Μύνημα του Διευθυντή

image post

Η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1993 και άρχισε να λειτουργεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας το Φεβρουάριο 2000. Η Κλινική λειτουργεί ως τριτοβάθμιο νοσηλευτικό κέντρο στα πλαίσια της λειτουργίας του τριτοβάθμιου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, στο οποίο είναι εγκατεστημένη. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν σε όλο το φάσμα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Στην Κλινική μας, έχουν αναπτυχθεί οι εξειδικεύσεις της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, δηλαδή η Γυναικολογική Ογκολογία, η Ιατρική της Αναπαραγωγής, η Εμβρυομητρική Ιατρική και η Ουρογυναικολογία. Εξειδικευμένα εξωτερικά ιατρεία παρέχουν πληροφορίες αλλά και διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις σε γυναίκες με προβλήματα εμμηνόπαυσης και γυναικολογικής ενδοκρινολογίας.

Στη Κλινική επίσης πραγματοποιούνται όλα τα είδη των χειρουργικών επεμβάσεων, δηλαδή μείζονες και ελάσσονες γυναικολογικές επεμβάσεις και αντιμετωπίζονται περιστατικά υψηλού κινδύνου, τα οποία συχνά προσέρχονται από Νοσοκομεία και Κλινικές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδος.

Στη Κλινική, γίνεται προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, προπτυχιακή φοιτητών της ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μεταπτυχιακή στα πλαίσια συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος που έχει τίτλο «Βιολογία της Αναπαραγωγής» και χορηγεί ειδικό δίπλωμα (Master). Επιπλέον, πραγματοποιείται έρευνα σε όλα τα αντικείμενα της ειδικότητας και εκπονούνται αρκετές διδακτορικές διατριβές με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους.

Καθηγητής Αλέξανδρος Δαπόντε, Διευθυντής της Κλινικής