Πέπερα-Καλατζή Γαρυφαλλιά

Θέση: Eπ.Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κατηγορία: Διδάσκοντες, Επ. Καθηγητές/τριες
Η Γαρυφαλλιά Πέπερα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει βασικό Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (2003) από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (πρώην Λαμίας). Είναι Διδάκτωρ (2011) του Πανεπιστημίου Essex, Μεγάλης Βρετανίας στην Καρδιακής Αποκατάσταση και πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2005) Αθλητικής Αποκατάστασης στα 3 Πανεπιστήμια του Glasgow, Μεγάλης Βρετανίας. Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει 35 δημοσιευμένες εργασίες και  περιλήψεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και έχει προβεί σε περισσότερες από 50 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (31 σε διεθνή συνέδρια) πλήθος παρουσιάσεων και διαλέξεων, καθώς και επιστημονικές διακρίσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Συμμετέχει ενεργά σε σημαντικό αριθμό διεθνών και ελληνικών φυσικοθεραπευτικών και καρδιολογικών συνεδρίων με περισσότερες από 60 ομιλίες και ανακοινώσεις. Έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων και έχει οριστεί ως κριτής για πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Physiotherapy, Aging Clinical and Experimental Research, Physiotherapy Theory and Practice, Medical Research Archives).

Ως μέλος ΔΕΠ έχει διδάξει στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μαθήματα όπως «Φυσικοθεραπεία Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία» και «Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία». Επίσης, έχει συμμετάσχει στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων και συγκεκριμένα στο Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο μάθημα «Πνευμονική και Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση». Έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε αρκετά σεμινάρια καρδιακής και αναπνευστικής φυσικοθεραπείας-αποκατάστασης, ενώ έχει  παρακολουθήσει η ίδια πλήθος μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξειδικευμένων σεμιναρίων (με εξετάσεις) στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Ενδεικτικά είναι πιστοποιημένη BACPR (British Association for Cardiac Rehabilitation) Phase IV exercise Instructor Training programme, Level 4 Qualification μετά από παρακολούθηση Phase IV Cardiac Rehabilitation course Certificate με γραπτές και προφορικές εξετάσεις στην Αγγλία. Έχει αποτελέσει ιδρυτικό μέλος και είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος επιστημονικού τμήματος Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Είναι έγκριτο μέλος ελληνικών (Τμήμα Καρδιαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης, ΠΣΦ) αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένων Επιστημονικών Εταιριών μεταξύ αυτών της British Association for Cardiac Rehabilitation (BACPR) και European Association of Preventive Cardiology (EAPC).

Διαθέτει κλινική επαγγελματική εμπειρία στην Καρδιακή Αποκατάσταση στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Στην Αγγλία στα πλαίσια της διδακτορικής μελέτης όπου συμμετείχε σε αρκετά κέντρα καρδιακής αποκατάστασης στην Αγγλία, παράλληλα εργαζόταν ως Cardiac Rehabilitation Instructor in Cardiac Rehabilitation Clinic-Phase IV (Κλινική Καρδιαγγειακής Αποκατάστασης) του Essex University και του General Hospital in Colchester, Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα διαθέτει, κλινική διδακτική εμπειρία (από το 2006) φοιτητών φυσικοθεραπείας σε κλινικές όπως καρδιολογική, καρδιολογική εντατική μονάδα και πνευμονολογική. Έχει συνεργαστεί με Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.