Β΄ Εξάμηνο

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εξήντα (60) οι οποίες κατανέμονται από 30 σε κάθε εξάμηνο σπουδών.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

2ο Εξάμηνο σπουδών (Εαρινό)

Κωδ. Μαθ.

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

 

ΥΠ07

Υπογονιμότητα – Μέθοδοι Διατήρησης Γονιμότητας – Τράπεζα Κρυοσυντήρησης

5

Περισσότερα

ΥΠ08

Διαγνωστική Μεθοδολογία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

4

Περισσότερα

ΥΠ09

Γενετικά Σύνδρομα στη Γυναικολογική Ογκολογία και Αναπαραγωγή Γενετική Συμβουλευτική

4

Περισσότερα

ΥΠ10

Προγεννητικός Έλεγχος – Διάγνωση Μαιευτικής Παθολογίας – Κλινικές Εφαρμογών Βιοδεικτών

4

Περισσότερα

ΥΠ11

Περιγεννητική Ιατρική

3

Περισσότερα

ΥΠ12

HPV στη Μαιευτική και Γυναικολογία

2

Περισσότερα

ΕΔΕ01

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

8

 

Περισσότερα

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο εξαμήνων οι ΜΦ υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις επί των αντικειμένων που διδάχτηκαν. Η επιτυχής ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων επιτρέπει στους ΜΦ να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ΜΦ επαναλαμβάνει την περίοδο, εφ΄ όσον το επιθυμεί και επανεξετάζεται διαφορετικά απορρίπτεται. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην επανεξέταση απορρίπτεται.