Ερευνητικές Συνεργασίες
  1. Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης
  2. Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  3. Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  4. Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  5. Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital
  6. Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης