Παππά Δήμητρα

Θέση: Επικουρική Επιμελήτρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής και Μεταβολικών Νόσων ΠΓΝ Λάρισας
Κατηγορία: Διδάσκοντες

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΠΠΑ
ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 23-10-1982
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 12, ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, τκ 42032
E-MAIL di.pappa@hotmail.com
ΣΠΟΥΔΕΣ
 2006

2018 εως σήμερα

2019

Κτήση Πτυχίου του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Βαθμός πτυχίου «Λίαν Καλώς» (7,07)

Υποψήφια διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας «Ενδοκρινολογία – Διαβήτης – Μεταβολισμός».

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ Άδεια διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας , με πτυχία:

  • Certificate of Proficiency in English University of Cambridge
  • Certificate of Proficiency in English University of Michigan
ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
  • Κάτοχος Πιστοποιητικού ECDL Core (29/02/2008)
  • Κάτοχος πιστοποιητικού ICH GCP, Training online (15/5/2018)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2008 14μηνη θητεία ως Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου στο Π.Ι. Χρυσομηλιάς ,του Κ.Υ.Καλαμπάκας , Γ.Νοσοκομείου Τρικάλων.
2008 14μηνη θητεία ως βοηθός ελεγκτή ιατρού στην Υ.Π.Α.Δ. Τρικάλων
2009-2011 21μηνος θητεία ως ειδικευόμενη Παθολογίας , στην Α΄Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.
2012 3μηνη εργασία ως Ιατρός στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας “Animus” στη Λάρισα
2013-2014 21μηνος θητεία ως Αγροτικός Ιατρός επί θητεία στο Π.Ι. Καλομοίρας, του Κ.Υ.Καλαμπάκας,Γ.Ν.Τρικάλων(αποσπασμένη για εφημερίες στην Α’ Παθολογική Κλινική του Γ.Ν.Τρικάλων).
2014-2020 Ειδικευόμενη Ενδοκρινολογίας στην Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων του ΠΠΓΝΛάρισας.
2020 εως σήμερα Επικουρική ιατρός Ενδοκρινολογίας στην Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων του ΠΠΓΝΛάρισας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2011 Εκπαιδεύτρια του προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» , του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) , της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ . (25 ώρες)
2014 Εκπαιδεύτρια του προγράμματος «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» στο Γενικό Πληθυσμό του Δήμου Τρικκαίων ( Πυροσβεστική Υπηρεσία), του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης(ΙΝΕΔΙΒΙΜ). (100 ώρες)
2014 Εκπαιδεύτρια του προγράμματος «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» στο Γενικό Πληθυσμό του Δήμου Πύλης Τρικάλων ( Πυροσβεστική Υπηρεσία), του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης(ΙΝΕΔΙΒΙΜ). (50 ώρες)
2014 Εκπαιδεύτρια του προγράμματος «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» στο Γενικό Πληθυσμό του Δήμου Καρδίτσας ( Πυροσβεστική Υπηρεσία), του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης(ΙΝΕΔΙΒΙΜ). (100 ώρες)
2015 Εκπαιδεύτρια του προγράμματος «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» στο Γενικό Πληθυσμό του Δήμου Πύλης, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης(ΙΝΕΔΙΒΙΜ). (50 ώρες)
2020 Εκπαιδευτής στα Κλινικά Φροντιστήρια για το μάθημα «Παθολογία 1» στους φοιτητές του ΣΤ’ εξαμήνου του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020).
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
2009-2011 Παθολογική κλινική Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων και Καρδίτσας.
2015 εως σήμερα Πανεπιστημιακή Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων ΠΠΓΝ Λάρισας.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ‘Η ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων (διεθνή και εγχώρια) (2004 εως σήμερα)
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
2012 Συγγραφή βιβλίου με τίτλο : «Οδηγός Βασικών Γνώσεων Πρώτων Βοηθειών» (ISBN 978-960-93-3934-6)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συμμετοχή ως ομιλήτρια και παρακολούθηση πολλών εγχώριων και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων (από το 2004 εως και σήμερα).