Καραθάνος Χρήστος

Θέση: Επιμελητής Β' Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ Λάρισας
Κατηγορία: Διδάσκοντες