ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00-14:00

Τηλ: 2410 685739

e-mail: msc.thrombosis@uth.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γραμματεία ΠMΣ, Ισόγειο, Γραφείο Α.102γ

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα