Μαιευτήριο

image post

Το Μαιευτήριο διαθέτει 5 Αίθουσες Τοκετών, 1 Αίθουσα Ειδικών Τοκετών, που μπορεί να μετατραπεί σε χειρουργείο και 1 Μαιευτικό Χειρουργείο. Οι Αίθουσες Τοκετών είναι εξοπλισμένες με σύγχρονες κλίνες τοκετού, καρδιοτοκογραφία, τράπεζες ανάνηψης νεογνών, παροχή οξυγόνου και ατομική τουαλέτα. Σε άμεση διάθεση βρίσκονται σύγχρονες συσκευές συκιουλκίας και μεταλλικοί κλασσικοί εμβρυουλκοί.

Η αναισθησιολογική κάλυψη του Μαιευτηρίου είναι πλήρης καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Όταν υπάρχουν οι ενδείξεις μπορεί να προσφέρεται επισκληρίδιος αναλγησία και αναισθησία στην επίτοκο.

Στο Μαιευτήριο λειτουργεί ειδική Αίθουσα Παραλαβής Επιτόκων, ενώ μετά τον τοκετό μεταφέρεται στην Αίθουσα Ανάνηψης του Μαιευτηρίου, η οποία διαθέτει σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακολούθησης των ζωτικών σημείων. Σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών μετά τον τοκετό, η παρακολούθηση γίνεται στην Αίθουσα Εντατικής Παρακολούθησης του Μαιευτηρίου. Τα νεογνά μετά τον τοκετό και μέχρι να μεταφερθούν στην πτέρυγα Λεχωΐδων παραμένουν σε θερμοκοιτίδες σύγχρονης τεχνολογίας υπό μαιευτική φροντίδα στην Αίθουσα νεογνών του Μαιευτηρίου, όπου υπάρχει η δυνατότητα της πρώτης επαφής με το συγγενικό τους περιβάλλον. Στο Μαιευτήριο, νοσηλεύονται οι λεχωΐδες τις πρώτες δύο ώρες μετά το τέλος του τοκετού. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού και μέχρι τη μεταφορά των γυναικών μετά τον τοκετό στην πτέρυγα λεχωΐδων, οι συγγενείς μπορούν να βρίσκονται στο Χώρο Αναμονής Συγγενών, όπου τους γίνεται συχνή ενημέρωση για την πορεία του τοκετού από τους Ιατρούς.

Επίσης, αντιμετωπίζονται σοβαρά περιστατικά, τα οποία διακομίζονται από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλίας και της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα ο αριθμός των τοκετών αυξάνει συνεχώς. Τα νεογνά, που χρήζουν ειδικής φροντίδας λόγω πρόωρου τοκετού ή άλλων ιατρικών καταστάσεων, αντιμετωπίζονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Νεογνολογικό Τμήμα), η οποία είναι εγκατεστημένη σε χώρο, που είναι συνέχεια του Μαιευτηρίου.

Πίνακας - Αριθμός Τοκετών

Μαιευτήριο

2014

2015

2016

2017

 

Καισαρικές Τομές

 

730

 

751

 

802

 

755

 

Κολπικοί τοκετοί

 

709

 

734

 

706

 

690

 

Σύνολο

 

1439

 

1485

 

1508

 

1445

 

Διάγραμμα - Μαιευτήριο

image post