Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας – Κύκλος σπουδών 2023-24

Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας – Κύκλος σπουδών 2023-24

Ημερομηνία: 09-10 Φεβρουαρίου 2024
Από: 15:00-20:00
Έως: 09:00-17:00
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2023-24

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2023-24

Ημερομηνία: 30 Ιουνίου, 27-28/06/2024 | Πέμπτη & Παρασκευή 26-27/09/2024
Από: 09:00-19:30
Έως: 09:00-17:30
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2024-25

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2024-25

Ημερομηνία: 15-30 Ιουνίου 2025
Από: 09:00-19:30
Έως: 09:00-17:30
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
MΔΕ: Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας – Κύκλος σπουδών 2024-25

MΔΕ: Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας – Κύκλος σπουδών 2024-25

Ημερομηνία: 07-08 Φεβρουαρίου 2025
Από: 15:00-20:00
Έως: 09:00-17:00
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα