Το Π.Μ.Σ. ειδικεύεται στα πεδία της Βιολογίας της Αναπαραγωγής – Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητικής Ιατρικής.

Οι απόφοιτοι παρακολουθούν τα προβλεπόμενα μαθήματα και εργαστήρια και τους χορηγείται διεθνώς αναγνωρίσιμου δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική»