Γιαννούκας Αθανάσιος

Θέση: Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κατηγορία: Διδάσκοντες, Διευθυντές/τριες, Καθηγητές/τριες

Αθανάσιος Δ. Γιαννούκας, MSc, MD, PhD, FEBVS

Ατομικά στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Γιαννούκας Όνομα πατρός: Δημήτριος Ημερομηνία γέννησης: 01/11/1961 Τόπος γέννησης: Λάρισα Τηλ.: +30241350 2814, 1739 e-mail: giannouk@med.uth.gr

Παρούσα Θέση:

 • Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Λάρισας
 • Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Σεπτέμβριος 2018- Σήμερα)

Εκπαίδευση-Ειδίκευση:

 • Ειδικότητα Αγγειοχειρουργικής (16/09/1997: Ευρωπαϊκός τίτλος- FEBVS)
 • Ειδικότητα Αγγειοχειρουργικής (04/07/1997: Εθνικός τίτλος ειδικότητας)
 • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής (22/07/1992: Εθνικός τίτλος ειδικότητας)
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 23/08/1985 με βαθμό:

«7,35/40 Λίαν Καλώς»

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι:

 1. PhD με θέμα: “Emerging and established risk factors in the distribution and severity of atherosclerosis” 31/08/2004. Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, U.K.
 2. MSc in Vascular Technology and Medicine με θέμα: “The role of venous wall fibrosis in the development of reflux” 09/11/1995. Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, U.K.
 3. Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Η επίδραση της υπερεκλεκτικής διατομής των πνευμονογαστρικών νεύρων και των προσταγλανδινών στην προστασία του γαστροδωδεκαδακτυλικού βλεννογόνου από τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα» 16/02/1993. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κλινική Εμπειρία:

 • Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (07/2010 μέχρι σήμερα)
 • Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (06/2006 μέχρι σήμερα)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (09/2005- 07/2010)
 • Αγγειοχειρουργός, Ηράκλειο, Κρήτη (ιδιωτικός τομέας) (11/2004-08/2005)
 • Visiting Professor, Department of Surgery, Division of Vascular Surgery, Loyola University Medical Center, Maywood, Illinois, USA (05/2005)
 • Consultant Vascular Surgeon, Department of Vascular and General Surgery, Norfolk

& Norwich University Hospital NHS Trust, Norwich, U.K. (02/2005-04/2005)

 • Consultant Vascular Surgeon, The Sheffield Vascular Institute, Sheffield Teaching

Hospitals NHS, Northern General Hospital, Sheffield, U.K. (07/2003-07/2004)

 • Επιμελητής Β’, Αγγειοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Κρήτη (05/1995-07/2003)
 • Senior Vascular Clinical Research Fellow (part – time), St. Mary’s Hospital, Imperial College Medical School, London, U.K. (01/1997-12/1998)
 • Lecturer/ Senior Registrar in Vascular and General Surgery, Professorial Surgical

Unit, St. Bartholomew’s Hospital, London, U.K. (07/1995-07/1996)

 • Registrar in Vascular and General Surgery, Department of Surgery, Colchester

General Hospital, Essex, U.K. (03/1995-07/1995)

 • Vascular Clinical Research Fellow, St. Mary’s Hospital, Imperial College Medical

School, London, U.K. (08/1992-02/1995)

Ερευνητική Δραστηριότητα:

 • Κύριος Ερευνητής σε Κλινικές Μελέτες & Ερευνητικά Προγράμματα ως (μετά την εκλογή ως Αν.Καθηγητής): 13
 • Συμμετοχή σε Κλινικές Μελέτες & Ερευνητικά Προγράμματα (πριν την εκλογή ως Αν.Καθηγητής): 26
 • Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά με συντελεστή απήχησης:

246 (Scopus by HEAL LINK τελευταία αναζήτηση 31/10/2019) Ετεροαναφορές: 4061

Αυτοαναφορές: 658

H-index: 35

 • Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά: 12
 • Περιλήψεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 43
 • Περιλήψεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά: 3
 • Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων: 12
 • Προφορικές Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια: 120
 • Προφορικές Ανακοινώσεις σε ελληνικά Συνέδρια: 85
 • Συγγραφή Μονογραφιών: 3
 • Επιστημονικός Εκδότης σε βιβλία: 6
 • Κριτική Βιβλίων: 3
 • Συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία: 37 (σε 15 βιβλία: 10 σε ξενόγλωσσα & 27 σε ελληνικά βιβλία)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 • Ως Επιβλέπων (έχουν ολοκληρωθεί): 5
 • Ως Επιβλέπων (δεν έχουν ολοκληρωθεί): 6
 • Στην Τριμελή Επιτροπή (δεν έχουν ολοκληρωθεί): 1
 • Στην Επταμελή Επιτροπή (έχουν ολοκληρωθεί): 20
 • Στην Επταμελή Επιτροπή (δεν έχουν ολοκληρωθεί): 7

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επιβλέπων (έχουν ολοκληρωθεί): 5

Στην Τριμελή Επιτροπή (έχουν ολοκληρωθεί): 36

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην Τριμελή Επιτροπή (έχουν ολοκληρωθεί): 2

 • Βραβεία – Διακρίσεις – Υποτροφίες: 24
 • Διαλέξεις – Εισηγήσεις σε Διεθνή/Εθνικά Συνέδρια & Ημερίδες: 260
 • Επισκέπτης Καθηγητής σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού: 5
 • Κριτής σε Ερευνητικά Προγράμματα: 1
 • Ακαδημαϊκές Συνεργασίες με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: 1
 • Συμμετοχή σε επιτροπή σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών: 5
 • Κριτής (reviewer) σε ξενόγλωσσα διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 19
 • Μέλος Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά: 7
 • Μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια Επιστημονικών Εταιρειών & Φορέων: 14
 • Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: 13
 • Κριτής (reviewer) εργασιών σε Ευρωπαϊκά συνέδρια: 5
 • Κριτής (reviewer) εργασιών σε Εθνικά συνέδρια: 1
 • Μέλος Κριτικής Επιτροπής σε ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά: 1
 • Κριτής (reviewer) για grant application: 5

Οργανωτική Δραστηριότητα:

 • Ίδρυση & Οργάνωση Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν. Λάρισας

(2 Καθηγητές, 1 Επ. Καθηγητής, 1 Επιμελήτρια Α’, 1 Επιμελητής Β’, 3 Επικουρικοί Επιμελητές, 2 Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, 3 Ειδικευόμενοι, Γραμματεία)

 • Οργάνωση Μονάδων, Εργαστηρίων: 6
 1. Μονάδα Αντιμετώπισης Αορτικών Παθήσεων
 2. Μονάδας Αγγειακής Προσπέλασης
 3. Μονάδα Φλεβικών και Λεμφικών Παθήσεων
 4. Μονάδα Αναίμακτης Διαγνωστικής των αγγειακών παθήσεων (για χορήγηση ειδίκευσης στους αγγειακούς υπερήχους – 1 από τα 2 στην Ελλάδα)
 5. Μονάδας Ενδαγγειακής Χειρουργικής
 6. Μονάδα Εφαρμοσμένης Αιμοδυναμικής
 • Οργάνωση του μοναδικού στην Ελλάδα εξωτερικού ιατρείου αντιμετώπισης λεμφοιδήματος στο Π.Γ.Ν. Λάρισας (2008 έως σήμερα)
 • Οργάνωση κατ’επιλογήν υποχρεωτικών προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 1. Αιμοδυναμική των αγγειακών παθήσεων (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015- 2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020)
 2. Βασικές αρχές Αγγειολογίας & Αγγειοχειρουργικής (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014- 2015, 2015-2016)
 • Οργάνωση του προπτυχιακού υποχρεωτικού μαθήματος «Ιατρική Ευθύνη & Ηθική» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2013-2014, 2014- 2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020)
 • Οργάνωση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων στην Αγγειοχειρουργική Κλινική (2006- 2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019- 2020)
 • Οργάνωση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Τομέα Χειρουργικής (2009-10, 2010-

11)

 • Οργάνωση της κλινικής άσκησης 6ετών φοιτητών Ιατρικής στον Τομέα Χειρουργικής (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013)
 • Οργάνωση του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων με έδρα τη Λάρισα (2010 έως σήμερα)
 • Συντονιστής του Π.Γ.Ν. Λάρισας ως κέντρου κλινικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: Αγγειοχειρουργική- ενδοαγγειακές τεχνικές της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
 • Οργάνωση διεθνών & εθνικών Συνεδρίων: 80
 • Οργάνωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων» (2015-σήμερα)
 • Οργάνωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» (2019)
 • Οργάνωση Βιβλιοθήκης στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ) (2010-σήμερα)
 • Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οργάνωση του Διεθνούς Αγγειοχειρουργικού Συμποσίου LIVE
 • Μέλος της Επιτροπής Κατευθυντήριων Οδηγιών του ESVS για τη «Χρόνια Φλεβική Νόσο»
 • Γενικός Γραμματέας του European Venous Forum (2000-2017)
 • Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού EJVES (2005- 2010)
 • Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού Int Angiol

(2012-σήμερα)

 • Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού J Endovasc Ther (2012-σήμερα)
 • Σύμβουλος του ESVS (2014-2016)
 • Αντιπρόεδρος του Balkan Venous Forum (2010-2016)
 • Πρόεδρος του Balkan Venous Forum (2016-2019)
 • Πρόεδρος του European Venous Forum (2017-2018)
 • Επίτιμο Μέλος της Καρδιο-αγγειοχειρουργικής Εταιρείας της Σερβίας (2018)