Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ημερομηνία: 30 Ιουνίου, 27-28/06/2024 | Πέμπτη & Παρασκευή 26-27/09/2024
Τρόπος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά
Κατηγορία: Παρουσιάσεις ΜΔΕ
Περισσότερα