ΜΑ01 – Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (Κύκλος σπουδών 2024-25)

ΜΑ01 – Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (Κύκλος σπουδών 2024-25)

Ημερομηνία: 9 - 10 Φεβρουάριος 2024
Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο: 09:00-17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Δια ζώσης (Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα)
Περισσότερα
ΜΑ02 – Στεφανιαία νόσος (Κύκλος σπουδών 2024-25)

ΜΑ02 – Στεφανιαία νόσος (Κύκλος σπουδών 2024-25)

Ημερομηνία: 08 - 09 Μαρτίου 2024
Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο: 09:00-17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά
Περισσότερα
ΜΑ03 – Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (Κύκλος σπουδών 2024-25)

ΜΑ03 – Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (Κύκλος σπουδών 2024-25)

Ημερομηνία: 12-13 Απριλίου 2024
Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο: 09:00-17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά
Περισσότερα
ΜΑ04 – Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (Κύκλος σπουδών 2024-25)

ΜΑ04 – Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (Κύκλος σπουδών 2024-25)

Ημερομηνία: 17-18 Μαΐου 2024
Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο: 09:00-17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά
Περισσότερα
ΜΑ05 – Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (Κύκλος σπουδών 2024-25)

ΜΑ05 – Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (Κύκλος σπουδών 2024-25)

Ημερομηνία: 07-08 Ιουνίου 2024
Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο: 09:00-17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά
Περισσότερα