ΜΑ01 – Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (Κύκλος σπουδών 2024-25)

ΜΑ01 – Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και στην φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (Κύκλος σπουδών 2024-25)

Παρασκευή, 09/02/2024

15:00-16:00 Καλωσόρισμα, βασικοί στόχοι ΠΜΣ, διαδικαστικά ζητήματα. Μ. Ματσάγκας 

Ν. Ρούσας  

 

ΜΑ01:        Βασικές αρχές – εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και  στη φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (11 ώρες)

(Κύκλος σπουδών 2023-24)

Υπεύθυνος μαθήματος: Καθ. Α. Τσελέπης

 

Παρασκευή, 10/02/2023

 

16:00-17:00 Αιμόσταση. Οι μηχανισμοί πήξης – ινωδόλυσης. Π. Κώτση
17:00-18:00 Αιμοπετάλια – μηχανισμοί ενεργοποίησης -παθοφυσιολογικός ρόλος. Α. Τσελέπης

 

18:00-19:00 Υποκείμενοι μηχανισμοί αρτηριακής και φλεβικής θρόμβωσης. Α. Τσελέπης

 

19:00-20:00 Παράγοντες κινδύνου θρόμβωσης-Θρομβοφιλία. E. Λευκού

 

ΜΑ01:        Βασικές αρχές – εισαγωγή στους μηχανισμούς της θρόμβωσης και  στη φαρμακολογία των αντιθρομβωτικών φαρμάκων (11 ώρες)

Υπεύθυνος μαθήματος: Καθ. Α. Τσελέπης

 

Παρασκευή, 09/02/2024

16:00-17:00 Αιμόσταση. Οι μηχανισμοί πήξης – ινωδόλυσης. Π. Κώτση
17:00-18:00 Αιμοπετάλια – μηχανισμοί ενεργοποίησης -παθοφυσιολογικός ρόλος. Α. Τσελέπης

 

18:00-19:00 Υποκείμενοι μηχανισμοί αρτηριακής και φλεβικής θρόμβωσης. Α. Τσελέπης

 

19:00-20:00 Παράγοντες κινδύνου θρόμβωσης-Θρομβοφιλία. E. Λευκού

 

Σάββατο, 10/02/2024

09:00-10:00 Φαρμακευτικοί στόχοι στην αντιθρομβωτική αγωγή. Α. Τσελέπης
10:00-11:00 Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα. Κ. Καλαντζή
11:00-12:00 Ενέσιμα αντιπηκτικά. Φ. Γκιρτοβίτης
12:00-13:00 Κουμαρινικά αντιπηκτικά. E. Βλαχάκη
13:00-14:00 Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα
14:00-15:00 Άμεσοι αναστολείς της θρομβίνης και του Xa. Κ. Καλαντζή
15:00-16:00 Εργαστηριακή διερεύνηση της δραστικότητας των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων. Κ. Καλαντζή
16:00-17:00 Αντίδοτα αντιπηκτικών φαρμάκων. Φ. Γκιρτοβίτης Γ.Ανδρικόπουλος

 

Ημερομηνία: 9 - 10 Φεβρουάριος 2024
Παρασκευή: 16:00-20:00
Σάββατο: 09:00-17:00
Τρόπος Διεξαγωγής: Δια ζώσης (Τμήμα Ιατρικής | Βιόπολη (Μεζούρλο), 41110, Λάρισα)