Θέματα Παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης’’.

Εκδόσεις Καύκας, 2005.

 1. Κεφάλαιο με τίτλο: ‘’Ραδιοϊσοτοπικές Εφαρμογές σε Παθήσεις του Ουροποιητικού – Γεννητικού Συστήματος’’ (Π. Γεωργούλιας, Β. Βαλοτάσσιου).

Στο υπο-έκδοση Βιβλίο ‘Ουρολογίας’ του Ομότιμου Καθηγητή Μιχαήλ Μελέκου.

 1. Συμβολή στην εκπόνηση του συγγράμματος ‘’Μαθήματα Πυρηνικής Ιατρικής’’ (Λ. Γώγου). Εκδόσεις Σταμούλης, 1999.

Σημειώσεις για Φοιτητές

 1. «Σημειώσεις Πυρηνικής Ιατρικής» (Π. Γεωργούλιας).
 • 181 σελίδες, για φοιτητές του 8ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής, στο πλαίσιο του Υποχρεωτικού Μαθήματος «Απεικονιστική Διαγνωστική II», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 1. «Στοιχεία Πυρηνικής Ιατρικής» (Π. Γεωργούλιας).
 • 194 σελίδες, για φοιτητές του 9ου και του 11ου εξαμήνου της Ιατρικής Σχολής, στο πλαίσιο του Κατ΄ Επιλογή Υποχρεωτικού Μαθήματος «Στοιχεία Πυρηνικής Ιατρικής», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ

Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

 1. ‘’Επιδημιολογική μελέτη για κατάθλιψη σε άτομα με παχυσαρκία στην περιοχή του Δήμου Μακρακώμης’’, Κοντορήγα Α, Μουζάς Ο, Γεωργούλιας Π, Ερωτόκριτου Γ, Αγγελόπουλος Ν, Τσακαλάκη Μ, Εγκέφαλος, Τεύχος 48: σελ.1-4, 2011.
 2. ‘’Τομογραφικό σπινθηρογράφημα αιμάτωσης του μυοκαρδίου με Tc-99m Tetrofosmin σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αγγείων’’, Γεωργούλιας

Π, Δημακόπουλος Ν, Ιατρικές Εξελίξεις, Τεύχος 262: σελ. 50-54, 2011.

 1. ‘’Ραδιοφάμακα, τεχνικές και κλινικές εφαρμογές του τομογραφικού (SPECT) σπινθηρογραφήματος εγκεφάλου’’, Βόζνιακ Γ, Γεωργούλιας Π, Ηλιάδης Χ, Ιατρική, Τεύχος 89(6): σελ. 511-518, 2006.
 2. ‘’Η συμβολή του σπινθηρογραφήματος διάχυσης του μυοκαρδίου σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη – έμφραγμα’’, Γεωργούλιας Π, Ακτινοτεχνολογία, Τεύχος 5: σελ.44-49, 2000.
 3. ‘’Η αποτελεσματικότητα της σιζαπρίδης στη διαβητική γαστροπάρεση’’, Μυγδάλης ΗΝ,

Γεωργούλιας Π, Δημακόπουλος Ν, Παπαναγιώτου Ν, Χαιρόπουλος Κ, Βαρβαρήγος Ν, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τεύχος 17(4): σελ. 390-394, 2000.

 1. ‘’Μελέτη της βελτίωσης της μυοκαρδιακής αιματικής ροής σε στεφανιαίους ασθενείς 6 μήνες μετά την αγγειοπλαστική’’, Γεωργούλιας Π, Δημακόπουλος Ν, Κόντος Α, Ξαπλαντέρης Π, Θωμαδάκης Κ, Μόρτζος Γ, Καρκαβίτσας Ν, Ακτινοτεχνολογία, Τεύχος 2: σελ. 4-9, 1998