Βαρυτιμίδης Σωκράτης

Θέση: Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΠΘ
Κατηγορία: Διδάσκοντες, Καθηγητές/τριες

Ατομικά στοιχεία

Ημερομηνία γέννησης: 23 Ιουλίου 1964. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, τρία παιδιά

Εκπαίδευση:

Γυμνασιακές σπουδές: 1ο Λύκειο Κοζάνης (Αποφοίτηση το 1982).

Εισαγωγή με Πανελλήνιες Εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1982.

Αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή το 1988.

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά και Γαλλικά

Στρατιωτική θητεία:

Ως οπλίτης ιατρός στην 11η ΜΕ και στο 403 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κοζάνης από το 1989 έως το 1990 (21 μήνες).

Υπηρεσία Υπαίθρου:

Αγροτικός ιατρός στο Αγροτικό Ιατρείο Δρεπάνου Κοζάνης

Εκπαίδευση στη Χειρουργική:

Ως ειδικευόμενος Χειρουργικής στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης (διευθυντής: κ. Ιωάννης Πατουλίδης)

Εκπαίδευση στην Ορθοπαιδική:

Ως ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (διευθυντής: καθηγητής κ. Παναγιώτης Ν. Σουκάκος), από τον Ιούνιο του 1993 έως τον Ιούνιο του 1997 (1/7/1993-30/6/1997).

Από τον Οκτώβριο του 1997 έως τον Μάρτιο του 1999 στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου του Pittsburgh και ειδικότερα στο τμήμα της Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου (σύνολο 18 μήνες) σε έμμισθη θέση ως clinical and research fellow (διευθυντής: Dr. Freddie H. Fu και Dr. Dean Sotereanos). Η εκπαίδευση αφορούσε ειδίκευση στην αντιμετώπιση των παθήσεων και κακώσεων του χεριού, αγκώνα και ώμου, στους τραυματισμούς τενόντων και νεύρων, στη μεταφορά νευρικών μοσχευμάτων και μεταφορά αγγειούμενων ιστικών μοσχευμάτων.

Από τον Απρίλιο του 1999,έως τον Ιούλιο του 2000 στην Ορθοπαιδική Κλινική του Allegheny University Hospital, στο τμήμα της Επανορθωτικής Ορθοπαιδικής και Αρθροπλαστικών σε έμμισθη θέση ως clinical and research fellow (Αριθμός άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος LT-000327-L) (διευθυντής:Dr. James McMaster και Dr. Nicholas G. Sotereanos). Η ειδίκευση αφορούσε την αντιμετώπιση των παθήσεων και των τραυματισμών του γόνατος και του ισχίου, τις επανορθωτικές επεμβάσεις του γόνατος και του ισχίου και ιδιαίτερα τις επεμβάσεις αρθροπλαστικών.

Καθήκοντα και Υπηρεσία στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Από το Σεπτέμβριο του 2000 έως τον Ιούνιο του 2001 ως έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης στην Ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (Διευθυντής: Καθηγητής Κ.Ν. Μαλίζος)

Από τον Ιούνιο του 2001 μέχρι τον Αύγουστο του 2003 ως Επιμελητής Β στην Ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (Διευθυντής: Καθηγητής Κ.Ν. Μαλίζος)

Από τον Αύγουστο του 2003 έως τον Απρίλιο του 2008 Λέκτορας Ορθοπαιδικής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από τον Απρίλιο του 2008 έως 15 Φεβρουαρίου 2013 ως Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από το 2013 έως το 2017 υπηρέτησα στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως

Τομείς ενδιαφέροντος στην Ορθοπαιδική

Παθήσεις και τραύμα του Άνω Άκρου. Επανορθωτική Χειρουργική Αρθρώσεων. Χειρουργική Παίδων.

Εκπαιδευτής στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια της ΑΟ.

Διοργανώσεις Συνεδρίων και Σεμιναρίων

Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή 52 Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων και Σεμιναρίων

Εμπειρία ως Εκπαιδευτής

Εκπαιδευτής σε 95 Ελληνικά και Διεθνή Σεμινάρια Εκπαίδευσης σε Χειρουργικές Τεχνικές για την Αντιμετώπιση του Τραύματος του Μυοσκελετικού καθώς και της Επανορθωτικής Χειρουργικής στην Ορθοπαιδική

Διαλέξεις σε Επιστημονικές Συναντήσεις και Επιστημονικά Συμπόσια

295 Διαλέξεις (75 σε Διεθνείς και 220 σε Ελληνικές Συναντήσεις)

Προφορικές Ανακοινώσεις

420 Ανακοινώσεις σε Διεθνείς και Εθνικές Συναντήσεις

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Journal of Bone and Joint Surgery (Am)
 2. Journal of Bone and Joint Surgery (Br)
 3. Advances in Orthopaedics (Electronic Journal, Assistanτ Editor and Reviewer)
 4. Journal of Orthopaedics and Trauma (Electronic Journal)
 5. Journal of Clinical Anesthesia
 6. ISRN Plastic Surgery (Μέλος του Editorial Board-Εκδοτικής Επιτροπής)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Η ενδοπρόθεση AML (Anatomic Medullary Locking) στην αντιμετώπιση της Οστεοαρθρίτιδας του Ισχίου”.

Η διατριβή αυτή πραγματεύεται τα αρχικά αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από οστεοαρθρίτιδα του ισχίου και αντιμετωπίσθηκαν με ολική αρθροπλαστική του ισχίου τύπου AML (Anatomic Medullary Locking). Οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν –όλοι- στην Ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η διατριβή παρουσιάσθηκε στην Επταμελή Επιτροπή και έγινε αποδεκτή με βαθμό Άριστα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τον Ιούνιο του 1997.

ΜΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

 1. Ελληνική Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ).
 2. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου (ΕΕΧΧΑΑ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).
 3. Ελληνική Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής (ΕΕΕΜ, Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου).
 4. Τμήμα Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος της ΕΕΧΟΤ.
 5. Τμήμα Έρευνας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.
 6. Εταιρεία για τη Μελέτη και Εφαρμογή της Μεθόδου Ilizarov (ASAMI- Association for the Study and Application of the Method of Ilizarov).
 7. Αμερικανική Ακαδημία Ορθοπαιδικών Χειρουργών (AAOS-American Academy of Orthopaedic Surgeons- Διεθνές μέλος – International affiliate member.)
 8. Αμερικανική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού (ASSH-American Society for Surgery of the Hand- Διεθνές μέλος – International affiliate member).
 9. Διεθνής Εταιρεία Μελέτης του Οστού IBRA (International Bone Research Association)
 10. AO Trauma. Εταιρεία της ΑΟ για την αντιμετώπιση του τραύματος. Εκπαιδευτής της ΑΟ σε Σεμινάρια (AO Seminars or Courses) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Συμμετοχή στη μελέτη: «Διπλή τυφλή κλινική μελέτη για την ασφάλεια και τη δράση της μελοξικάμης συγκριτικά με την πιροξικάμη για 28 ημέρες, στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας.» Η έρευνα διεξήχθη στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είχε διάρκεια ένα έτος.
 2. Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ-ΕΚΒΑΝ της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας με τίτλο: «Ανάπτυξη και παραγωγή ενδοπρόθεσης του ισχίου βασισμένη σε εμβιομηχανικά κριτήρια και σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής». Η έρευνα διεξήχθη στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είχε διάρκεια τρία έτη.
 3. Συμμετοχή στη μελέτη «Αντοχή και επούλωση των καμπτήρων τενόντων μετά από μερική διατομή τους ακολουθούμενη από μη συρραφή και ενεργητική ή παθητική κινητοποίηση». Η μελέτη ήταν ένα εργαστηριακή και αφορούσε έλεγχο και μέτρηση της αντοχής της συρραφής καμπτήρων τενόντων σκύλων. Τα πειραματόζωα είχαν χειρουργηθεί στους διατετμημένους τένοντες και αργότερα θυσιάστηκαν για να διαπιστωθεί και να μετρηθεί η αντοχή των συρραφέντων τενόντων. Η μελέτη διεξήχθη στο Εργαστήριο Παθήσεων του Μυοσκελετικού του Πανεπιστημίου του Pittsburgh (University of Pittsburgh Medical Center) είχε διάρκεια τρία έτη. Τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν σε μεγάλα Αμερικανικά και Διεθνή Ορθοπαιδικά Συνέδρια. Δημοσιεύθηκαν επίσης στο περιοδικό Journal of Hand Surgery και στο περιδικό Clinical Biomechanics.
 4. Δυνάμεις που αναπτύσσονται στην κεφαλή της κερκίδας κατά τις διάφορες κινήσεις της πηχεοκαρπικής μετά από διατομή του μεσοστέου συνδέσμου (University of Pittsburgh Medical Center). Η μελέτη διεξήχθη στο Εργαστήριο Παθήσεων του Μυοσκελετικού του Πανεπιστημίου του Pittsburgh (University of Pittsburgh Medical Center) είχε διάρκεια δύο έτη. Τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν σε μεγάλα Αμερικανικά και Διεθνή Ορθοπαιδικά Συνέδρια.
 5. Συμμετοχή στη μελέτη «Αντιμετώπιση χρόνιας υποτροπιάζουσας νευροπάθειας με κάλυψη του πάσχοντος νεύρου με αυτόλογο φλεβικό μοσχευμα» (University of Pittsburgh). Η έρευνα ήταν αρχικά εργαστηριακή και στη συνέχεια κλινική. Διεξήχθη στο Εργαστήριο Παθήσεων του Μυοσκελετικού του Πανεπιστημίου του Pittsburgh (University of Pittsburgh Medical Center) και αφορούσε έλεγχο ανάρρωσης παγιδευμένων ισχιακών νεύρων επιμύων που είχαν αντιμετωπισθεί για αυτή την παγίδευση με περιτύλιξη με αυτόλογο φλεβικό μόσχευμα. Η διάρκεια

της έρευνας ήταν 3 έτη. Η μέθοδος εφαρμόσθηκε και σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες νευροπάθειες μέσου και ωλενίου νεύρου στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου του Pittsburgh. Tα αποτελέσματα των εργαστηριακών μελετών και κλινικών εφαρμογών ανακοινώθηκαν σε πολλά Αμερικανικά και Διεθνή Συνέδρια και επίσης δημοσιεύθηκαν στo περιδικά Journal of Hand Surgery.

 1. Συμμετοχή στη μελέτη «Αγγειούμενα ορθοτοπικά αλλομοσχεύματα για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας (University of Allegheny). H μελέτη ήταν εργαστηριακή σε σκύλους και διεξήχθη στο Εργαστήριο Μικροχειρουργικής και Βιολογικής Μιχανικής του Πανεπιστημίου του Allegheny (Pittsburgh, Pennsylvania). Γινόταν εκτομή του κεντρικού μηριαίου των σκύλων και ακολούθωςτοποθέτηση με μικροχειρουργική τεχνική και οστεοσύνθεση κεντρικού μηριαίου άλλου σκύλου. Χορηγούνταν φάρμακα για την καταστολή του φαινομένου της απόρριψης. Τα σκυλιά θυσιάζονταν και ακολούθως τα κεντρικά μηριαία ελέγχονταν για νέκρωση ή απόρριψη. Η διάρκεια της έρευνας ήταν δύο έτη. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Journal of Reconstructive Microsurgery.
 2. Συμμετοχή στη μελέτη «Σχεδίαση και τοποθέτηση μηριαίου στελέχους ολικής αρθροπλαστικής το οποίο τοποθετείται δίκην διαυχενικού ήλου με ελάχιστους χειρισμούς στα μαλακά μόρια της περιοχής της άρθρωσης του ισχίου (University of Allegheny). H διάρκεια της έρευνας ήταν τρία έτη.
 3. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Epicouros: A virtual learning environment for doctors in remote areas (Ένα εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης για γιατρούς απομακρυσμένων περιοχών». Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση. Η διάρκειά του είναι τρία χρόνια
 4. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Μοριακή διερεύνηση επουλωτικής εξεργασίας στη διεπιφάνεια οστού- τενοντίου μοσχεύματος υπό την διοστική εφαρμογή χαμηλής έντασης υπερήχων. Πειραματική μελέτη σε κουνέλια» διάρκειας δύο ετών, ως συνερευνητής. Κύριος Ερευνητής-Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Κ.Ν. Μαλίζος. . Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα έλαβε χορηγία 20.000 Ευρώ από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.
 5. Συμμετοχή στην κλινική έρευνα «η χρήση και η αποτελεσματικότητα της mini συσκευής (ελάχιστου μεγέθους) εξωτερικής οστεοσύνθεσης CPT στην αντιμετώπιση των καταγμάτων του χεριού. Η έρευνα είχε διάρκεια τέσσερα έτη και τα αποτελέσματά

της ανακοινώθηκαν σε πολλά Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Επίσης δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Journal of Hand Surgery.

 1. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Γονιδιακή έκφραση και δυνητική χορήγηση φαρμάκων στην οστεοαρθρίτιδα» διάρκειας δύο ετών ως συνερευνητής. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Κ.Ν. Μαλίζος. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα έλαβε χορηγία 20.000 Ευρώ από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας.
 2. Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αιματογενής λοίμωξη σε σταθερά και ασταθή ενδοστικά εμφυτεύματα χωρίς τσιμέντο» διάρκειας δύο ετών ως συνερευνητής. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Μαλίζος.
 3. Συμμετοχή ως συνερευνητής στην Κλινική και Εργαστηριακή Έρευνα «Λοιμώξεις του Άνω Άκρου» που διεξάγεται από την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Μαλίζος) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροβιολογίας (Διευθυντής: Καθηγητής Α. Μανιάτης).
 4. Συμμετοχή στη μελέτη «Αναζήτηση Βιοχημικών και Ιστολογικών δεικτών που σχετίζονται με την ποιότητα του κολλαγόνου στους ρηχθέντες τένοντες του τενοντίου πετάλου των στροφέων του ώμου». Είναι μια Εργαστηριακή και Κλινική μελέτη που διεξάγεται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοχημείας και το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η μελέτη είχε διάρκεια τέσσερρα χρόνια και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν σε πολλά Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.
 5. Πολυκεντρική μελέτη που είχε αντικείμενο το ρόλο και την επίδραση της χορήγησης ερυθροποιητίνης στην αποκατάσταση των ηλικιωμένων ασθενών που χειρουργούνται για κάταγμα στο ισχίο. Η μελέτη είχε διάρκεια δύο έτη
 6. Πολυκεντρική μελέτη με συμμετοχή πολλών κλινικών από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τίτλο: The role and efficiency of Rivaroxaban in the prophylaxis of post surgical venous thromboembolism after elective Orthopaedic Surgery of hip or knee (Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα του rivaroxaban στην προφύλαξη της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου

μετά από προγραμματισμένες Ορθοπαιδικές Επεμβάσεις του ισχίου και του γόνατο . Η μελέτη είχε διάρκεια δύο έτη.

 1. Συμμετοχή στη μελέτη «Περιόστεο και πώρωση των καταγμάτων». Είναι μελέτη της έκφρασης των γονιδίων και πρωτεϊνών των κυττάρων του ανθρωπίνου περιοστέου με αναζήτηση κλινικών εφαρμογών στην πώρωση των καταγμάτων. Πραγματοποιείται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με Εργαστηριακή μελέτη η οποία πραγματοποιείται στην Ορθοπαιδική Κλινική σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.
 2. Συμμετοχή στη μελέτη «Άσηπτη νέκρωση οστών: μελέτη γονιδιών, πρωτεϊνών και βιοχημικών δεικτών». Είναι εργαστηριακή μελέτη της έκφρασης γονιδίων και πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην εμφάνιση άσηπτης νέκρωσης των οστών καθώς και ανίχνευση μεταβολιτών του αρθρικού υγρού στην άσηπτη νέκρωση. Πραγματοποιείται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και το Εργαστήριο Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 3. Συμμετοχή στη μελέτη E-xtremity. Είναι μελέτη ανάπτυξης τηλεϊατρικού συστήματος για τις ακρωτηριαστικές κακώσεις των άκρων, η οποία πραγματοποιείται στην Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Ερευνας και Τεχνολογίας.
 4. Συμμετοχή στη Διεθνή μελέτη για τη λειτουργική πώρωση των καταγμάτων του ισχίου και της κνήμης (functional healing of fractures). Η μελέτη έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός μοντέλου μέτρησης καθώς και μεθόδους μέτρησης για την αξιολόγηση της λειτουργικής πώρωσης των καταγμάτων (To create a conceptual (measurement) framework for functional healing of hip and tibia fractures). Συνεργάζονται πολλοί ερευνητές (Ορθοπαιδικοί Χειρουργοί αλλά και Ιατροί και Φυσικοθεραπευτές Αποκατάστασης κυρίως από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη) και τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν από το FDA για την εκτέλεση κλινικών μελετών..
 5. Συμμετοχή στη μελέτη IDAC (Implant Disposable Antibacterial Coating): a Novel Approach to Implant-Related Infections in Orthopaedics and Trauma Surgery. Ο σκοπός της Διεθνούς αυτής μελέτης είναι η ανάπτυξη, η αξιολόγηση και η εισαγωγή στην

κλινική χρήση ενός εμφυτεύσιμου βιοϋλικού που θα επικαλύπτει τα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται στην Ορθοπαιδική και Τραυματολογία. Το υλικό θα δρα ως ταχέως απορροφούμενο μέσο και θα μεταφέρει αντιμικροβιακούς και αντι-βιομεμβρανικούς (antibacterial and antibiofilm) παράγοντες που θα προστατεύουν τον ξενιστή από την ανάπτυξη περιπροθετικής λοίμωξης που είναι από τις σοβαρότερες και δυσκολότερα αντιμετωπίσιμες επιπλοκές στην Ορθοπαιδική Χειρουργική.

 1. Μελέτη Pronomos: Διεθνής, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, φάση ΙΙΙb μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της χορήγησης Rivaroxaban 10 mg od vs Enoxaparin 4000 UI για την προφύλαξη της εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδας σε μή βαριές Ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Κωδικός μελέτης: PSN00908.
 2. Safe ACL (Ασφαλής πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος): Μια πολυκεντρική μελέτη που στοχεύει στην επιλογή της καλύτερης μεθόδου αντιμετώπισης στον ασθενή με κάκωση του προσθίου χιαστού συνδέσμου του γόνατος. Η εξατομικευμένη μέθοδος αντιμετώπισης είναι ο τελικός στόχος.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Υποτροφία Ιωάννη Αγνάντη για το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998.

Η υποτροφία αυτή χορηγείται σε νέους Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς που μετεκπαιδεύονται και διακρίνονται στο εξωτερικό

Βραβείο καλύτερης παρουσίασης στο Ετήσιο Συνέδριο της Ορθοπαιδικής Εταιρείας της πολιτείας της Pennsylvania των ΗΠΑ το 1999 με την εργασία “Surgical treatment of the stiff elbow”.

Βραβείο δεύτερης καλύτερης παρουσίασης στο Ετήσιο Συνέδριο της Κυπριακής Ορθοπαιδικής Εταιρείας το 2002 με την εργασία «Η επέμβαση Outerbridge-Kashiwagi στην αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του αγκώνα»

Βραβείο προταθείσας ερευνητικής εργασίας (στις πέντε καλύτερες της ΕΕΧΟΤ για το έτος 2005). Η εργασία είναι «Αιματογενής λοίμωξη σε σταθερά και ασταθή ενδοστικά εμφυτεύματα χωρίς τσιμέντο»

Βραβείο «Ιωάννη Βάμβα» της ΕΕΧΟΤ στο 63ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο (Οκτώβριος 2007) για την πειραματική εργασία με τίτλο Η επιγενετική ρύθμιση της λεπτίνης επηρεάζει την παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνασών στα οστεοαρθριτικά χονδροκύτταρα: Πιθανός μοριακός στόχος για τη θεραπευτική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας. Το βραβείο απονεμήθηκε στους Α. Τσέζου, Δ. Ηλιόπουλο, Θ. Σιμοπούλου, Ν. Στεφάνου, Λ. Παπαθεοδώρου, Σ. Βαρυτιμίδη, Κ. Μαλίζο.

Βραβείο «Βίκυ Ζαχαρίου» της ΕΕΧΟΤ στο 64ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο (Οκτώβριος 2008) για την καλύτερη κλινική εργασία με τίτλο «Αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου». Το βραβείο απονεμήθηκε στους Ι. Παπακωστίδου, Ζ. Νταϊλιάνα, Σ. Βαρυτιμίδη, Μ. Μιχελινάκη, Λ. Λιαρόπουλο, Κ. Μαλίζο.