header

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι Δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, κρίνουμε σκόπιμη τη μετατροπή της διεξαγωγής του 6ου  Χειμερινού Σχολείου ΙΜΕΘΑ  στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2022  σε διαδικτυακή μορφή.
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους των μελών του ΔΣ του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (ΙΜΕΘΑ), έχω την τιμή και τη χαρά να σας καλωσορίσω στο 6ο Χειμερινό Σχολείο με θέμα: «Καρκίνος και Θρόμβωση. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», το οποίο θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, στις 18-19 Φεβρουαρίου, 2022. Μεταξύ των στόχων του ΙΜΕΘΑ, σημαντική θέση κατέχει η εκπαίδευση και η διαρκής ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας για τις εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της θρόμβωσης και της αντιθρομβωτικής αγωγής. Με δεδομένο ότι καμία ιατρική ειδικότητα δεν παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων γνώσεων για την κατανόηση και την περαιτέρω εμβάθυνση στο επιστημονικό αυτό πεδίο, το ΙΜΕΘΑ διοργανώνει ετησίως ένα Χειμερινό Σχολείο με διαφορετική θεματολογία κάθε φορά. Το Σχολείο παρέχει σε μεταπτυχιακό επίπεδο όλες τις σύγχρονες γνώσεις στο εξειδικευμένο θέμα το οποίο διαπραγματεύεται σε κάθε Σχολείο. Τα μαθήματα διαρκούν 2 ημέρες και μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ που ασχολούνται ερευνητικά με θέματα σχετικά με τη θρόμβωση και τις κλινικές εκδηλώσεις της ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε χώρους που σχετίζονται με το παραπάνω επιστημονικό πεδίο, όπως ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, βασικοί επιστήμονες, επιστημονικό προσωπικό φαρμακευτικών εταιρειών, κλπ.

Το 6ο Χειμερινό Σχολείο του ΙΜΕΘΑ είναι αφιερωμένο σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά στη θρόμβωση σε ασθενείς με καρκίνο. Πράγματι, η θρόμβωση αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή των ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα και σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας, αφού 1 στους 5 ογκολογικούς ασθενείς θα εμφανίσει θρόμβωση κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου. Στο 6ο Χειμερινό Σχολείο θα συζητηθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως παθοφυσιολογία και επιδημολογία της θρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο, μοντέλα εκτίμησης του κινδύνου θρόμβωσης, συστάσεις θρομβοπροφύλαξης στους ασθενείς αυτούς, κλπ. Επίσης, θα παρουσιαστούν κλινικά παραδείγματα θρόμβωσης σε ειδικές κατηγορίες ασθενών με καρκίνο. Το ΙΜΕΘΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το επίπεδο του 6ου Χειμερινού Σχολείου να είναι ιδιαίτερα υψηλό και στο πλαίσιο αυτό έχει επιλέξει ως εκπαιδευτές διεθνούς κύρους Έλληνες επιστήμονες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Πιστεύουμε ότι το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για το 6ο Χειμερινό Σχολείο του ΙΜΕΘΑ θα είναι μεγάλο και τα οφέλη που θα προκύψουν για τους συμμετέχοντες σημαντικά, γεγονός που θα αναδείξει την επιστημονική αυτή εκδήλωση ως μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές – εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη χώρα μας για το 2022.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και για την ενεργό συμμετοχή σας .

---

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – δωρεαν

Η Εγγραφή περιλαμβάνει:

• Παραλαβή ηλεκτρονικού συνεδριακού υλικού (e-Τελικό Πρόγραμμα)
• Πρόσβαση στη διαδικτυακή Συνεδριακή Πλατφόρμα αναμετάδοσης του Προγράμματος
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης με 11 Μόρια (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π. Ι. Σ.) για τις ιατρικές ειδικότητες.

 
Για την εγγραφή σας θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
να συμπληρώσετε την ακόλουθη ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

 
read more
 
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν ηλεκτρονικά το συνεδριακό υλικό, το link της σύνδεσης στην ψηφιακή πλατφόρμα καθώς και το password για την είσοδό τους στην πλατφόρμα της διαδικτυακής αναμετάδοσης, πριν την έναρξη του Συνεδρίου.
---


Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

CONGRESS WORLD
Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα
Τηλ: 210 7222518, Fax: 210 7210069

www.congressworld.gr
email: cv@congressworld.gr You don’t want to receive our news anymore, please unsubscribe.