1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τύπος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες
ΜΑ01 Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων Υ 6
ΜΑ02 Στεφανιαία νόσος Υ 6
ΜΑ03 Περιφερική αρτηριακή νόσος Υ 6
ΜΑ04 Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια Υ 6
ΜΑ05 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση Υ 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τύπος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες
ΜΒ01 Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – πνευμονική εμβολή και ειδικές κατηγορίες ασθενών Υ 7
ΜΒ02 Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή Υ 7
ΜΒ03 Περι-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής Υ 7
ΜΒ04 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» Υ 9
ΣΥΝΟΛΟ 30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τύπος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες
ΜΔΕ Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας Υ 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.