Επαναληπτικές Εξετάσεις Β ΄εξαμήνου

Επαναληπτικές Εξετάσεις Β ΄εξαμήνου

Ημερομηνία: Ιούνιος 2025
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Κατηγορία: Εξετάσεις
Περισσότερα
Εξετάσεις Β΄ εξαμήνου

Εξετάσεις Β΄ εξαμήνου

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2025
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Κατηγορία: Εξετάσεις
Περισσότερα
Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας – Κύκλος σπουδών 2023-24

Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας – Κύκλος σπουδών 2023-24

Ημερομηνία: 09-10 Φεβρουαρίου 2024
Από: 15:00-20:00
Έως: 09:00-17:00
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2023-24

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2023-24

Ημερομηνία: 30 Ιουνίου, 27-28/06/2024 | Πέμπτη & Παρασκευή 26-27/09/2024
Από: 09:00-19:30
Έως: 09:00-17:30
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2024-25

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές – Κύκλος σπουδών 2024-25

Ημερομηνία: 15-30 Ιουνίου 2025
Από: 09:00-19:30
Έως: 09:00-17:30
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» – Κύκλος σπουδών 2021-22

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Ανάπτυξη κλινικών περιπτώσεων θρόμβωσης και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων» – Κύκλος σπουδών 2021-22

Ημερομηνία: 21-22 Ιανουαρίου 2022
Από: 15:00-20:00
Έως: 09:00-18:00
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Περισσότερα
MΔΕ: Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας – Κύκλος σπουδών 2024-25

MΔΕ: Αρχές βιοηθικής, μεθοδολογία της έρευνας, ανάθεση, εκπόνηση & υποστήριξη μεταπτυχιακής εργασίας – Κύκλος σπουδών 2024-25

Ημερομηνία: 07-08 Φεβρουαρίου 2025
Από: 15:00-20:00
Έως: 09:00-17:00
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Περισσότερα
ΜΒ01: Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – Πνευμονική εμβολή και ειδικές κατηγορίες ασθενών

ΜΒ01: Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος – Πνευμονική εμβολή και ειδικές κατηγορίες ασθενών

Ημερομηνία: 04-05 Οκτωβρίου 2024
Από: 16:00-20:00
Έως: 09:00-17:00
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Περισσότερα
ΜΒ02: Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή

ΜΒ02: Κολπική μαρμαρυγή, σύγχρονη αντιθρομβωτική αγωγή

Ημερομηνία: 15-16 Νοεμβρίου 2024
Από: 16:00-20:00
Έως: 09:00-17:00
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Περισσότερα
ΜΒ03: Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής

ΜΒ03: Περί-επεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής

Ημερομηνία: 06-07 Δεκεμβρίου 2024
Από: 16:00-20:00
Έως: 09:00-17:00
Τοποθεσία: Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα
Περισσότερα