Διευθυντής ΠΜΣ: Αλέξανδρος Ι. Δαπόντε

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

2ος όροφος, γραφείο 19

Βιόπολις 41110 Λάρισα

Τηλ. 2413502795, 2413502796

Fax. 241301019

E-mail: daponte@med.uth.gr