Κάρκος Χρήστος

Θέση: Αν.Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΑΠΘ
Κατηγορία: Αν. Καθηγητές/τριες, Διδάσκοντες