Εξωτερικά Ιατρεία

Μαιευτικά - Γυναικολογικά

image post

Λειτουργούν σε καθημερινή βάση με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Κάθε ιατρείο διαθέτει δικό του μηχάνημα υπερηχογραφίας τόσο με κοιλιακή όσο και διακολπική κεφαλή. Στο μαιευτικό ιατρείο, εξετάζονται όλες οι έγκυες γυναίκες, που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού καθώς και όλα τα επείγοντα μαιευτικά περιστατικά, ενώ προσδιορίζεται και ο περαιτέρω έλεγχος αν και όπου αυτός κρίνεται απαραίτητος.

Οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται για τον τοκετό τους στην Κλινική οποιαδήποτε ώρα και ημέρα. Η Κλινική εφημερεύει σε καθημερινή βάση όλο το 24ωρο.

Στο γυναικολογικό ιατρείο εξετάζονται τα προγραμματισμένα αλλά και τα επείγοντα γυναικολογικά περιστατικά. Τα περιστατικά, που η παθολογία τους εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο των εξειδικευμένων ιατρείων, παραπέμπονται σε αυτά. Το Μαιευτικά – Γυναικολογικά εξωτερικά ιατρεία παρουσιάζουν αυξανόμενο αριθμό ασθενών από την αρχή της λειτουργίας τους μέχρι σήμερα.

Πίνακας 1 - Ασθενείς Εξωτερικών Ιατρείων

 

2014

2015

2016

2017

 

Ε.Ι.Γυναικολογικού

 

1873

 

2137

 

2335

 

2354

 

Ε.Ι. Μαιευτικού

 

2383

 

2537

 

2811

 

3136

 

Σύνολο

 

4256

 

4676

 

5146

 

5490

 

Διάγραμμα 1 - Ασθενείς Εξωτερικών Ιατρείων

image post

Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία

Εξωτερικό Ιατρείο Υπογονιμότητας

image post

Το ειδικό αυτό ιατρείο λειτουργεί κάθε Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη και Παρασκευή από ειδικούς ιατρούς. Λαμβάνεται ιστορικό από τα ζευγάρια με υπογονιμότητα, γίνεται κλινική εξέταση και προγραμματίζονται όλες οι παρακλινικές εξετάσεις που απαιτούνται για τη διακρίβωση του τύπου της υπογονιμότητας.

Εξ. Ιατ. Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

image post

Το ιατρείο αυτό λειτουργεί κάθε Δευτέρα από ένα ειδικό ιατρό. Γίνεται μελέτη του υποθαλαμο-υποφυσιο-ωοθηκικού άξονα, καθώς και άλλων ορμονικών διαταραχών, όπως υπερπρολακτιναιμίας, υπετρίχωσης, κ.α. και προγραμματίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι περαιτέρω ιατρικές ενέργειες.

Εξωτερικό Ιατρείο Προγεννητικού Ελέγχου

image post

Λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή βάση από τρεις ειδικούς ιατρούς. Στο ιατρείο αυτό πραγματοποιούνται:

  1. Υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας και πρώιμης διάγνωσης ανατομικών ανωμαλιών (11η έως 13+6 εβδομάδα της κύησης).
  2. Υπερηχογράφημα εμβρυϊκής ανατομίας 20η-24η εβδομάδα (2ου επιπέδου).
  3. Υπερηχογράφημα εμβρυϊκής ανάπτυξης (30η – 34η εβδομάδα).
  4. Βιοφυσικό προφίλ του εμβρύου
  5. Διάγνωση και παρακολούθηση πολυδύμων κυήσεων.
  6. Επεμβατικές Τεχνικές. Στο ιατρείο εφαρμόζονται οι επεμβατικές μέθοδοι διάγνωσης για έλεγχο χρωμοσωμικών, μονογονιδιακών και άλλων νοσημάτων (λήψη χοριακών λαχνών, αμνιοπαρακέντηση).

Πίνακας - Αριθμός Υπερηχογραφημάτων και Επεμβάσεων

 

2014

2015

2016

2017

 

Υπερηχογραφήματα Προγεννητικού Έλεγχου

524

574

977

1061

 

Αμνιοπαρακεντήσεις

65

40

42

51

 

Λήψη τροφοβλάστης (CVS)

33

45

43

35

 

Διάγραμμα - Υπερηχογραφήματα Προγεννητικού Έλεγχου

image post

Διάγραμμα - Επεμβατικές Τεχνικές

image post

Εξωτερικό Ιατρείο Κολποσκόπησης

image post

Το Ιατρείο Κολποσκόπησης ασχολείται με την παθολογία του τραχήλου της μήτρας – του κόλπου και του αιδοίου, στα οποία περιλαμβάνονται καλοήθεις παθήσεις και προκαρκινικές βλάβες. Το Ιατρείο Κολποσκόπησης λειτουργεί τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη).

Διάγραμμα 12 - Εξωτερικό Ιατρείο Κολποσκόπησης

image post

Εξωτερικό Ιατρείο Γυναικολογικής Ογκολογίας

image post

Το ιατρείο αυτό λειτουργεί κάθε Δευτέρα από έναν ειδικό ιατρό. Στο ιατρείο εξετάζονται όλα τα γυναικολογικά ογκολογικά περιστατικά (αιδοίο, κόλπος, τράχηλος, σώμα μήτρας, ωοθήκες, σάλπιγγες), που αποτελούν νέες εισαγωγές καθώς και αυτά, που παραπέμπονται από άλλα Τμήματα. Επίσης, σε συνεργασία και με άλλα Τμήματα, γίνεται και η παρακολούθηση όλων των διεγνωσμένων περιπτώσεων γυναικολογικού καρκίνου.

Εξ. Ιατρ. Οικογενειακού Προγραμματισμού

image post

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Παρασκευή από έναν ειδικό ιατρό. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των γυναικών/ζευγαριών πάνω στα θέματα αντισύλληψης, ενώ γίνεται και τοποθέτηση ενδομήτριων σπειραμάτων, σε όσες γυναίκες το επιθυμούν. Η ελάττωση του αριθμού των περιπτώσεων που προσήλθαν οφείλεται στον περιορισμό του χρόνου από πλευράς ιατρών λόγω του αυξημένου ρυθμού άλλων δραστηριοτήτων. Τόσο στο Ιατρείο αυτό όσο και στο ιατρείο Εμμηνόπαυσης θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αναβαθμισθούν ενώ υπολογίζεται ότι θα υπάρξει η δυνατότητα ανάπτυξης και των Ιατρών Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας καθώς και των Ιατρών Μαστού.

Εξωτερικό ιατρείο Εμμηνόπαυσης

image post

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Πέμπτη από έναν ειδικό ιατρό. Το επισκέπτονται γυναίκες, που βρίσκονται στην περιεμμηνόπαυση ή είναι εμμηνοπαυσιακές και θέλουν να ενημερωθούν για τις προσφερόμενες θεραπείες, που υπάρχουν για αυτή την ομάδα γυναικών καθώς και για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών

Εξωτερικό Ιατρείο Ουρογυναικολογίας

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Πέμπτη από έναν ειδικό ιατρό. Εξετάζονται γυναίκες με ακράτεια ούρων και χαλάρωση πυελικού εδάφους.

Εξωτερικό Ιατρείο Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων – Σακχαρώδης Διαβήτης στην κύηση

Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Τετάρτη σε συνεργασία με την Ενδοκρινολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας