Γυναικολογικό Τμήμα

image post

Στο γυναικολογικό τμήμα εισάγονται και νοσηλεύονται οι γυναίκες με επείγοντα γυναικολογικά προβλήματα, που χρήζουν νοσηλείας. Επίσης, νοσηλεύονται οι προγραμματισμένες περιπτώσεις πριν από τη χειρουργική επέμβαση τους και κατά τη μετεγχειρητική περίοδο. Ο προεγχειρητικός έλεγχος γίνεται στη πτέρυγα γυναικολογίας.

Το γυναικολογικό χειρουργείο βρίσκεται στο χώρο των γενικών χειρουργείων και είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα κατάλληλα τόσο για τις κλασσικές, όσο και τις ενδοσκοπικές αλλά και τις ριζικές γυναικολογικές ογκολογικές επεμβάσεις. Ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων αυξάνει συνεχώς.

Οι επεμβάσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της χειρουργικής γυναικολογίας, τόσο με διακοιλιακή, διακολπική όσο και με ενδοσκοπική προσπέλαση (λαπαροσκοπήσεις, υστεροσκοπήσεις) (Διάγραμμα 6). Επίσης, πραγματοποιούνται επεμβάσεις όλου του φάσματος της σύγχρονης γυναικολογικής ογκολογίας. Το Νοσοκομείο διαθέτει μονάδα εντατικής θεραπείας για την υποστήριξη των σοβαρότερων περιστατικών. Στην Κλινική, νοσηλεύονται ογκολογικά περιστατικά, στα οποία πραγματοποιείται ο απαραίτητος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, προκειμένου να σταδιοποιηθούν και να προχωρήσουν σε θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η γυναικολογική ογκολογική ομάδα της Κλινικής συμμετέχει στο Ογκολογικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μαζί με τους Ογκολόγους και τους Ακτινοθεραπευτές, όπου συζητείται διεξοδικά η περαιτέρω αντιμετώπιση (επικουρική θεραπεία) των ασθενών, η οποία πραγματοποιείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.