ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 12:30 μ.μ.

ΟΜΑΔΑ Γ’

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

  • Ανάγνωση του όρκου και της πολιτικής διαβεβαίωσης από τους πρωτεύσαντες και επανάληψη αυτών από τους φοιτητές
  • Απονομή Πτυχίων
  • Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική
  • Βιολογία της Αναπαραγωγής-Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία-Περιγεννητική Ιατρική
  • Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο