ΜΒ01: Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – Πνευμονική εμβολή και ειδικές κατηγορίες ασθενών  (Κύκλος σπουδών 2023-24)

ΜΒ01: Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – Πνευμονική εμβολή και ειδικές κατηγορίες ασθενών (Κύκλος σπουδών 2023-24)

Ημερομηνία: 04-05 Οκτωβρίου 2024
Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο: 09:00-17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά
Περισσότερα
ΜΒ02: Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή (Κύκλος σπουδών 2023-24)

ΜΒ02: Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή (Κύκλος σπουδών 2023-24)

Ημερομηνία: 15-16 Νοεμβρίου 2024
Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο: 09:00-17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά
Περισσότερα
ΜΒ03: Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής (Κύκλος σπουδών 2023-24)

ΜΒ03: Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής (Κύκλος σπουδών 2023-24)

Ημερομηνία: 06-07 Δεκεμβρίου 2024
Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο: 09:00-17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά
Περισσότερα
ΜΒ04: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» (Κύκλος σπουδών 2023-24)

ΜΒ04: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» (Κύκλος σπουδών 2023-24)

Ημερομηνία: 17 -18 Ιανουαρίου 2025
Παρασκευή: 15:30-20:00
Σάββατο: 09:00-18:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Δια ζώσης, Λάρισα
Περισσότερα